Webbanalys

Hemsidan
 
Frames i sökresultat kräver ompekning
 
Många webbplatser är fortfarande uppbyggda med "frames", något som kan kräva ompekning av besökaren när denne klickar på sökresultat speciellt när det inte är till startsidan för en sådan webbplats i sökmotorlistningarna. Utan ompekning blir besökarens upplevelse inte som avsett och i värsta fall resulterar det i mycket korta besök.

Problem med frames
Frames är en äldre men fortfarande mycket förekommande webbteknik för att enkelt kunna skapa en webbsida vilken egentligen består flera andra webbsidor. Trots att det finns bättre sätt att göra så idag lever många framesbaserade webbsidor kvar.
 
Ett problem med sidor som bygger på framestekniken är att sökmotorer som indexerat dem kommer att presentera länkar direkt till dessa delsidor i sökresultaten, och där hela framesstrukturen inte laddas när besökaren klickar på länken. Det medför därmed att menystrukturen (ofta i en egen fram till vänster) och sidhuvudet inte laddas. En sådan sida kallas på engelska "orphan page" eller "out of context page" eftersom den inte laddats korrekt i den huvudframe som webbplatsen har.
 
Ett annat är när andra webbplatser använder någon annans sidor i sina egan frames, lösningen där är en s.k. "frame buster". Det finns att påträffa ett stort antal exempel på olika s.k. frame busters vid sökning i en lämplig sökmotor, dessa kan enkelt anpassas efter egna behov.
 
Orphan page exempel
I bilden till höger är just en sådan orphan page överst i söklistan, och får med största sannolikhet flest klickningar av de som utför en sådan sökning.
 
Med begränsingar för sökmotorernas spindlar satta på vilka sidor som skall indexeras så undviker man att sidor vilka ingår i frames dyker upp i sökresultat, men då kan allt innehåll på webbplatsen inte indexeras.
Framesida först i sökresultat

Effekten av att sidor vilka ingår i ett frameset laddas från länkklick i sökresultat blir att menyer, sidhuvuden, och sidfötter inte inkluderas.
 
                         Utan meny struktur p.g.a. laddning utanför frameset      Med meny struktur vid laddning i frameset
 
Det vänstra exemplet är presenterat utan menystrukturen eftersom laddning skett genom ett klick på en länk i sökresultaten, den högra genom webbplatsens egna navigationsstruktur. Utan laddning av menystrukturen blir sajten svår att navigera i och i värsta fall kan sidor laddas som saknar länkar till det övriga innehållet.
 
En enkel lösning på problemet
Utan speciellt mycket arbete kan man med enkla medel se till att lösa problem av detta slag. Om någon sida laddas utanför det frameset som det skall ingå i så kan ett par rader JavaScript automatiskt se till att besökaren sänds till webbplatsens startsida, vilket medför att menystrukturen presenteras och eliminerar att webbplatsen presenteras utan de nödvändiga delsidorna.
 
Med dessa rader kommer valfri sida att laddas om en sida laddas utanför sitt framset.
 
Högerklicka här för att ladda ned detta script!
?

Att tänka på
Exemplet ovan fungerar med webbplatser som endast har 1 enda frameset som laddas vid anrop till startsidan, skulle flera olika framesets existera måste pekningen i JavaScriptet anpassas därefter. Hur pass stor inverkan den automatiska ompekningen har vad gäller ranking i sökresultaten går inte att säga, men är värt att beakta. Bäst är att frigöra sig från frames, det finns många skäl till detta vilket den 2:a länken längst ner ger en bättre bild av.
 
Att upptäcka studssidor
Det är enkelt att upptäcka om man har studseffekt på vissa sidor, d.v.s. att besökare från sökmotorer klickar till en sida och sedan lämnar webbplatsen. En webbanalys på de sidor vilka är delar av ett frameset och dessutom ingångssidor till webbplatsen är en säker indikation. Liksom att besökare sällan går vidare från dem till annat innehåll på webbplatsen en annan.
 
Summering
Använder man frames bör man överväga att bygga om sin webbplats, alternativt automatiskt peka om besökare från de sidor dit besökare kommer från sökresultat till startsidan för att säkerställa en laddning av bl.a. menystrukturen. Sidor utan menyer begränsar markant besökarens valmöjligheter och leder sannolikt till mycket korta besök.
 
Med webbstatistik kan fakta erhållas på om detta förekommer och dess inverkan på besökarnas interaktion med webbplatsen. Har en webbplats som använder frames många besökare som "vänder i dörren" så är det högtid att sluta använda frames, alternativet är att använda JavaScript som i exemplet ovan för att snabbt och temporärt lösa problemet tills dess att en ombyggnation sker.
 

 
Länkar till mer information:
Design Tip: More About Frames
Varför frames är en dålig idé

 
*Bilderna i artikeln är manipulerade för att passa sidformatet.
«««