WebbanalysKeymetrics

Innehållsstöld av webbrevisor

Tidningsstatistik (TS) vilken reviderar webbplatsstatistik måste ha hög trovärdighet, från arbetsmetoder och teknik till presentationen av mätdata. TS har i dagarna gjort ett synnerligen genant självmål, och frågan är vad som händer med webbrevisionsmarknaden i Sverige.

Innehållsstöld av webbrevisor

Dammsugning av webbinnehåll

Tidigare i år publicerades på denna webbplats en artikel om hur man med analys av loggfiler kunde upptäcka och spåra illasinnad dammsugning av webbinnehåll, och idag blev ännu ett sådant fall upptäckt.

I vanliga fall skulle det varit ännu en i raden händelser om det inte varit det att datastölden gjorts av ett revisionsföretag.

Databasintrång i demo syfte

Enligt en artikel i Dagens Media har TS tagit data från Ecentrics webbplats och använt det i rapportexempel i samband med en upphandling för en ny KIAindex lösning där även Ecentric lämnat offert.

För den som utvecklat system så förefaller förfarandet en aning märkligt att man tar data från en konkurrent i syfte att kunna skapa en demo, varför inte använda testdata? Rubriken på Dagens Media var något tillskruvad som det kan vara för att locka till läsning (TS pressas på kvarts miljon efter Kia-stöld), snarare tycks det handla om att den drabbade parten kräver kompensation för ett databasintrång och stöld av data.

Fusk på flera plan

Fuskandet tycks nå nya höjder, det är inte längre enbart vissa webbplatser som visas på KIAindex som fuskar med hjälp av bildspel för att blåsa upp sina siffror. Nu är det frågan om en potentiell framtida webbrevisor av KIAindex siffrorna som fuskar, tvivel uppstår om man lita på de siffror de kommer att revidera i framtiden... I TS-tidningen nr 3 i år publicerades min artikel med rubriken "Trovärdiga siffror kräver webbrevision", och tyvärr kan man inte annat än bli besviken på en så pass välkänd aktör som agerar på detta sätt.

Trovärdighet är en valuta idag och det verkar som om vi drabbats av ännu en devalvering. Det är väsentligt att trovärdigheten återkommer till publika presentationer av mätdata, och att fuskandet upphör. Det kräver att riktlinjerna för KIAindex revideras så att fusket minimeras och åtgärdas, det kan inte nog understrykas vara kritiskt.

Kontrollera själv med gratisverktyg

Det är inte speciellt svårt att finna på "besökare" som dammsuger innehåll, med gratisverktyget LogSaw som finns för nedladdning här kan man för ett givet IP nummer (eller cookie m.m.) plocka ut samtliga anrop som gjorts av en besökare man vill syna närmare. Spåren efter dem påträffas enkelt vid analys av loggfiler med enkla gratisverktyg, när man sedan tar ut dessa anrop från en större loggfil så kan man åter analysera data för att se specifikt vad den besökaren gjort.

Inställningen att webbinnehåll är fritt att utnyttja är felaktigt speciellt när det tas från någon annans databas, och det är viktigt att säkerställa att man inte bryter mot lagen innan man bygger upp tjänster baserat på data från andras databaser och webbplatser. Föga överraskande är det att man bör hålla ett öga på sin besökstrafik, speciellt på de besökare som inte är som alla andra vanliga besökare.

För TS gäller det att öppet redovisa kraftfulla åtgärder mot den interna bristen på kunskap om gällande lagar. Det handlar om deras trovärdighet i ett område som är långt från den tryckta världen.

Extern länk:

TS döms för Kia-stöld - tvingas betala 443.000

---