WebbanalysKeymetrics

Särskrivning irriterar men ger fördelar

Särskrivning som fenomen väcker känslor bland dem som värnar om det svenska språket, men oavsett vad man anser om fenomenet kan man inte blunda för den effekt det har på en sökmotor i samband med indexering av webbsidor. Rätt använt kan det öka antalet besökare till en webbplats!

Optimering av sökordet webbanalys

Enligt Susning.nu är en särskrivning ett skrivfel (eller undantagsvis korrekt skriftform) varvid leden i ett sammansatt ord skrivs som skilda ord i stället för ihop. Omedvetet eller ej så publiceras dagligen innehåll på webben där fenomenet uppträder, och det kan irritera besökare så till den milda grad att de lämnar din webbplats.

I samband med ett besök som John Eje Thelin gjorde nyligen till en artikel på denna webbsär skrivning mellanslagplats så hände just detta. Efter 2 påträffade särskrivningar slutade han att läsa eftersom han ansåg att "en särskrivning kan vara fummel, två är början på en epidemi". Endast 2 särskrivningar fanns på sidan, men mer krävdes inte. Särskrivning kan ha den bieffekten att en text blir svårläslig och därför gör att man tappar besökare som i detta fall, men det har en positiv fördel som man inte bör blunda för.

Förbättra placeringen med särskrivning

Denna webbplats har bra placering i sökresultat när man söker på ordet webbsärskrivning mellanslaganalys, men vad som är viktigt att komma ihåg är att många ord är sammansatta. Detta innebär att det sker långt fler sökningar där en del av ordet används i andra kombinationer, add-on menu iconi detta fall t.ex. webbstatistik, webbläsare etc. men även i sökningar som "analys av webb" eller "webb analys".

Om textinnehållet endast innehåller ordet webbanalys missar man tillfället att kunna utnyttja fördelen med att påträffas i samband med sökningar där orden webb och/eller analys ingår. Om många särskriver ordet webbspacer!analys som webb analys i samband med en sökning blir det uppenbart att långt fler sidor finns i indexet, något som kraftigt minskar chansen att den egna webbsidan dyker upp högt i det organiska resultatet som sökmotorn presenterar.

Resultaten från sökmotorer kan ofta föreslå andra sökningar när särskrivningar påträffas eftersom även det sammansatta ordet ju finns i indexet, men det kräver då att besökaren klickar en gång till på den föreslagna länken.

Bättre är att se till att en sida indexeras med både det sammansatta order och de särskrivna.

Enkel lösning på problemet

add-on menu iconJohn föreslog följande lösning: "Vill du särskriva för sökmotorer kan du lägga in en punkt (eller annat tecken) i samma färg som bakgrundsfärgen mellan orddelarna och ange font-size= 1px i en CSS-klass.

Då syns det inte för läsaren. Det är en elegant lösning, men kräver kunskaper om CSS.

En snabb lösning är att infoga en bild på 1 pixel mellan orden (givetvis med samma färg som bakgrunden = transparant pixel), ordet kommer att förefalla sammansatt för besökaren men sökmotorn kommer då att indexera orden som 2 olika. Denna sida använder just en sådan bild, kika in i källkoden för att se hur. En viss bieffekt kan dessutom uppstå ur att skriva det sammansatta ordet i bildens alt del, men där tvistar man om vilka fördelar det medför. Dock kan man inte lura ögat i sidans titel, där måste särskrivning ske om det skall tolkas rätt av sökmotorn. Detsamma gäller de texter som förekommer i metataggar.

Mer kostar

Dock bör man komma ihåg att mer kod på en sida ökar dess storlek och gör att den tar längre tid att laddas, att som regel göra på detta sätt för att särskriva ord vad en sökmotor anbelangar kan inte rekommenderas. Men för besökaren blir upplevelsen bättre, och man kan på detta sätt öka chansen att vad som skrivits verkligen läses.

Mer minskar

Samtidigt kan det vara viktigt att även notera att en bättre placering, tack vare särskrivning, kan eliminera behovet av att köpa reklamutrymme för individuella ord. Detta är ytterligare en anledning till varför analys av sökord och fraser är viktigt, genom att dela på sammansatta ord som ofta förekommer i hänvisningar från sök motorer kan man påverka den egna placeringen på ett positivt sätt.

Webbstatistik ger kunskap

För den som funderar på sökmotoroptimering är det väsentligt att med webbstatistik på webbtrafiken säkerställa att man vet vilka sammansatta ord som kan vara kandidater för både särskrivning och optimering.

---