Webbanalys

Hemsidan
 
Katt bland hermelinerna
 
MSN.se, som länge varit störst på KIA-index, har alltid gjort många fundersamma ur ett webbstatistik perspektiv. Få säger att de besöker den, men likväl så har den kunnat visat på starka siffror. Lyfter man på huven så förstår man vad det är för märkligt som egentligen sker.

Grunden i alla trafikmätning på KIA-index
Internetsida är en sida på Internet med en unik url-adress, något som hur tydligt som helst finns angivet i det regelverk som KIA-index har.
 
Startsidan för Messenger
En webbplats är en sammanhängande samling av texter, dokument, bilder och multimedia som är nåbar över World Wide Web med ett unikt domännamn enligt KIA-index regelverk. Därför borde man kunna hitta fram till den sida som är startsidan för Messenger, för alla webbplatser har ju en startsida.
 
Det vore i varje fall rimligt att anta att så är fallet eller hur? KIA-index är ju trots allt en mätning av olika webbplatser.
 
Men det finns ingen sådan startsida överhuvudtaget för Messenger mätningarna, och plötsligt gäller inte en central punkt i regelverket.
 
Det finns i själva verket inte ens en per definition vad man kallar webbplats med sidor kopplad till Messenger mätningen eftersom dess mätvärden, likt en katt bland hermelinerna, inte är på samma saker som en vanlig webbplats.
 
Det inte handlar om webbläsare som laddar in innehållet utan snarare om en chattklient som i princip härmar en sådan.
Messenger trafiken mäts i samband med dess uppstart

Vad som händer när Messenger mäts är följande:
 
 • När Messenger startas så laddas innehåll in i applikationen från webbservrar

 •  
 • I samband med detta går ett anrop ut till det mätverktyg som används

 •  
  De dolda anropen
  I en vanlig webbläsare är det enkelt att med t.ex. Firebug (Firefox plugin) se de anrop som webbläsare skjuter iväg. Men med en applikation är det svårare, och med en chattklient så är kommunikationen osynlig för de flesta som inte är tillräckligt tekniska. Därför finns Wireshark!
   
  Wireshark spårar alla anrop till och från datorn

  Ovan ser man anropet som går ut när Messenger startas och gör att data kan samlas in, dessa hamnar så småningom på KIA-index kopplade till Messenger.
   
  Är man tillräckligt envis så kan man med Wireshark hitta fram till de XML filer som föder Messenger med information, men några vanliga webbsidor finns inte. Och minns då att en regel i KIA-index är att taggen skall placeras nederst i källkoden på de sidor som skall mätas.
   
  Besök och unika besökare på Messenger
  Eftersom mätningen av Messenger är endast på start av applikationen så blir det lite märkligt hur man kan mäta besök, snarare handlar det som applikationsstarter som givetvis inte återfinns på KIA-index. Skulle KIA-index innehålla en kolumn med värdet genomsnittlig besökstid så skulle det för Messenger inte finnas data för detta (bara om applikationen startades om inom 30 minuter från en tidigare uppstart).
   
  Per definition i regelverket finns även angivet att besökare likställs med en unik webbläsare som har registrerats i mätningen. Därmed har aldrig mätdata från Messenger kvalificerat sig för att presenteras där och det verkar mycket märkligt att så kunnat ske sedan 2001.
   
  Summering
  Mätvärden från Messenger har inget i en lista på webbplatstrafik att göra, snarare borde den husera i en applikationsmätlista. Den har medfört en påverkan av de siffror som MSN.se som nätverk totalt visar, och är ett exempel på varför det är viktigt att som annonsör skärskåda de tal som man sedan skall använda som beslutsunderlag.
   
  Vilken som är Sveriges till antalet unika besökare största sajt är tills det att detta städats upp inte självklart.
   

   
  Länkar till mer information:
  Wireshark
  KIA-index

   

  «««