Webbanalys

Hemsidan
 
Egen WTI revision är guld värd
 
Unika besökare, sidvisningar, och besök är populära mätvärden som används frekvent när webbtrafik skall kvantifieras. Ett stort problem är att påfallande få webbplatser tycks validera det mätdata som levereras, lite märkligt kan tyckas då det är relativt enkelt att göra så på ett korrekt sätt och säkerställa att rättvisande mätvärden faktiskt används. WTI gör en korrekt revision möjlig.

De 3 grundläggande mätvärdena
Mätning av webbtrafik idag kretsar mycket kring 3 mätvärden där unika besökare är det mätvärde till vilken sidvisningar och besök hör ihop som attribut. För annonsköpare ger antalet unika besökare men även besöksfrekvensen en indikation om hur pass populär webbplatsen är, men det säger egentligen inget om kvalitén på webbtrafiken.
 
Unika besökare
En unik besökare är per definition en unik webbläsare vilken med en permanent cookie särskiljer den från andra webbläsare. M.a.o. kan en webbläsare i vissa mätsystem, som inte tar emot den permanenta 1:a parts cookie som mätsystemet sänder ut, komma att räknas som en unik besökare genom att IP nummer och/eller agentsträngen används istället.
 
Att räkna på detta sätt gör att man inte kan tala om unika besökare eftersom "unikheten" plötsligt består av ett flertal olika komponenter, det är direkt missvisande och förekommer i syfte att blåsa upp mätvärdet. För att eliminera problem med detta skall man försäkra sig om att leverantören som används tydligt kan redovisa hur unika besökare beräknas, och att så sker baserat på en 1:a parts cookie.
 
Vid mätningar, där 3:e parts cookies används, blir snedvridningen markant om en tillräckligt stor procentuell andel av besökarna har webbläsaren inställd att behandla permanenta cookies som sessionscookies. Det innebär att de raderas efter besöket och besökare som gör många återbesök varje dag så blir mätningarna av unika besökare rejält uppblåsta eftersom de får en ny unik cookie vid varje besök.
 
Sidvisningar
Som sidvisningar räknas exponeringen av HTML sidor men även sidor med ändelser som t.ex. ASP, JSP med flera. För varje helsida i webbläsaren som visas skall endast en (1) sida räknas, något som är viktigt att tänka på om man använder sig av frames teknik eller analyserar loggfiler för att få fram sin webbstatistik.
 
Sidvisningar vilka uppkommit av visning av sidor på andra webbplatser skall inte tillgodoräknas urspungssajten, utan istället räknas in som en annonsvisning eller dylikt. Detsamma gäller innehåll i widgets och dylikt som exponeras på andra sajter än den ursprungliga. Filtreringen av loggfiler blir därför rätt krävande till skillnad mot taggningsmetodiken där koden enkelt kan tas bort/modifieras så att felräkning inte sker.
 
Besök
Besök beräknas som avslutade när 30 minuters inaktivitet förflutit efter det att en unik webbläsare begärt en webbsida. Begär den unika webbläsaren en eller flera webbsidor under dagen så sker en beräkning av antalet besök baserat på denna inaktivitet. För att beräkningen skall kunna ske överhuvudtaget krävs givetvis att en permanent cookie lagras i webbläsaren.
 
En direkt felaktig metod är således att beräkna besöksdata utan att kunna särskilja unika webbläsare på ett korrekt sätt, skulle t.ex. 100 webbläsare under en dag anropa via en proxyserver eller brandvägg och blockera de cookies som sänds ut skulle de ses som 1 enda besökare med en mycket lång besökstid!
 
Revision med WTI
För att kunna genomföra revisioner av trafiksiffror så lanseras idag i samarbete med Ocius revisionsverktyget WTI, en liten applikation som tagits fram för att möjliggöra revisioner och kontroller av dessa 3 grundläggande mätvärden. Med den kan en revision ske av de trafiksiffror som idag förekommer på KIAindex, och då givetvis med en 1:a parts cookie!
 
Vill du göra en kontroll av dina veckosiffror? Kontakta mig genom att skicka ett email, du hittar rätt email under "Om webbplatsen".
 

 
«««