WebbanalysKeymetrics

Interna sökmotorer i akut behov av sökmotoroptimering

Mörkertalet är stort när det gäller antika och funktionsfattiga interna sökmotorer på Svenska webbplatser, men finns i en påtaglig omfattning och är i sig ett tecken på att webbplatsägare inte förstår vikten av en väl fungerande intern sökmotor. Bristerna märks när en extern sökmotor indexerar nytt innehåll på en webbplats snabbare än vad den egna interna sökmotorn.

Information är färskvara

Information som publiceras är en färskvara, och som sådan viktig att kunna finna i samband med sökningar efter den. Ett exempel som tydligt belyser detta är den artikel som DN publicerade i sin tryckta tidning 09JAN2006. Artikeln hade titeln "Google-chef varnar för oseriös sökoptimering", och eftersom den var intressant att skicka vidare till andra så blev det naturligt att söka på DN's webbplats efter länken.

Att finna en nål i en höstack

Det visade sig omöjligt att via DN's egna interna sökmotor finna en länk till artikeln, något som var synnerligen förvånande eftersom sökningen utfördes 20JAN2006 vilket är hela 12 dagar efter det att den publicerats. Uppenbarligen hade antingen ingen indexering skett, eller så var den interna sökmotorn inte kapabel att finna artikeln.

Den som söker bör finna men icke!Rimligen borde åtminstone titeln finnas indexerad i den interna sökmotor, därför blev det mycket förvånande att inte kunna hitta fram till artikeln.

Artikeln borde rimligen finnas tillgänglig på webbplatsen och inte bara i den tryckta tidningen.

Inte ens om sökningens omfång sattes till hela DN.se kunde sökmotorn finna artikeln, vilket tyder på att indexering av webbplatsen är inkomplett.

En tidning, som ju hela tiden uppdateras med nytt innehåll, borde indexeras på daglig basis för att kunna leverera relevanta svar till sina besökares sökningar. I detta fall blev det uppenbart att så inte var fallet.

Med en professionell sökmotor för interna sökningar kan administratören av söksystemet konfigurera det intervall som webbplatsen skall indexeras efter med hjälp av den sökrobot som förser sökindexet med data. Detta är ett av de skäl till att man väljer kompetenta lösningar, och dessutom är det viktigt att kunna styra indexering med viktning på de delar av textinnehållet på en sida som skall viktas högre.

Med externa sökmotorer är möjligheterna begränsade att styra hur villkoren för indexeringen och presentation av sökresultaten skall ske, med en egen intern sökmotor så har man full kontroll över hela processen. Därmed bör man optimera den interna sökmotorn, för ju bättre den levererar relevanta sökresultat ju snabbare kommer besökarna till det innehåll de söker efter.

Omvägen via Google

Skam den som ger sig, så en sökning på Google efter sökoptimering ger direkt ett svar på var artikeln finns på DN.

Den som söker finner till slut!När en extern sökmotor kan leverera mer relevanta resultat än en intern, på en och samma webbplats, är det uppenbart att det krävs åtgärder för att höja relevansnivån till en acceptabel nivå.

Kanske är tanken den att man skall tvingas söka med Google så att reklam kan exponeras, men det kan varken vara rimligt eller troligt.

Ge relevanta svar för att behålla besökaren

Vad som dessutom sker är att om en besökare tvingas finna informationen på en annan webbplats via sökresultaten så ökar snarare risken att besöket avstannar för att en länk i sökresultatet klickats på.

I DN's fall öppnas ett nytt fönster vid klick på sökresultat från Google, och besökaren kommer att därmed under en tid vara upptagen med utbudet på en annan webbplats. Snarare är det lämpligt att istället ge relevanta sökresultat ur sin egen sökmotor, informationen finns ju så det är bara att säkerställa att det indexeras frekvent. Att koppla samman indexeringen med det typiska publiceringsintervallet är definitivt en bra idé.

Även interna sökmotorer behöver sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är som sagt ofta förbisett, mäter man på resultatsidan för sökningar och finner att många av besökarna lämnar webbplatsen där så är det en stark indikation på att besökaren inte finner relevant information. Finns även en länk eller funktion till en extern sökmotor så kan det med största sannolikhet peka på att besökaren valde att gå till en annan webb-plats som den externa sökningen gav tips om.

Till slut (efter betydligt fler steg än man rimligen skall behöva ta) så påträffas artikeln, och denna gång så lämnades inte webbplatsen i ren frustration av att inte finna det som eftersöktes. Utan en tvekan är det långt mer fördelaktigt att behålla besökaren genom att leverera relevanta sökresultat!

Den som söker bör finna men icke!Interna sökmotorer blir allt viktigare för webbplatser då en ökande andel av besökarna som hellre söker sig fram till information tvingas gå via omfångsrika och ibland komplicerade menystrukturer.

Om en intern sökmotor saknar grundläggande funktionalitet för att indexera och presentera relevant information stöter den snarare bort besökare än bidrar till att behålla dem.

En bra sökmotor ger relevanta svar och kan optimeras, genom att mäta andelen besökare som lämnar webbplatsen på just sökmotorns resultatsida kan effekten av en sökmotoroptimering av den interna sökmotorn fastställas. Där kan även mätas vilka sökord och fraser som eftersöks, ju färre misslyckade sökningar desto bättre.

Utför du dessutom en flödesanalys baserat på besökare som kommer från sökmotorer är det uppenbart att just de besökarna även kommer att fortsätta med samma sökbeteende på din webbplats. Då gäller det att din webbplats är kapabel att leverera relevanta sökresultat som en följd av sökningar i din interna sökmotor (förutsatt att funktionalitet för webbplatssök finns!).

Externa länkar:

Google-chef varnar för oseriös sökoptimering
En sökmotor löser inte problemen av sig själv

---