Cross device tracking unique user browsers

2014DEC01 The term "unique browsers" can and is often quite misleading, especially for web sites with users utilizing multiple devices every day in multiple visits. Deduplicate cookies!

Read more »

Check your SERP position in Google

2014NOV24 The SERP position (i.e. search engine result page position) is still floating out there, and is possible to capture without using a SERP position checker tool.

Read more »

Viewport studie

2014SEP27 Viewport metoden förekommer i viss mätkod och man bör undvika den om man inte vill drabbas av ett uppenbart logiskt fel i mätkoden vid identifiering av mobilaenheter.

Read more »

Horisontell eller vertikal sidvisning

2014SEP23 Snedvridna och felaktiga mätningar av sidvisningar i mobila enheter sker på grund av logiska fel i mätkoden. Testa själv med "Check my viewport"!

Read more »

Paywall tracking and analysis

2014SEP07 Paywalls are an interesting phenomenon to study from a web analytical standpoint. Crucial is understanding the tradeoff in threshold levels vs the optimal setting.

Read more »

Sökmotoroptimering och annonser

2014APR16 Ett win-win för annonsörerna var för sig och annonsplatsägaren blir istället ännu ett tragikomiskt exempel på när optimeringen och nyttan med annonser lyser med sin frånvaro.

Read more »

Nättroll detekteras enkelt

2014MAR22 Nättroll är ett gissel för webbplatser där postning av kommentarer inte kräver inloggning eller där moderation saknas, så här hittar du dem med webbanalys!

Read more »

Chromecast i Sverige

2014MAR19 Chromecast från Google är officiellt här och med den möjligheter från ett webbanalytiskt perspektiv. I de mätbara enheternas värld finns nu en till att spåra.

Read more »

Not provided nears 100%

2013NOV02 As the impact of (not provided) on Google reaches closure, every webmaster must consider solutions to this as well as actions to take.

Read more »

Web TV device comparison

2013OCT20 - A Web TV device usage comparison points out a clear leader on what device type viewing of Web TV takes place.

Read more »

Tweets by @webbanalys_se