WebbanalysKeymetrics

Bedräglig rappakalja eller sanning

Öppna forum är ypperliga ställen att kunna få svar på frågor, och ger ofta tillgång till informativa svar på frågor. Lite mer enkelriktat är de kommentarfunktioner som finns på webbplatser, kommentarerna kan vara korrekta men lika gärna direkt vilseledande på gränsen till blå dunster. Svårigheten ligger i att skilja på dikt och verklighet, men lite faktakoll klargör.

Kommentar i anslutning till artikel om Altus

SEO karusellen

Vissa företag i SEO branschen har varit föremål för en hel del publicitet, ofta i samband med negativa skriverier om arbetsmetoder och etik.

Det förefaller som en viss självsannering har uppnåtts, ett antal har anlitat TS för att få en mer trovärdig status inför sina kunder.

Andra däremot dras med vissa för affärsverksamheten ytterst betungande trovärdighetsproblem, till och med uteslutning ur Google's index har förekommit.

En kommentar i samband med en artikel i InternetWorld om Altus (se länk längst ned) gjorde det uppenbart att även trovärdigheten i anonyma kommentarer bör ifrågasättas p.g.a. desinformation. En snabb blick på mailadressen gjorde det uppenbart att något verkade en aning märkligt, speciellt eftersom företaget föreföll bekant.

Optimerad parkerad domän?

Ett pärlband av märkligheter

En snabb första faktakoll kom att visa att kommentarens trovärdighet var misstänkt likt ren rappakalja, domänen var parkerad...

Domänen, som efter en enkel kontroll hos II-stiftelsen visade sig ha registrerats först 2006-03-31, var minst av allt optimerad.

Första delen i kommentaren föll därmed platt till marken som rent nonsens, har man lagt 40% av sin marknadsbudget på detta så bör man i lagboken läsa mer om bedrägeri. Kunde det vara så att vederbörande i upphetsningen skrivit fel domän i epost adressen och lagt till ett extra s som inte skulle vara där?

Ingen träff på det namnet...

Faktakontroll

Enklaste sättet att ta reda på det är att söka efter vederbörande direkt hos advokatfirman Glimstedt, men även här blev det alltmer uppenbart att uppgifterna i kommentaren inte hade någon anknytning i verkligheten.

Det som därmed blir intressant är vad syftet är med kommentaren. Vid en första anblick förefaller det vara skrivet till stöd för företaget Altus som omnämns i artikeln, men genom innehåll och osaklighet som enkelt kan genomskådas snarare gjort för att misskreditera dem är en annan slutsats som man skulle kunna dra.

Troligen är sista ordet inte sagt i denna följetong, och framtiden kommer att klargöra om företaget såldes eller ej.

Desinformation är något man bör räkna med när det gäller anonyma kommentarer, liksom presentationer av unika besökare även om det i de fallen många gånger beror på ren okunskap. Information som inte kan valideras blir svårt att likställa med sanning, att kika under ytan ger ibland klarhet i vad som är verkligt kontra fiktion. Faktakoll gör kommentarsspam genomskinligt.

Externa länkar:

Ökänd sökmotorkonsult till salu

Wikipedia: Desinformation

---