WebbanalysKeymetrics

Egen intern sökfunktion guld värd

Trenden att besökare till en webbplats i ökande grad använder interna sökningar för att finna relevant information tycks bara öka. Saknar din webbplats en intern sökfunktion så är det hög tid att börja titta på det!

Trenden pekar mot ökad intern sökning

Trenden tycks entydig att fler och fler besökare till en webbplats använder sig av sökfunktionen för att snabbt finna relevant information av olika slag. Antalet interna sökningar ökar även vid en alltför kreativ användning av mindre funktionella menyer, men även av obegripliga eller rent av defekta navigationsfunktioner. Besökare har vant sig vid att med sökmotorer finna information vilket medför att de gör på samma sätt på webbplatsen när landningssidan inte ger dem den eftersökta informationen.

Enligt Jupiter Research så investerar inte företag i sökteknik som riktar sig direkt mot kunderna i tillräcklig omfattning. Detta ökar på den frustration som besökare upplever vid besök till webbplatser när de vill söka efter relevant information, eller när navigationen inte fungerar. Vad som är värre är den direkta kopplingen mellan interna sökningar och konverteringar, och för ett e-handelsföretag är det synnerligen viktigt att både ta kontroll över sina interna sökningar men även att analysera sökorden och fraserna. Bland dessa ges ju av besökarna klara besked om vad de önskar finna och troligen även köpa.

Men det är inte bara kommersiella webbplatser som berörs, interna sökningar är viktigt för alla webbplatser. Denna webbplats har varit ett levande exempel på att interna sökfunktioner har saknats... Med tiden så blir det allt mer viktigt när antalet dokument ökar i antal men även när de externa sökmotorerna inte levererar relevant och korrekt rankad information till besökarna. Vad kan man då göra?

Intern sökfunktion

Egen intern sökfunktion

Lösningen är egentligen enkel, genom att använda en extern funktion så kommer man snabbt igång med en intern sökfunktion. Många webbplatser tar den kanske enklaste vägen och använder en snäv sökning på t.ex. Google för att plocka fram relevant information.

Men som alltid med en sådan lösning så saknar man helt kontroll över den, ändras t.ex. något i de algoritmer som styr sökresultaten hos Google så får man oanade förändringar av sökresultatet. En mjukvarulösning kan vara ett alternativ, men då tillkommer kostnader för mjukvaran, driften av systemet och i värsta fall hårdvaran att köra mjukvaran på.

Den lösning som passade bäst för denna webbplats, med tanke på kostnaden och implementationstiden, var en lösning som liknar ovanstående hos Google men med den lilla avgörande skillnaden att sökningarna kunde konfigureras. Min arbetsgivare köpte för ett tag sedan upp Atomz vilka erbjuder ett system just för interna sökningar. Att den dessutom är gratis för upp till 750 sidor gjorde ju inte saken sämre, det lär dröja länge innan så många dokument finns på denna webbplats och därmed perfekt att testa.

Värt att tänka på

I samband med en undersökning i Juli 2005 på hur Sveriges kommuner hanterade upplysningen på hur cookies användes testades även den interna sökfunktionen som dessa webbplatser erbjöd sina besökare. En majoritet (drygt 80%) hade en fungerande intern sökfunktion, om än med olika grad av relevans i de svar som levererades.

intern cookie sökningMen vad som saknades ett antal gånger var en mer avancerad sökfunktion, speciellt med tanke på hur relevansen ibland var riktigt dålig i de sökresultat som dök upp.

Ibland var cookieförklaringen så svår att finna via navigationen att en intern sökning gjordes för att se om det fanns någon information om cookies överhuvudtaget. Ett antal gånger gick det inte att finna den eftersökta informationen. Samma sökning testades idag (2005SEP13) och resultatet är fortfarande detsamma.

Den webbplatsansvarige har troligen inte klarhet eller kunskap om vad besökarna söker efter, och kan som konsekvens inte heller förbättra den funktionalitet som de erbjuder besökaren. Vad som även noterades på ett par av webbplatserna var bristen på titlar i de dokument som presenterades i sökresultaten, det gjorde det lite svårare att snabbt kunna härleda om sidan var värd att besöka.

ineffektiv internsökningI vissa kommuner finns det till och med kommunal personal som har till uppgift att förenkla inflyttningen till kommunen, det är verkligen om god service!

Prova att söka efter bostad och barnomsorg på webbplatsen för din kommun.

Även metataggar med dokumentbeskrivande information saknades på de sidor som presenterades på ett par webbplater, vilket gjorde att relevansen var svår att utröna.

De sökningar som gjordes hade som utgångspunkt att kommuner vill locka till sig nya kommuninnevånare, och för det krävs en bostad men även barnomsorg. En majoritet av kommunerna lyckades presentera relevant information i sökresultaten, en del hade dessutom på sin första sida mycket tydlig information för just den typen av besökare.

defekt ODBC error

Men allra värst var det när sökfunktionen helt enkelt inte ens var funktionsdugligt utan ur funktion!

Alla system kan i vissa lägen sluta fungera, men när diskutrymmet tar slut på en server som skall vara igång 24*7 så är man vid ett lågvattenmärke.

Överlag bör man ha löpande koll på att system är igång.

Börja analysera sökningar

Ett tydligt tecken på att besökare använder en intern sökfunktion är att just resultatsidan tillhör de 5 mest populära sidorna på en webbplats.

Det kan inte nog poängteras vikten av att börja analysera de interna sökningarna och säkerställa att den sökfunktion som används verkligen ger relevanta svar. Med stöd av de vanligast förekommande sökningarna är det enkelt att regelbundet testa den interna sökfunktionen och själv se om det fungerar som avsett. Vill man gå längre kan man dessutom i samband med att sökresultatet presenteras fråga besökaren om de svar som presenterades var användbara. För det måste ju ändå vara syftet med en intern sökfunktion!

Extern länk:

Var är geten? Offentliga sektorns sökfunktioner har stora problem

---