Webbanalys

Hemsidan
 
Avancerad sökning
Omladdningar blåser upp webbstatistik
 
När det gäller sidvisningar / vecka för de 4 stora dagstidningarnas webbplatser i Sverige har Aftonbladet det klart största antalet per vecka. Med ett relativt enkelt tjuvknep tycks de andra 3 försöka öka antalet uppmätta sidvisningar, något som förefaller mycket märkligt om nu de publika mätningarna skall vara rättvisande och presentera siffror som avspeglar sidvisningar som är resultat av besökarnas aktiva val.

Automatiska omladdningar snedvrider mätning av sidvisningar
Fenomenet med att automatiskt ladda om en sida kan ses som en bra funktion för webbplatser där innehållet ändrar sig ofta, men baksidan är att det snedvrider de mätningar av sidvisningar som sedan publiceras i publika trafiklistor på webbplatser som Resoner.
 
Aftonbladets webbplats, som är den största vad gäller sidvisningar av de 4 dagstidningarna, är också den ende som förefaller inte tagit till tjuvknepet att automatiskt ladda om sin hemsida vilket ger fler sidvisningar. Samtliga av de 3 andra har HTML kod inlagd som automatiskt laddar om deras startsidor med 10 minuters (600 sek.) intervall. HTML kod för automatisk omladdning påträffat 27:e April 2006 på följande 3 webbplatser

Föränderligt innehåll
Det går givetvis att argumentera att webbplatser med ett så pass föränderligt innehåll som dagstidningarnas webbplatser bör genom omladdningar kunna visa det nya innehållet, men ur ett mätperspektiv blir det då direkt en snedvriding av de mätsiffror som sedan publiceras. Det finns annan teknik för att visa att mer nytt innehåll finns tillgängligt, med t.ex. en AJAX baserad nyhetsruta kan besökaren se att nytt innehåll finns och själv begära en omladdning.
 
Dock så förefaller detta endast beröra startsidorna på dessa 3 webbplatser, men väcker likväl funderingar på hur de presenterade sidvisningssiffrorna skall värderas.
 
Dubiös sidvisning
Men det stannar inte där utan det finns andra tjuvknep för att öka på den mängd sidvisningar som en webbplats kan uppvisa i sina publika mätningstal. Bildspel är ett medel som används av vissa webbplatser (likt anabola steroider vissa idrottsutövare tar för att prestera mer).
 
Bildspel används för att öka webbplatsens prestationer vad gäller sidvisningar, vilket som effekt resulterar i att en besökare omedvetet kan bidra till att på kort tid pumpa upp sidvisningstalet under ett enda besök. Bildspel är ett exempel på webbstatistikens ryssfemmor.
 
9 snabba sidvisningar blir resultatet av att se på samtliga bilder i bildspelet

I exemplet ovan kan på så sätt varje bildvisning ge som resultat att hela 9 (nio) sidvisningar registreras när det egentligen handlar om en mindre ruta med näst intill enbart bildinnehåll. Missvisande eller ej, för publika mätningen är detta hårdvaluta för att uppnå fler sidvisningar.
 
Noggrannare revision med tydligare regler
Uppenbart är att det behövs tydligare regler som reglerar vad som är att räkna som en sidvisning, med även att mätdata granskas fortlöpande och kritiskt av revisorer kunniga inom webbstatistik. Utan en oberoende revision blir der tämligen enkelt att manipulera de mätvärden vilka utgör grunden till den webbstatistik som publiceras.
 
Ovanstående är 2 exempel som mycket enkelt kan konstateras och skapar en osäkerhet kring det riktiga antalet sidvisningar.
 
Summering
Otydliga regler i dagens publika mätningar av sidvisningar gör att utrymme finns för kreativa lösningar som ger uppblåsta siffror, men även avsaknaden av en aktiv revision tycks utnyttjas. Ett rimligt förslag är att sidor, vilka till storleken är mindre än t.ex. 640 * 480 pixlar stora, inte skall räknas som sidvisningar samt att omladdningar och bildspel per automatik inte skall räknas med i statistiken.
 
Det krävs konkreta förändringar av de befintliga reglerna för publika mätningar som motsvarar dagens situation (och inte förutsättningar från 2001), och det av en branshkommitté som har en sammansättning av inom webbstatistikområdet kunniga medlemmar. Utan tydlig och reviderad statistik förblir ovissheten ett problem mot de nuvarande publika trafikrapporterna.
 

 
Länkar till mer information:
Internet Traffic Measurements

 

«««