WebbanalysKeymetrics

Länkanalys visar besökarens klicks

Att kunna spåra besökares klickningar på länkar ger en bättre bild av de rörelser som sker på en webbplats, men även kunskap om vilka länkar besökare lämnar webbplatsen med. Dilemmat har alltid varit att traditionell webbstatistik baserat av loggfiler givit en begränsad inblick i trafiken via utlänkar och krävt s.k. ompekningssidor (eng. redirect pages) för att ge avtryck i loggfilen, med klientbaserat mätdata får du istället full insyn i trafiken utan extra arbete och sidvisningar!

Länkanalys ingår i navigationsanalys

Navigationsanalys omfattar ett par olika typer av analyser, som utförs på data som samlats in i samband med besöksflöden genom en webbplats, där länkanalys utgör en av dessa. Länkanalys ger inblick i de vägar som en besökare tar, och kan t.ex. användas för att studera de vägar som besökare vanligtvis väljer.

Antika länkanalyser gav begränsad inblick

Antik länkanalys a la Webtrends från sent 1999I äldre loggverktyg för webbstatistik kunde man plocka fram en s.k. mest vanliga sökvägar genom webbplatsen, och det gav en tabell i vanliga fall med t.ex. de 10 mest förekommande valen av sökvägar som besökarna tog. Det gav om något en mycket begränsad vy.

För att utföra länkanalyser på trafiken från olika sidor krävdes analys på nytt av loggfilerna i tillägg med filtrering för var och en av dessa.

Inte nog med att arbetet blev tidskrävande, att analysera om loggfiler gång efter gång tog tid (och gör det än idag), det krävde även att en stor mängd olika rapportprofiler skapades på nytt för varje scenario. Länkanalys av detta slag var bättre än att inget ha, men fortfarande inte tillräckligt flexibelt eller informativt. Vad finns det då för alternativ idag för den som vill få fram mer information?

Olika vyer på besökarnas navigation

En webbanalyslösningen som låter webbanalytikern vända och vrida på den information som finns insamlad är betydligt mer anpassad till dagens behov, och ger mer information till en mindre arbetsinsats.

Exempel på vald navagationsväg med HBXUtgår man ifrån en specifik hänvisare av trafik (externa annons-platser eller sökmotorer m.m.) så blir det lättare att direkt se djupet på besöket och valda sidor. Genom att tidsperioden enkelt ändras kan fokus snabbt sättas på kampanjer eller liknande (HBX är ett realtidsverktyg), m.a.o. så har man en stor flexibilitet för att välja vad som presenteras i rapporterna.

Just att kunna söka i en rapporttabell och på så sätt avgränsa vad man tittar på ger en webbanalytiker relevant data med ett minimum av arbete. Ovanstående bild är ett exempel på en sökning på vad besökare som sökt på Google efter ordet webbanalys besökt på denna webbplats efter klicket i det organiska resultatet som Google presenterat. Med ett klick på förstoringsglaset så finner man på lägsta nivån i just den rapport-tabellen allt om just det specifika besöket.

Fokus på enstaka besökares navigationJust att kunna borra ned i rapporter efter mer information är ett kännetecken för dagens moderna lösningar för webbstatistik!

I bilden ser man att en besökare klickat på en utgående länk (#6, öppnar ett nytt fönster) men sedan återkommit och besökt 2 sidor till.

Att spåra utgående länkar

Spårning av vilka utgående länkar som används har främst uppmätts genom användandet av ompekningssidor när loggfiler använts. Vid klick på en utgående länk så har ompekningssidan laddats för att ge ett avtryck i loggfilen, sedan ompekas besökaren till den valda destinationen.

Webbplatsen innan länköverläggMen med datainsamling på klientsidan som t.ex. HBX gör så behövs inte ompekningssidor utan besökaren kan sändas direkt till rätt destination.

Exemplet nedan har ompekningssidor aktiva vid klick på länkarna på toppen, men skulle lika gärna kunna vara utan dem. Vid ett klick på länken görs en notering i datainsamlingen om vilken länk som använts, skulle det ha varit ett loggfilsbaserat verktyg som användes skulle avsaknaden på ompekningssida göra att man inte kunde få fram information om hur besökaren via länk lämnat webbplatsen.

Webbplatsen med länköverlägg från Active ViewingMed komponenten Active Viewing som ingår med HBX från WebSideStory Inc. kan man surfa till sin webbplats och aktivera ett s.k. länköverlägg på den valda sidan för att se vilka länkar som används av besökarna. Med en ranking ser man vilken länk på varje sida som är mest populär, men även antal klicks som gått vidare. För de som säljer via webbplatsen kan även konverteringar mätas samt det intäktsvärde som varje enskild länk bidragit med.

Med länkanalys är det möjligt att ta reda på vilka länkar besökare använder, för att surfa vidare på webbplatsen eller för att lämna den och besöka en annan webbplats till vilken man erbjuder en länk. Speciellt viktigt att är att på de vanligaste sidorna som besökarna väljer att lämna webbplatsen kunna erbjuda rekommenderade länkar, på så sätt driver man trafiken vidare till partners och leverantörer. Navigationsanalys möjliggör dessutom en djupare analys av besök som kommer från annonsplatser och sökmotorer, och är ett sätt att ta fram mer information om de navigationsval som besökarna till en webbplats gör.

Extern länk:

Find broken links on web sites
Leaving tracks

---