WebbanalysKeymetrics

Moderna lokala sökmotorer hittar bättre än Google

I en artikel i Computer Sweden (26/8-2005 #79) publicerades en artikel med titeln Google hittar bättre än lokala sökmotorer. 2 studenter jämförde 4 hälsosajters egna interna sökmotorer med Google's site: search och kommit fram till detta resultat. Men i deras slutsats lurar ett par dolda faror!

Lokala sökmotorer

En lokal sökmotor är en sökmotor som finns lokalt på en webbplats och är avsedd att kunna leverera adekvata svar på sökningar som utförs på webbplatsens innehåll av besökare. Det finns ett mycket stort antal riktigt antika interna sökmotorer på svenska webbplatser, och dessa är påfallande ofta betydligt sämre än en site: sökning på Google. Betyder detta då att man kan dra slutsatsen att Google är bättre än lokala sökmotorer? Svaret är givetvis nej, och tyvärr ännu ett exempel på när en analys inte utförs på rätt kriterier eller med rättvisande urval.

Risken med att använda Google för interna sökningar

Det finns ett antal dolda faror med att använda Google för sökningar begränsade till en webbplats, och den viktigaste att uppmärksamma är att webbplatsägaren inte har någon som helst kontroll över hur innehållet presenteras eller vad som presenteras. Google's ranking gäller, och då algoritmerna ändras kommer som en följd även resultatlistan att göra det.

En annan fara är att besökaren kan komma att tro att det de söker efter med Google inte finns, med en professionell lokal sökmotor kan man enkelt inkludera synonymer så att vanliga felstavningar kan åtgärdas. Det är även viktigt att kunna ranka sökresultaten så att relevant information kommer högre, med Google tvingas webbplatsägaren lägga ned mycket tid på att optimera olika sidor för att kunna påverka sökresultaten.

En lokal sökmotor kräver arbete, men även statistik på vad som besökarna söker efter. Med Google site: sökningar kommer webbplatsens webbstatistik att snedvridas, det kommer då att se ut som om att Google hänvisar mycket mer trafik än vad som sker i verkligheten m.a.o. en s.k. sökloop. Dessutom bidrar detta till att risken för att besökarna lämnar den egna webbplatsen, Google site: sökresultat är beroende på vad som söks alltid belamrade med sponsrade länkar, ibland kan en webbplats genom att använda Google site: sökning göra reklam för konkurrenter!

Förhållandet mellan intern sökning och konvertering

Analysera de lyckade interna sökningarna!Om den interna sökningen analyseras ur ett konverteringsperspektiv blir det uppenbart hur relevant sökresultatet var för besökaren.

I exemplet ovan från denna webbplats så har en besökare sökt efter ordet konvertering och i det sökresultat som levererats funnit ett svar som var relevant.

En konvertering har således skett när en lokal sökning leder till besök till en artikel, och det kunde lika gärna ha satts ett värde på detta varpå man kan beräkna värdet av samtliga sökningar på olika sökord och fraser. Denna kunskap om sökningarnas värde kan dessutom användas som underlag för att köpa reklamutrymme, baserat på förekommande ord och fraser, i de vanliga sökmotorerna.

Analysera de misslyckade sökningarna!Men likväl kan det vara intressant att se vilka misslyckade sökningar som gjorts, om inte annat så för underhållningsvärdet.

Misslyckade sökningar ger även ett bra underlag på vad dina webbplatsbesökare vill finna information om, och för en webbplats som denna så utgör de om möjligt underlag för kommande artiklar.

Egen lokal sökmotor är alltid bättre

Det gäller att ta kontrollen över de egna interna sökningarna, och även att följa upp de sökningar som utförs. Med webbstatistik kan så information erhållas om lyckade och misslyckade sökningar, och en optimering av resultaten utföras. Vad som måste till är att webbplatsägare blir medvetna om den informationskälla som interna sökningar utgör, och ta kontrollen över detta.

Med en egen lokal sökmotor kan webbplatsägaren själv styra t.ex. när en ny indexering skall ske istället för att vänta på att Google's robot skall återbesöka webbplatsen. Det är uppenbart att antika lokala sökmotorer bör ersättas, och med tanke på det faktum att besökare till webbplatser i allt mer ökande omfattning söker sig till information istället för att med multipla klickningar via menyer finna information bör man säkerställa att rätt information presenteras i resultatlistan.

---