WebbanalysKeymetrics

Firefox har bristfällig cookiehantering

Normalt brukar en ny version av en webbläsare som Firefox innebära förbättringar, bl.a. har säkerheten varit en väsentlig punkt. Men med den kommande versionen 2.0 så har möjligheter för en anpassad cookie inställning försvunnit, Firefox tycks av någon oklar anledning öppnats på vid gavel för alla cookies!

Inställningar i Firefox 1.5.07

Firefox 1.5.0.7 och cookies

Sedan version 1.0 av Firefox har dess bristande hantering P3P varit märkligt, men det har kompenserats av 2 användbara inställningar som bidragit till att hantera på ett effektivt sätt vilka cookies som är önskvärda. Men den tiden är förbi, för med version 2.0 går inte detta.

I Firefox 1.5.0.7 kan man enkelt ställa in 2 begränsningar i webbläsaren vilka bidrar till att minska den flod av 3:e parts cookies som tas emot. Genom att aktivt välja endast att ta emot cookies från den domän som besöks skall 3:e parts cookies ignoreras.

Effekten blir att ett betydligt mindre antal cookies kommer att sparas och då bara sådana kopplade till webbplatsen ifråga, men även att ful-cookies undviks. Kompletterat med en inställning som innehållsbegränsar blir det dessutom en minskning av 3:e parts innehåll som laddas in, detta leder även till snabbare surfning.

Men det visar sig vid en närmare kontroll att Firefox inställningarna är delvis som sockerpiller. Det enda som tycks fungera som en begränsning är inställningen för att endast ladda bilder från den besökta webbplatsen. Integritetsmässigt är Firefox inställningarna snudd på värdelösa.

Inställningar i Firefox 2.0

Firefox 2.0 RC2 och cookies

Och värre blir det i version 2.0 som snart lanseras. Den buggiga inställningen att endast ta emot cookies från den webbplats man besöker är borta, troligen för att den aldrig fungerande.

Men man kan spekulera över varför den inte åtgärdades, dessutom är bristen på P3P kontrollen av cookies i en modern webbläsare mycket anmärkningsvärt.

Ikonen för "privacy" inställningarna är mycket symbolisk, ett öppet hänglås är talande för hur en integriteten hanteras i webbläsaren i Firefox. Inga spaltmeter ägnats åt hur säker Firefox är så tycks bristerna inom detta område inte ha noterats.

Både MS IE 7 och Opera 9.x är överlägsna Firefox när det gäller P3p hanteringen (MS IE) och blockeringen av 3:e parts cookies.

För den som är säkerhetsmedveten och önskar själv ha kontroll över sin personliga integritet så blir det aktuellt att byta webbläsare.

Firefox är inte längre en säker browser om inte tilläggmoduler kommer vilka löser bristerna i Firefox.

---