Webbanalys

Hemsidan
 

 
Säkerställ att fulregistrering inte drabbar din webbplats
 
Vissa domännamn är svårare än andra att stava rätt för många surfare, och ett felaktigt namn i adressfältet i webbläsaren leder ofta till att texten det går inte att hitta server eller ett DNS-fel har uppstått blir vad som visas i webbläsarens fönster. Men ibland kommer ett förslag att visas för surfaren vilket leder till en rätt udda hänvisning. Lär dig att identifiera dessa udda hänvisningar och använda dem!
 
Webbplatsen hittas inte
Skriver en surfare in en felstavad adress för en webbplats blir resultatet påfallande ofta att en text visas och anger att det inte gick att finna servern (e.g. webbplatsen) eller att ett DNS fel uppstått.
 
Felaktigt domännamn

För en webbplatsägare är det en liten extra kostnad att säkerställa att felstavningar fångas upp genom att även registrera vanliga felstavningar, där man enkelt med en ompekning sänder besökaren till rätt webbplats. Dock så innebär det en ökad kostnad, och det kan även vara svårt att identifiera vilka felstavningar som används frekvent utan en analys.
 
Internet Explorer föreslår alternativ
Med Internet Explorer kan i förekommande fall, beroende på dess inställningar, istället en alternativ text visas och i förekommande fall även länkförslag till närliggande webbplatser. Det är tack vare dessa klickningar på länkarna till närliggande webbplatser som en webbplatsägare kan få en fingervisning om lämpliga alternativa domäner att registrera.
 
Förslag till alternativa webbplatser

Frekvensen av felstavning
Hur vanligt detta är för den egna webbplatsen varierar kraftigt beroende just på domännamnet ifråga, men är mer förekommande i domännamn där t.ex. ett avslutande c i domännamnet av en surfare kan skrivas in som ck istället. Detta är mer förekommande när ett engelskt ord används, antingen i en försvenskad form eller på engelska men felstavat av surfaren som försvenskar stavningen.
 
Webbanalys påvisar felstavning
Genom en analys av besökstrafikens hänvisningar kan dessa speciella förekomster tas fram liksom den frekvens som felstavningarna leder till ett klick av besökaren. Ju mer förekommande sådana besök är desto större anledning att överväga en registrering av en felstavad domän.
 
Summering
Säkerställ genom analys att felstavningar av domännamnet inte förekommer, och skulle det påträffas i volym så värdera antalet och värdet mot den extra kostnad som en registrering av den felstavade domänen. Genom att knyta upp dessa felstavningar så minskas risken för att fulregistreringar leder bort potentiell trafik från din webbplats.
 
Stavfelsockupanter är ett gissel som följer med friheten med att kunna registrera valfri domän utan några som helst kontroller.
 
Länk till mer information:
Felstavade domänadresser oacceptabelt gissel
Unik ny tjänst skyddar mot stavfel och fulregistreringar
Sök efter fulregistrering på Yahoo
 
«««