WebbanalysKeymetrics

Hemsidans andel av totala mängden sidvisningar

När hemsidans procentuella andel av den totala mängden sidvisningar är påfallande hög betyder det att det finns en påtaglig risk att besökare “vänder i dörren”. Hur hög andel en hemsida har är i allra högsta grad olika, men det är viktigt att analysera omfattningen besökare som endast anropar hemsidan för att sedan lämna webbplatsen!

Hemsidan som vändkors

Hemsidans andel av totala sidvisningarFör en webbplats där besökarna anropar hemsidan och sedan lämnar den kan detta beteende vara ett problem. Att så sker kan bero på ett flertal olika anledningar, t.ex. att:

* Besökaren undersöker om webbplatsen har nytt innehåll på hemsidan och lämnar den om så inte är fallet
* Besökaren är en anställd på företaget som äger webbplatsen och har hemsidan som startsida i sin webbläsare
* Ett övervakningssystem anropar hemsidan regelbundet dygnet om för att säkerställa att webbplatsen är tillgänglig

När hemsidans andel av samtliga sidvisningar (exklusive anrop från robotar) överstiger 50% så är det en stark indikation på att det övriga innehållet inte blir besökt i någon större omfattning. Därför blir det viktigt att analysera vad som orsakar detta och finna lämpliga lösningar på problemet, värt att nämna att det ibland uppfattas att det är bara bra med återbesök eftersom antalet sidvisningar ökar. Det är det för den webbplatsägare som är mer intresserad av att visa höga siffror snarare än att ge besökaren en bättre service och upplevelse. För denna webbplats är snarare många besök, där besöket sker i syfte att finna nya artiklar, sämre för besökaren eftersom uppdateringstakten bitvis är oregelbunden. Men det finns lösningar att applicera när analysen kartlagt ett problem!

Genomsnittligt antal dagar sedan föregående besök

Nytt innehåll

Besök som sker regelbundet enligt ovanstående anledning är ett tecken på ett intresse för innehållet, och ett flertal olika lösningar finns för att förenkla för besökaren att få reda på när nytt innehåll finns.

Ett nyhetsbrev introducerades här för ett tag sedan och det gav en minskning av återbesök på daglig basis ["Nyhetsbrevet" finner du mer information om under menyvalet Newsletter. Ett annat alternativ vore att aktivera en RSS matning av just nyheter, kanske lite väl överdrivet för en så här pass smal och nichad webbplats.

Interna besökare

Mycket ofta tycks standardinställningen för en webbläsare på företag peka på den egna externa webbplatsen, något som både snedvrider webbstatistiken men även tvingar webbanalytikern att applicera filtrering i samband med webbanalys. Rimligen borde dessa webbläsare snarare pekas om till företagets intranät istället, det skulle ge mindre trafik på den externa webbplatsen samt bättre spridning av intern information.

Övervakningssystem blåser upp siffrorna

Mycket vanligt förekommande är även att återbesökssiffror snedvrids av övervakningssystem vilka anropar en webbplats i syfte att säkerställa webbplatsens tillgänglighet. Anrop från dessa måste filtreras bort liksom sökrobotar om webbstatistiken skall bli rättvisande, annars kan dessa anrop ge bl.a. extremt långa sessionstider. Exempel på detta är övervakningssystem vilka anropar en webbplats minst var 30 minut, det ger 1 besökare med en besökssession på 24 timmar om inte filtrering används på anropen. Det förekommer ofta att webbanalytikern inte ens fått information om övervakningen och utan en mycket noggrann analys av besöken är det svårt att upptäcka anropen av detta slag.

Validera besöksvärdena

Med ett webbstatistiksystem baserat på klient-insamlad data så minimeras upptagandet av övervakningssystem och sökrobotar, och ger per automatik en exkludering av dessa i rapporterna. Använder du loggfiler så bör du med jämna intervall validera att filtreringen fungerar, det är enkelt att med olika delar av en webbstatistikrapport finna den nödvändiga informationen i t.ex.:

* tabellen över användaragenter (sökrobotar och övervakningssystem har ofta tydliga namn som avviker från webbläsarnas)
* mest frekventa besökare (undersök var de 10 mest förekommande IP nummer som påträffas hör hemma)

Besökare hit kan givetvis fortsätta att göra upprepade besök för att finna nya artiklar, men denna webbplats drivs inte med syftet att visa upp ett stort antal sidvisningar.

---