WebbanalysKeymetrics

Koppla konverteringsgrad till sökmotoroptimering

Att måttet för framgång i samband med en sökmotoroptimering är en konvertering (köp, registrering etc.) borde vara rätt uppenbart om man inte enbart är ute efter att exponera ett varumärke. Men fokus är påfallande ofta i broschyrer och sökmotoroptimerarnas webbplatser på den ökning av besökare som optimeringen skall ge, inte på kvalité.

Konverteringsgrad påvisar framgång

Oavsett garantier och placering i samband med en sökmotoroptimering är det besökarnas aktiva val som bör vara målet, där det aktiva valet består i att besökaren t.ex. köper produkter/tjänster eller registrerar sig. Handlingen i sig kan i princip vara vad som helst som signalerar en konvertering, på denna webbplats är en konvertering lika med att besökare via hemsidan går vidare och läser en artikel. Mer komplext än så behöver det inte vara, men enbart sökmotoroptimering är inte det enda sättet att erhålla en förbättrad konverteringsgrad.

textEn 1:a plats på ett sökord eller fras som ger usel utdelning i form av kvalitativa besök är mindre värt än att med ett annat sökord eller fras en sämre placering men med bättre konverteringsgrad.

Alltför få tycks medvetna om kvalitén i besöken kopplat till positionen och volymen, visst hörs glada tillrop om relevant trafik som skall drivas till den egna webbplatsen men det vet man endast om en utförlig webbanalys av besöksvolymen och konverteringsgraden utförs.

Det gäller att innan en optimering ha säkerställt aktuell konverteringsgrad på befintliga sökord, utan ett sådant underlag blir det i princip omöjligt att verifiera effekterna av optimeringen.

Relevans och position

Att inneha en 1:a plats på ett sökord eller fras bland tusentalet liknande förekomster i ett index kan vara mycket värdefullt om det även medför en hög konverteringsgrad vid klick på länken i sökmotorns organiska lista. Har positionen däremot som syfte att generera trafik för att exponera annonser och dylikt så är konverteringsgraden egentligen ganska ointressant eftersom det enbart är volym som eftersträvas.

Vissa sökmotoroptimerare påstår helt ogenerat att de gör sökmotorerna bättre genom sitt optimeringsarbete, men baksidan förefaller snarare vara att det fyller index med en hel del irrelevant innehåll (se tidigare artikel om bromsskivor) som dessutom pekar fel. Snarare så har den febrila sökmotoroptimering som pågått länge lett till att sökmotorerna kämpar med att sanera sina index, speciellt från uppenbara försök till index manipulation.

text

Konverteringstratt

En enkel tratt (eng. funnel) symboliserar processen med hur ett relevant sökresultat leder till klick i den organiska resultatlistan och sedan i efterföljande steg efter landningssidan därefter hamnar på ett innehåll som likställs med konverteringar.

Svårare än så är det inte att mäta hur en sökoptimering kan ge en förändring i antalet konverteringar, men även att en markant positionsförändring även inte nödvändigtvis ger en markant förändring av konverteringsgraden vilket motiverar kostnaden.

Exemplet ovan avser besök från sökmotorer som över tid har givit en något förbättrad konverteringsgrad varefter denna webbplats åkt upp i ranking i den organiska resultatlistan. Men den största förändringen har legat på volymen av besök vilket ökat med bibehållen konverteringsgrad.

---