WebbanalysKeymetrics

Besynnerlig notis om NSA cookies

Ett visst underhållningsvärde blir det påfallande ofta i artiklar och notiser som dagstidningarna publicerar där ämnet rör dataområdet, värre är när det publiceras texter som är osakliga eller rent av direkt felaktiga. Denna handlar om olagliga NSA cookies...

Olaglig registrering av surfande på nätet

Följande notis påträffades i Dagens Nyheter i slutet av 2005, och avsåg ett misstag som gjorts av amerikanska NSA:

Osakligt innehåll om NSA cookie skapar underhållningsvärdeOavsett vad NSA än sysslar med så är notisen ett enda stort sakfel.

Den första felaktigheten är att NSA skulle spåra folks surfande på nätet, ett förtydligande borde ha varit att man kunde spåra unika besökare med hjälp av cookies.

Ett förtydligande skulle ha klargjort att NSA liksom andra myndigheter inte får skicka ut cookies, men att man i samband med en mjukvaru uppgradering fått cookiefunktionalitet installerad av misstag. En ack så väsentlig detalj som utelämnades.

Den andra felaktigheten är när notisförfattaren sedan påstår att den av NSA utskickade cookien skulle registrera vilka webbplatser besökaren besökt. Sedan när skulle en cookie aktivt kunna lagra detta eller ens ha en aktiv funktionalitet? Faktum är att samtliga webbläsare som är inställda för att ta emot cookies kommer att göra så, m.a.o. så handlar det inte om en ofrivillig plantering av cookies.

Cookies som journalister borde skriva om

PTS webbplats (www.pts.se) beskriver väl vad cookies är, och hade notisförfattaren tagit reda på fakta så hade sakligheten inte blivit lidande. Vad som däremot är fascinerande är att ett ofrivilligt utskick av cookies leder till notiser men ett flerårigt missbruk av cookies (läs: ful-cookies) på Sveriges största webbplatser inte har fått någon journalist att reagera. Kanske är det som så att man inte gärna skärskådar de cookies som tvingas på besökare från de egna webbplatserna, i slutändan är dessa ful-cookies inte lämpliga ur ett integritetsperspektiv & borde exponeras för vad de är.

Externa länkar:

NSA involved in snooping cookie shocker

Wikipedia: National Security Agency (NSA)

---