WebbanalysKeymetrics

PUL att finna information med intern sökmotor

Betydelsen av en bra fungerande sökfunktion på en webbplats kan inte nog understrykas, om den levererar relevanta resultat till besökaren så förenklar den avsevärt tiden det tar att finna eftersökt information. Däremot är en informationsfattig och dåligt uppdaterad sökmotor enbart en källa till irritation och frustration hos besökaren. Den som söker han finner, men måste det vara så krångligt?

Riksdagen och PUL

sökning nummer 1Enligt riksdagens webbplats så är riksdagens uppgift att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Det står att finna under rubriken “Så fungerar riksdagen” högst upp på hemsidan, och är mycket lätt att finna.

Men vad sker om man istället söker med den interna sökmotorn på riksdagens webbplats efter just riksdagens uppgifter?

sökning nummer 2Ett stort antal resultat presenteras och den via menyn lättfunna sidan dyker inte upp bland de 10 första resultaten.

Med en lite mer tvingande sökning “riksdagens uppgifter” får man till slut träff, men då till den utskriftsanpassade sidan och inte till den egentliga webbsidan.

Relevant men inte speciellt optimerat för att läsas i en webbläsare, och man får komma ihåg att de flesta sökningar är fritext utan styrparametrar. Se bara i din egen webbstatistik!

sökning nummer 3Denna sökning är ett typiskt exempel vilken belyser vanliga brister med många interna sökfunktioner, de saknar möjlighet att lyfta fram relevant information och kan även vara felkonfigurerade.

Relevansen i de sökresultat som levereras är många gånger mycket låg.

Nog om det, vad som är klart är att riksdagen stiftar lagar, den lag som är intressant att finna mer information om är PUL. Så givetvis söker man efter PUL hos den lagstiftande riksdagens webbplats, där om någonstans borde det finnas information om PUL.

Att enbart finna 1 träff borde normalt betyda att den träffen måste vara synnerligen relevant, men det enda den sidan har att säga om PUL avser hur Socialförsäkringsregisterlagen anpassats till PUL. Är PUL så oviktig att man på riksdagen inte anser det värt att informera mer om det? Så är nog inte fallet, man har bara inte system med förmågan att leverera relevanta svar.

Vad har då de externa söktjänsterna att presentera när man söker snävt efter PUL på riksdagens webbplats? Antalet resultat varierar kraftigt!

* MSN.se - 8 träffar
* Eniro - 15 träffar
* Yahoo Sverige - 32 träffar
* Google.se - 119 träffar

sökning nummer 4

Knappast överraskande

Inte så överraskande så presenterar dessa betydligt mer resultat varav några till och med är relevanta.

Riksdagens webbplats borde på en sökning på PUL presentera bättre information om lagen, men även peka ut de myndigheter som är berörda av lagen.

PTS är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post, Datainspektionen är en statlig myndighet i Sverige som förebygger integritetsintrång. Vad har de att säga om PUL?

sökning nummer 5Hos PTS finns liksom riksdagens webbplats endast 1 svar att finna vid sökning med deras sökmotor men med den stora skillnaden att svaret är relevant.

Förutom en förklaring så finns även en länk till Datainspektionens webbplats där, och till slut finner man nästan allt som man rimligen skulle vilja veta om PUL.

Det borde man ha funnit på riksdagens webbplats, det hade minskat ned antalet sökningar och klicks för att finna rätt information.

Utan beslutsunderlag händer inget

Tidsödande sökningar lik denna händer hela tiden, och den searchmaster/webbredaktör som har beslutsunderlag i form av webbstatistik på gjorda sökningar kan agera för att förbättra relevansen i den egna sökmotorn. Syftet med en intern sökmotor borde ju rimligen vara att webbplatsen skall vara sökbar, inte ett slöseri av CPU cykler. Det gäller att säkerställa att besökarens upplevelse är positiv, speciellt ur ett sökperspektiv.

---