Webbanalys

Hemsidan
 
Avancerad sökning
Städning av kvarglömda Google Analytics cookies
 
Gratis webbstatistik från Google har lockat många att testa på Google Analytics, men av olika anledningar har många valt att avsluta användandet. Kvarglömda i varje webbläsare finns dess cookies, vilket över lång tid fortsätter att ta upp lagringsytrymme både på besökarnas dator men även i webbserverns loggfiler. Google Analytics städning krävs!

Gratis webbstatistik har dolda kostnader
Google Analytics (GA) slog igenom mycket kraftfullt i slutet av förra året, och hade som positiv effekt att webbstatistik blev betydligt mer synligt för många webbredaktörer och webbplatsägare. Men i detta fall blir det uppenbart att gratis kostar om man tittar närmare på hur cookie tekniken vad gäller GA kräver lagringsutrymme.
 
De 4 cookies som GA sänt ut kostar på en global skala en hel del lagringsutrymme.
 
Det gäller för samtliga webbläsare som besökt webbplatsen under den tid som GA testades.
 
Men dessutom tillkommer lagringsutrymme på webbservrarna där loggfilerna långt efter testets avslutande kommer att innehålla avtryck från GA cookies (förutsatt att besökarnas webbläsare inte rensas på cookies innan deras tid är ute).
 
2 av dessa cookies lever längre än 1 dag, ___utma ända till år 2038!
 
Eftersom det inte finns någon mening med att ha kvar dessa cookies hos både sina besökare eller sina loggfiler kan man enkelt se till att städa bort dem.
Cookies från Google Analytics lever kvar länge i en webbläsare om man inte städar

Selektiv Google städning av cookies
Eftersom dessa cookies sköts in i besökarnas webbläsare med JavaScript är det bara rätt att med JavaScript radera dem. Några få rader kod på t.ex. startsidan för webbplatsen är allt som krävs, och därefter befrias både loggfilerna och besökarnas webbläsare från obrukbara cookies när besökarna kört koden automatiskt i sina webbläsare.
 
Efter ett par veckor bör de mer frekventa besökarnas webbläsare ha tömts på dessa cookies, och scriptet kan tas bort. Därmed krymper den mängd information som lagras både hos besökarna men även i loggfilerna.
 
Summering
Med enkla medel kan en städning av överblivna Google cookies genomföras, och det är en ren service mot sina besökare att säkerställa att de blir av med cookies vilka inte längre har en praktisk användning eller tillför något.
 

 
Länk till mer information:
JavaScript för städning av överblivna Google Analytics cookies

 

«««