WebbanalysKeymetrics

Läsliga utskick med e-postmarknadsföring

Nyhetsbrev, reklam, och annan liknande kommunikation som sänds ut med e-post är ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera med potentiella kunder likväl som befintliga. Med analys kan fakta erhållas på vilket format respektive mottagare bäst bör få e-post i, dessutom är effekterna av e-postmarknadsföring är mätbart!

Kommunikation på mottagarens villkor

Att sända ut e-post är ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera med befintliga kunder liksom potentiella ditto, rätt utfört kan det bidra till att öka återbesöksfrekvensen till en webbplats. Men påfallande ofta förefaller det som om de som sänder ut kommunikation på detta sätt inte analyserar utfallet, varför annars skulle en mottagare som blockerar HTML mail hela tiden få e-post i det formatet?

Oläsligt utskick

Identifiera lämpligt format

Det finns många företag vilka sänder utskick där e-posten kommer i ett HTML format, något som hos säkerhetsmedvetna mottagare innebär att utskicket blir i stort oläsligt eftersom delar av eller hela utskicket blockeras.

Genom att ge mottagaren möjlighet att välja format ökar oddsen att utskick blir lästa överhuvudtaget, vilket ju måste vara syftet med att sända ut något.

Att inte identifiera mottagarens förutsättningar och önskemål att se utskicket på rätt sätt är förvånande, speciellt som det enkelt kan mätas om HTML eller text utskick resulterar i ett klick på de bifogade länkarna.

Anpassa formatet efter mottagaren

Som exempel kan vi säga att företaget X sänder ut ett utskick med e-post till ett tusental mottagare, och formatet är för samtliga mottagare HTML. Mätningarna visar därefter att endast 20% av mottagarna kan fastställas att ha öppnat utskicket, detta uppmätt med ett utgående anrop i den HTML sida som mottagaren fått. Betyder det då att 80% inte läst det?

Svaret är nej, troligen har en majoritet blockerat utgående anrop med den säkerhetsinställning som e-postklienterna har för att minska den risk det finns med att öppna HTML baserad e-post. Men det kan konstateras att endast 20% förefaller ha sett utskicket som tänkt, därmed bör man överväga att använda endast text i sina utskick för att möta majoritetens förutsättningar.

Använd skräddarsydda länkar

I alla utskick med e-post bör skräddarsydda länkar användas. Dessa ger information om vilket email som länken fanns i, men påvisar också att trots att utskicket inte var speciellt läsligt för mottagaren p.g.a. HTML blockering så har texten blivit läst och resulterat i ett klick sedan. Exempel på 2 sådana länkar (prova att klicka på dem):

https://www.webbanalys.se/docs/2006/popup.html?emc=UTSKICK_TOPPEN

https://www.webbanalys.se/docs/2006/popup.html?emc=UTSKICK_BOTTEN

Genom att mäta utskicket, och de klick som det skapar, kan man sedan konstatera att trots ett lågt antal mottagare såg utskicket som tänkt kan långt fler än de 20% som såg utskicket sedan klickat på länkarna. Bifogar man ett dokument med innhållet där utgående länkar finns så ökar dessutom chansen att mottagaren kan både läsa och agera på utskicket trots att HTML mailet var oläsligt. Skräddarsydda länkar gör dessutom att varje klick går att härleda till specifika utskick, något som gör att mätningar på utskickens effektivitet ger en bättre kunskap om besökarens intresse på olika ämnen om utskicket innehåller mycket information.

E-post endast en av många metoder

?I syfte att kommunicera ut information från en webbplats så är e-post endast en av många olika metoder, med en överskådlig analys kan värdefull information tas fram på de olika metoder som används.

Effektiviteten är en parameter i samband med den kommunikation som ett företag har med nya likväl som potentiella kunder, olika kommunikationsmetoder är lämpliga för olika ändamål. Genom att mäta utfallet för olika ändamål kan rätt metoder användas vid varje tillfälle.

Den som kommunicerar med befintliga och potentiella kunder genom e-post bör säkerställa att den information som mottagaren tar emot är läsbar. Att upprepade gånger sända ut e-postmarknadsföring i HTML format, när dessa inte är läsliga, ger mottagaren en känsla av att avsändaren är likgiltig för mottagarens behov speciellt när mottagaren inte erbjuds en möjlighet att välja format.

Det är enkelt att inkludera en länk där mottagaren kan välja format för framtida utskick, om den möjligheten inte fanns i samband med t.ex. en registrering så är det lämpligt i anslutning med utskicket.

Skräddarsydda länkar i utskicken ger den nödvändiga informationen för analyser av vilket innehåll som var med intressant, men även annan information om vilka nyhetsbrev och format som fungerar bäst. E-postmarknadsföring på rätt sätt är kostnadseffektivt!

Extern länk:

Create email marketing campaigns that stand out and inspire action

---