WebbanalysKeymetrics

Sökmotorpositionering

Sökmotorer används idag av fler och fler internetanvändare för att finna relevant innehåll på webbplatser. Indexering och positionering av dessa sökord och fraser för att hamna högre upp i framför allt Google's SERP (search engine result page) har varit en lukrativ intäktskälla för de företag som sysslar med vad som kallas sökmotorpositionering / sökmotoroptimering (i.e. SEO), och ställer krav på den som köper tjänster av denna typ att vara väl förbered.

Förberedelser inför optimering av sökord och fraser

För ett företag som överväger att köpa extern hjälp med att positionera sig i sökmotorer med lämpliga sökord och fraser krävs det att man både analyserar befintlig webbtrafik men även definierar vad som skall optimeras i sökmotorerna. Med ett webbanalys verktyg kan man få fram information om vad tidigare besökare till den egna webbplatsen sökt efter via olika sökmotorer och därefter klickat sig vidare.

Sökmotorernas andel av besökstrafikenDet kan mycket väl vara så att man redan har en bra placering bland de 10 främsta träffar på valda sökord och fraser som en specifik sökmotor presenterar, därför är en förstudie alltid att rekommendera innan optimering sker.

Detta ger också fakta att relatera till när man i efterhand skall utvärdera kvalité och resultat av det arbete en sökmotoroptimerare levererat.

Om placeringen av de viktigaste nyckelfraser och sökorden redan är tillräckliga bör man överväga att istället försöka lyfta upp andra sökord och fraser som är relaterade till den egna verksamheten, och som visat sig användas av besökare om än i begränsad omfattning.

Sökmotorer domineras av Google

Val av vilka sökmotorer som optimeringen skall omfatta är sedan nästa steg, Google är idag den enskilt största sökmotorn vad gäller sökningar på Internet men det finns även andra att beakta. Som en följd av en rad uppköp och sammanslagningar så använder flera söksidor motorer som tillhör andra sökmotorer, ett exempel på detta är Eniro's sökmotor (Enhanced by Google).

Webbanalysen kan även här presentera vilka sökmotorer trafik kommer ifrån idag, och bland dessa kan man även finna potentiella platser för mer exponering.

Sökmotoroptimering kräver stödannonsering

Sökord och fraser som har en hög konkurrens i sökmotorer tenderar till att kräva både mer arbete men även en hel del stödannonsering (t.ex. Google Adwords) för att generera besökstrafik. Svårigheten ligger i att så pass många olika webbplatser försöker med olika metoder placera sig på topp 10 listan, ett sådant exempel är sökordet "sökmotorpositionering" som i Januari 2005 hade ungefär 31.100 träffar på Google och hela 8st företag som köpt sig plats i Google Adwords delen av resultatsidan på just det sökordet.

För den som letar efter en seriös sökmotoroptimerare blir det därför svårt att få reda på vilket företag de skall anlita, varför det alltid är rekommenderat att ta referenser och även besöka olika forum där sökmotoroptimering diskuteras.

Välj SEO med bra renommé

När ett antal olika optimeringskonsulter valts ut är det viktigt att säkerställa att deras metoder inte riskerar att genom manipulation eller tvivelaktiga metoder orsaka att den egna webbplatsen försvinner från sökmotorernas index. Det är mycket viktigt att man först sätter sig in i den information som Google sammanställt för att sedan jämföra med det erbjudande som optimeringskonsulten lägger fram. Ett exempel på resultatet av missbruk var en känd hotellkedja som slängdes ut ur Google p.g.a. ett flagrant missbruk av "doorway" sidor.

Undvik dessutom erbjudanden som går ut på att nya sidor skall skapas men som inte levereras från er egen webbserver, avslutar ni samarbetet med optimeringsföretaget så riskerar ni att er investering försvinner helt med tappad ranking som följd. Sträva snarare efter att optimeringen skall ske på era egna webbsidor, detta säkerställer att er investering är bättre säkrad när samarbetet upphör.

Dock är detta ingen garanti för en fortsatt hög placering, optimering är ett fortlöpande arbete då sökmotor algoritmer skiftar över tid varför rankingen kommer att förändras.

Hjälp din sökmotorposition på traven

Värt att poängtera är att positionering är något som man kan göra själv genom att ha relevant information rätt placerat, men även per automatik om det innehållsystem man har är byggt med detta i åtanke. Ett bra domännamn med relevant innehåll ger nästan alltid en bra placering, exempelvis så hamnade denna webbplats i toppen på Google på mindre än 1 månad från det att den aktiverades, men positionen ändras hela tiden beroende på förändringar i Google's ranking av sidor och deras innehåll. Dessutom påverkas den egna placeringen av olika försök till manipulationer av andra webbplatser för att med olika tekniker (ibland i strid med rekommendationer från sökmotorerna) hamna högre upp i resultatlistorna.

När väl en optimering har genomförts påbörjas arbetet med uppföljning av resultatet.

---