WebbanalysKeymetrics

Integritet och cookies på partiernas sajter

Webben skall enligt vissa bedömare spela en viktigare roll än någonsin i det kommande valet, och partierna rustar med uppgraderingar av sina webbplatser. Men kan man sägas satsa på webben om man saknar förutsättningarna för att ta fram rättvisande webbstatistik? En titt bakom kulisserna ger en bild av hur det förhåller sig med besökarnas integritet och partiernas cookies.

Partierna satsar på webben

Det förefaller uppenbart att en hel del hänt med partiernas webbplatser sedan 1998, det valåret testade jag att analysera hur många trasiga länker som respektive webbplats hade och resultatet var rätt nedslående (tyvärr, den analysen försvann ett antal datorer sedan). Dagens riksdagspartier har gått vidare till moderna CMS och förefaller hålla betydligt bättre kontroll över innehållet än då.

Till respektive webmaster sändes en länk med information om ställningen mellan partierna, och vissa gjorde en ansats att åtgärda sina trasiga länkar medan andra föreföll likgiltiga. Men osökt kommer man in på andra aspekter av webbplatser, och då speciellt hur analys bedrivs på dessa men även om partierna tar besökarnas integritet på allvar. Om så är fallet borde de tydligt redogöra för de cookies som deras webbplats sänder ut men även tillämpa en säker cookiehantering.

Cookieförklaringar och cookieanalys

Redan i cookieförklaringen på partiernas webbplatser blir det uppenbart att det haltar mellan deklarationen av cookies och verkligheten.

Socialdemokraternas cookiesSocialdemokraternas webbplats anges att det ibland används så kallade sessioncookies och en diffus förklaring att cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för användaren.

Men webbplatsen sänder alltid ut 3 cookies, varav en permanent som används för webbstatistik. Systemet för webbstatistik ifråga använder javascript som i besökarens webbläsare skapar statistikcookien vilken inte är en kontrollerad cookie från webbservern.

M.a.o. en bluff, den ser ut att komma från rätt domän men gör det inte.

Miljöpartiets cookie Miljöpartiets webbplats anges att man använder cookies för att ge tillgång till statistik och administrera inloggningar för medlemmar.

Det senare stämmer säkert, men använder man sessionscookies för att beräkna besökare så är man helt klart ute och cyklar.

Dessutom använder webbplatsen frames, och är det något som blåser upp antalet sidvisningar i en oförsiktig analys av besökstrafik så är det just frames.

Att använda frames är inte “miljömässigt” år 2006.

På Vänsterpartiets webbplats säger man att det ibland cookies och/eller ip-loggning. Regelmässigt sänds inga ut och det gör Vänsterpartiets webbplats unika som den enda som inte har detta som standard. Sedan rör man till det när man talar om cookies och/eller IP-loggning, troligen försöker man klargöra att man loggar trafiken och då givetvis följer IP numret med när webbservern skapa en loggfil. Vad som kan däremot konstateras är att utan en permanent statistikcookie så har de ingen aning om antalet besökare och troligen en mycket felvisande webbstatistik om det sker på loggfiler utan cookies. Lite efter sin tid kan det nog sammanfattas med.

Moderaternas cookieModeraterna kör även de med enbart en sessionscookie vilket per automatik ger att någon korrekt webbstatistik inte kan tas fram.

Cookie förklaringen är kort och koncis, dessutom överenstämmer den med verkligheten vilket alltid inger förtroende.

Detta är första webbplatsen där cookieförklaringen faktiskt varit korrekt, men borde inte vara den enda får man hoppas.

Frågan är bara vad de kvarstående borgerliga partierna döljer, en närmare granskning på dem avslöjar säkert mer.

Folkpartiets cookieJackpot direkt, det visar sig att Folkpartiet använder ett verktyg för webbstatistik med cookies som inte bara skapas med JavaScript men dessutom lurar sig förbi cookieinställningen i Firefox.

Att ett politiskt parti använder sig av ett system som pressar in cookies vilka tillhör ett annat företags domän är anmärkningsvärt.

Skall cookiehanteringen vara trovärdig så måste en bättre kontroll säkerställa att så är fallet, en svensk medborgare skall kunna besöka webbplatsen för ett politiskt parti med förvissningen att den personliga integriteten är intakt. Det är som det ser ut inte fallet med denna webbplats vilket är undermåligt.

Centerpartiets cookieCenterpartiet däremot har gjort sin hemläxa och använder sig av en permanent cookie för sin webbstatistik.

Man kan mumla om att de använder ett enkelt system för detta men till skillnad mot de tidigare partiernas webbplatser så är både cookiehanteringen och cookieförklaringen konsekvent och korrekt.

Om man skall säga något som däremot är till deras nackdel så är det att använda sig av ett system som analyserar loggfiler.

Med loggfiler så är det ett sisyfosarbete att rensa bort anrop från robotar och liknande som blåser upp sidvisningarna rejält.

Kristdemokraternas cookieSist men kanske inte minst så kvarstår Kristdemokraternas webbplats.

En snabb kontoll av dess cookies visar att hela 5st sänds till en besökares webbläsare, av dessa är 4st JavaScript skapade cookies som används av Google Analytics.

Detta medför att den cookieförklaring som Kristdemokraterna har är bristande, vad de borde upplysa sina besökare om är att cookies placeras i besökarens webbläsare, samt att insamlat besöksdata hamnar hos en tredjepart där de har minimal kontroll över vad som händer med det. Mest cookies och minst kontroll = uselt slutbetyg.

Centerpartiet står ut som en vinnare bland de politiska partierna, men det är anmärkningsvärt att de politiska partierna inte är kapabla att få till en med verkligheten överenstämmande cookieförklaring och korrekt cookiehantering.

Om webben nu är så viktig i detta val borde detta vara åtgärdat snarast, om inte annat så för deras egen trovärdighet på webben. Det är anmärkningsvärt att riktiga statistikcookies saknas hos så många av webbplatserna, man kan bara dra slutsatsen att trots webbens viktighet analyseras inte besökarnas rörelser på rätt sätt av en majoritet. Det är i sig obegripligt.

Extern länk:

Partierna laddar med nya sajter inför valet

---