WebbanalysKeymetrics

Kampen om tronföljare är igång

Den senaste tidens lanseringar av nya webbläsarversioner innebär att kampen om vilken webbläsare som skall bli tronföljaren till Microsoft Internet Explorer 6.0 (MS IE 6) är igång. Färsk data på hur Svenska internetanvändare börjar uppgradera påvisar ett begynnande mönster.

Mest populära operativsystem

Uppgraderingar på gott och ont

Den senaste tiden uppgraderingar av webbläsare har knappast gått någon webmaster förbi, och att ett tronskifte snart är förestående är givetvis uppenbart. MS IE 6 har länge varit ohotad som den mest förekommande webbläsaren, även om Firefox vunnit mark med tiden.

Klart är att på den vanlige internetsurfarens dator är det Windows som är det absolut mest förekommande operativssystemet. Värt att notera är att andelen användare med Apple's operativ har haft en liten men stadigt ökande marknadsandel. (Analysen och exemplen i artikeln är baserad på lite mer än 764 tusen Svenska webbläsare 2006-11-07).

Uppgraderingarna av webbläsare vid en närmare granskning har varit på gott och ont, gott därför att MS IE 7 och Opera 9 har blivit ännu bättre. För Firefox däremot har det ur ett integritetsperspektiv blivit radikalt sämre, i en tid då målet för mjukvara är att bli säkrare har man i Firefox försämrat cookiehanteringen och laddningen av 3:e parts innehåll. Det är mycket anmärkningsvärt men tycks ha gått datapressen spårlöst förbi.

Hur pass stora förändringar dessa försämringar medför vad gäller en internetsurfares val av webbläsare blir återstår att se, men klart är att Firefox tagit flera kliv bakåt. Konspirationsteoretiker kan alltid enkelt koppla en minskad möjlighet att hantera cookies för användare till behov hos de som till viss del finansierar Firefox, men om det verkliga skälet sägs det inte mycket. Det är anmärkningsvärt!

Windows utan tvekan störst på skrivborden

Att Firefox framgångar är sammankopplade till Windows plattformen blir uppenbart när det visar sig att över 95% av alla webbläsare körs på Windows plattformen. Firefox kräver alltjämt ett kommersiellt operativsystem som Windows för att få en marknadsnärvaro på skrivborden.

Fördelningen av webbläsarversioner på samtliga operativsystemTotalt sett på samtliga operativsystem har uppgraderingarna redan påbörjats. Inom en 3 månaders period bör i stort sett samtliga Firefox 1.x ha blivit uppgraderade, d.v.s. om alla de 1.x som är av så pass ny version har den automatiska uppgraderingen som bidrar till processen.

För MS IE 7 finns ett hinder, den kan bara köras på Windows XP eller senare vilket gör att MS IE 6 lever vidare längre än vad som annars skulle vara fallet. Tills dess att äldre Windows versioner försvinner kommer MS IE 7 inte att kunna nå upp till samma marknadsandel som MS IE 6.

Botemedlet är att Microsoft erbjuder användare av äldre Windows ett oslagbart pris på uppgraderingen till Windows XP, ett troligt scenario? På äldre Windows plattformar blir plötsligt Opera ett alternativ för den säkerhetsmedvetne, speciellt nu när Firefox sviker sina användare men även när MS IE 5 och 6 användare inser att det finns en modern säkrare webbläsare som inte kräver byte av operativsystem.

Windows XP är slagfältet

Den ur volym mest förekommande versionen av operativsystem på vilken webbläsare körs är Windows är XP. Slaget om tronskiftet kommer att ske där och inom ett par månader kommer utfallet att visa sig. Dessutom kommer nya hot mot Firefox från webbläsare byggda på en gemensam Mozilla plattform, Flock är ett exempel på en skräddarsydd webbläsare som Svenska surfare just upptäckt.

Dess andel är just nu försumbar, men med de extra funktioner den erbjuder kommer den att ge ett större avtryck vilket bidrar till att minska marknadsandelen för standard versionen av Firefox. Med Flock kommer en ny trend där delningen av media och mycket annat kan komma att förändra valet av webbläsare, något som med flera olika Firefox baserade special versioner över tid kan komma att krympa Firefox marknadsandel.

Men så fort Flock och andra Firefox baserade webbläsare byter till den nya Firefox 2.0 plattformen kommer de att drabbas av den försämrade integritetsfunktionaliteten i den versionen.

MS IE 7 är på väg att ta sig upp till toppen men endast på nyare Windows plattformar, och användare av äldre operativ system bör se sig om efter nyare men även säkrare webbläsare. Opera är det just nu överlägset bästa valet om man inte kan uppgradera sin MS IE till senaste versionen, medan Firefox går mot strömmen och blir klart sämre ur en integritetsaspekt. Blockering av cookies från andra webbplatser än den besökta är något som varje modern webbläsare skall klara av, avsaknaden av en sådan inställning är värd att ifrågasätta.

Det gäller även att se över den JavaScript kod som många webbplatser använder sig av för att identifiera webbläsare nu när utbudet av webbläsare ökar, att mötas av "Ni använder tyvärr en för gammal browser" är inte speciellt användarvänligt.

Externa länkar:

Flock Browser

Opera Browser

---