WebbanalysKeymetrics

Identifiera sökmotorerna mer detaljerat

Att hänvisad trafik från sökmotorerna kan konstateras i samband med mätning är uppenbart, men spridningen av besökare från olika sökmotorer är ibland inte lika självklart att påvisa på grund av brister hos verktygen som används. Begränsningen sitter påfallande ofta i det webbstatistikverktyg som används, och kan ge en begränsad bild av verkligheten.

Hänvisningar från sökmotorer

De flesta webbstatistikverktyg tillgängliga idag klarar av att på ett elementärt sätt identifiera de stora mest förekommande sökmotorerna vad gäller hänvisningar från dem, men de gör det i olika utförlig grad. Ju enklare och mer begränsat verktyg är ju mindre representativ blir omfattningen av webbanalysens sökmotorrapport, och därmed får man en snedvriden bild av de sökmotorer som de facto hänvisar besökare till webbplatsen.

Obefintlig identifiering av sökmotorernas domäner i Google AnalyticsBegränsade lösningar för webbstatistik tenderar att klumpa ihop alla sökningar från en given sökmotors olika domäner i en enda post, därmed blir överskådligheten lidande.

Risken med att använda en lösning för webbstatistik som inte har en omfångsrik lista på kända och för dina besökare vanligtvis använda sökmotorer är att dessa hänvisade besökare försvinner in i den generella hänvisningsrapporten, m.a.o. kommer de inte att synas i rapporten på hänvisningar från sökmotorer.

Begränsad identifiering av sökmotorer

Google Analytics är ett exempel på en lösning för webbstatistik som har en inneboende begränsning. I den .JS fil som används i samband med mätningar av webbtrafik så är det snabbt konstaterat att endast 20 olika sökmotorer kan identifieras:

- Google, Yahoo, Msn, AOL, Lycos, Ask, Altavista, Search, Netscape, Earthlink, CNN, Looksmart, About, Excite, Mamma, Alltheweb, Gigablast, Voila, Virgilio, och Teoma.

Av dessa är det inte ens 1/4 som används regelbundet av besökare från Sverige, något som gör det uppenbart att systemet för den som satsar på sökmotoroptimering på ett bredare perspektiv kommer att få ut rapporter som är mycket bristfälliga i identifieringen av sökmotorer. Lokala sökmotorer som Kvasir, Eniro, Jubii syns inte över huvudtaget. Skulle dessa sökmotorer ha en hög konverteringsgrad kommer det inte att synas i samband med en sökmotoroptimering.

Rent funktionellt så är Google Analytics lösning för att identifiera sökmotorer bristfällig, främst för att en sammanslagning av multipla domäner för en och samma sökmotor ger en dålig inblick i vilken landsspecifik sökmotor hänvisningen kom ifrån. Men även ur ett skalbarhetsperspektiv är det mindre genomtänkt att lägga denna textmassa i en fil som skall laddas av så många webbläsare, vad det bidrar till är att helt i onödan öka på den volym av bytes som skickas på Internet.

AWStats överlägset Google Analytics

Liksom gratisverktyg som AWStats så har även professionella webbstatistiksystem tolkningen av sökmotortrafiken förlagd till det system på vilken analysen bearbetas, i Google Analytics fall så utnyttjar man besökarens CPU för att separera ut sökmotorsträngen vilket ger en indikation på att skalbarheten i system ifråga verkar en aning tvivelaktigt. AWStats klarar av att identifiera över 100 olika sökmotorer och är överlägset bättre på att identifiera hänvisningar från olika sökmotorer.

HitBox Professional - renodlad ASP lösning för webbstatistik

Exempel på sökmotorrapport från HitBox ProfessionalEn renodlad ASP (application solution provider) lösning är tänkt att frigöra från behovet av att själv bearbeta webbstatistik i en egen dator, att dolt utföra onödiga operationer på besökarnas datorer är inte riktigt genomtänkt eller speciellt förtroendeingivande.

För den som behöver en mer komplett rapportering av olika sökmotorer erbjuder WebSideStory ett ingångverktyg som heter HitBox Professional som ger utförliga rapporter på över 200 sökmotorer, och med en tydlig uppdelning av ett antal sökmotorers olika domäner.

HitBox Professional är en renodlad ASP lösning där en uppgradering till HBX Analytics ger internetmarknadsförare än mer möjligheter till trendanalyser på sökmotortrafik.

Genom en aktiv uppdatering av definitionerna av sökmotorer ges användaren tydlig rapportering på trafik från sökmotorer, och kan på så sätt även i ett tidigt skede identifiera skillnaderna i hänvisningsvolymer mellan olika domäner för en och samma sökmotor.

Trendanalys av förändringarna i klick kan dessutom mätas, och på så sätt säkerställa om sökmotoroptimeringen ger resultat.

Marknadsföring på bredd eller djup

Märkligt nog tycks många webbplatsägare ensidigt satsa på att enbart exponera sig via olika Google kanaler, och det utan att på ett konsekvent sätt fastställa konverteringsgraden per sökmotor och dessutom utan en beräkning av anskaffningskostanden per konverterad besökare (i.e. besökaren utför en handling som annonseringen avsåg att stimulera typ köp eller registrering).

Exempel på trendanalys av klicks från HBX AnalyticsUtan kunskap om vilka sökmotorer som ger bäst konvertering blir insatserna i marknadsföring mest blindskott i cyberrymden, likaså ger bristen på urskiljning av sökmotordomänerna samma resultat. De organiska sökresultaten skiljer sig mellan de olika domänerna i samma sökmotor, likaså påverkas dessa av vilket IP nummer den som söker använder eftersom ett flertal sökmotorer tycks anpassa resultaten utefter detta.

För den som investerar en ansenlig del av sin internetmarknadsföring på sökmotoroptimering är det kritiskt att analysera utfallet med så finmaskiga webbstatistik rapporter som möjligt vad gäller sökmotorer och sökfraser. Med kunskap om detta kan internetmarknadsföringen riktas mer optimerat i rätt sökmotorer och på rätt sökfraser.

Extern länk:

Top three search marketing trends to watch in 2006

---