WebbanalysKeymetrics

E-postmarknadsföring ger mätbara resultat

Ingen internetmarknadsföring vore komplett utan e-postmarknadsföring, detta av den enkla anledningen att e-post är ett kostnadseffektivt sätt att både nå ut till potentiella kunder men även befintliga kunder. Men liksom annan internetmarknadsföring krävs det eftertanke och kvalitetskontroller, för även med e-post finns det både lagar och mottagarens integritet att ta hänsyn till.

Att driva trafik till webbplatsen med e-postmarknadsföring

Internetmarknadsföring med e-postmarknadsföring kan vara ett effektivt sätt att driva trafik till en webbplats, och det sker genom att innehållet inkluderar en länk till den webbplats dit avsändaren önskar driva trafiken. Rätt använd blir det ett komplement till andra typer av marknadsföring som sker via Internet, och det är viktigt att säkerställa att aktuella lagar efterlevs samt att mottagaren har möjlighet att verifiera att hänsyn tas till den egna integriteten.

En inbjudan till framtiden

En inbjudan anländerAtt skriva om e-post reklam blev ett resultat av att en inbjudan till framtiden anlände i brevlådan.

Syftet från den som sände ut det var givetvis att jag som mottagare skulle delta i en tillställning, och mycket riktigt så sändes en anmälan iväg eftersom området är intressant.

Ett seminarium med internetmarknadsföring och sökmarknadsföring är alltid värt att besöka, det finns alltid något nytt att lära sig i ett område som det händer så mycket inom.

Eftersom mailet lyckats ta sig förbi en rad antispamsystem, antivirus kontroller och ett antal regler i Outlook så öppnades det upp som ett relativt säkert dokument.

Föga förvånande så var utskicket i HTML format, något som per automatik är en indikation på att det kan finnas kod inkluderat för att mäta effekterna av e-postkampanjen.

Snyggt utformat och med en länk i det fall att innehållet var oläsbart så kunde man öppna upp ett dokument från webbplatsen istället (med högre säkerhetsinställningar i e-postläsare kan HTML mail blockeras och endast det innehåll som inte är HTML visas vilket kan vara oläsligt). Så långt allt väl, men det fanns ett och annat kvar att undersöka.

Här ser men vem som har handen i kakburken

Med handen i kakburken

Eftersom ett e-post utskick i syfte att annonsera utan kod för att mäta effektiviteten är lika sannolikt som att baka bröd utan mjöl, blev det givetvis intressant att se hur mätningen gick till och hur pass väl den som gjorde mätningen följde gällande lagar med mera.

Tämligen direkt med hjälp av sekretessrapporten i MSIE så dyker det upp information om att mätningar av trafiken sker till andra webbplatser. Inget märkligt i sig, men det är nu det första misstaget av flera inträffar.

Denna cookie som kommer från domänen postclicktracking.com sänder ut finns det ingen information om i utskicket.

Samtliga webbplatser är skyldiga att informera om cookies som de sänder ut, och i detta specifika fall så har den microsite som används för att ta emot anmälningar ingen cookie information.

Gällande lagstiftning finns att läsa om hos PTS, och i detta fallet borde det på denna microsite finnas information om att en cookie från 3:e part sänds ut. Den mest uppenbara är att försöka finna om den domän från vilken cookien sänds ut kan innehålla information om cookien.

Motsägelsefull sekretesspolicy

Motsägelsefull förklaringGenom att i sekretessrapporten ta ut en sammanfattning kan man enkelt undersöka om cookien har en kompakt säkerhetspolicy, och faktiskt så finns den informationen vilket man skall kunna begära av ett företag som spårar e-post utskick.

Olyckligtvis så presenteras ett par påståenden som är motsägelsefulla. Första förklaringen säger att information som samlas in inte går att koppla till en specifik individ och av den anledningen inte är tillgänglig.

Efterföljande förklaring tydliggör att unika identifierare ingår i den information som insamlats just i syfte att kunna identifiera en enskild person.

Klart som korvspad?

Denna sekretesspolicy är felaktig. Och vad som är värre är att just denna felstavning (enskildperson) har förekommit i sekretesspolicyn hos ett annat företag, frågan är bara vem har kopierat den andres säkerhetspolicy?

Jakten på en lagstadgad cookieförklaring

Eftersom vad lagen säger om cookies har varit tydligt länge borde i varje fall webbplatsen som förmodas finnas ha mer information. Som tur är så talar sekretesspolicyn om vem som sänder ut cookien, för det visar sig senare att webbplatsen som rimligen borde finnas i anslutning till domänen inte gör det. I varje fall inte med något läsligt. Men där möts man av en innehållslös sida!

Inte mycket som berättar om cookien härMed andra ord en webbplats som sänder ut cookies, saknar cookieförklaring och som avslutning inte tydliggör vem som står bakom webbplatsen.

Vid ankomst till webbplatsen med en Firefox webbläsare så börjar nedre delen av webbläsaren att visa text som fladdrar vilket indikerar att snabb omladdning av sidan.

Men ingenting syns överhuvudtaget på sidan!

Evighetsloop av outgrundlig anledningMed ett klick på avbryt slutas den hysteriska laddningen av vad det visar sig samma sida som hämtats upprepade gånger.

Källkoden för sidan gör det uppenbara glasklart, någon har missat lektionerna i programmeringsgrundkursen där man lär sig undvika evighetsloopar och att testa den kod man skriver.

Att mäta e-postutskick med hjälp av webbstatistik är ett utmärkt sätt att mäta effektiviteten, men kräver att man säkerställer att alla ingående aktörer och komponenter följer gällande lagar och fungerar som tänkt.

Lika viktigt är också att vara tydlig mot mottagare av utskicket vad man gör med den information som insamlas ur en datahanteringssynvinkel och att man respekterar mottagarens integritet.

I och med att e-postutskicken nästan uteslutande pekar mot en webbplats blir det med enkla medel möjligt att både spåra utskicken men även mäta värdet av dem med de kampanjanalyser dagens moderna lösningar för webbanalys gör möjligt.

Med dessa kan analyser av exponeringar, svarsfrekvenser, och till sist konverteringsgraden ske.

Extern länk:

Konsumentverket: Det här kan du anmäla

---