WebbanalysKeymetrics

Minska mätfelen orsakade av cookie-blockering

Många analyser av besökstrafik till webbplatser visar felaktiga mätvärden, en orsak är att i snitt c:a 9 till 15 procent av de s.k. 3:e parts statistikcookies som används och sänds ut blockeras direkt av besökarnas webbläsare. Genom att byta till en riktig 1:a parts cookie (FPC) minskas felavvikelsen markant, och betydligt mer rättvisande webbstatistik tas fram.

Undvik 3:e parts cookies

Ett enkelt faktum är att fler och fler webbläsare blockerar automatiskt cookies som kommer från 3:e part, och då sådana cookies är mycket vanligt förekommande i många mätverktyg blir effekten den att mätningen av unika besökare påverkas. Felaktigt utförda analyser av besökstrafik baserade på sessionscookies är också vanligt förekommande, liksom analyser där ingen cookie används för att beräkna antal unika besökare. Utan att en statistikcookie sparas av webbläsaren kan sidanrop från ett givet IP nummer inte beräknas korrekt eftersom det inte går att särskilja om det rör sig om en eller flera besökare, och som en följd av detta inte heller inkluderas i en beräkning eller summering. Sidvisningen däremot kan det, den har ju inträffat.

Implementera 1:a parts cookies

Lösningen är att istället använda en FPC, med en sådan minskar radikalt risken för att statistikcookien blockeras. Endast webbläsare vilka är inställda att helt och håller blockera cookies kommer förbli utan, men i gengäld kommer webbläsare som blockerar 3:e parts cookies att ta emot en FPC. Hur pass enkelt det är att införa en FPC är det som skiljer nivån av funktionalitet mellan olika system för webbstatistik, vissa kan inte leverera en riktig FPC, värt att notera är att cookies skapade med JavaScript är inte riktiga FPC utan endast cookies vilka sänts ut från en server. Med en FPC undviker man dessutom delning av cookies med andra webbplatser (s.k. cross-domain cookies), dessa s.k. ful-cookies bör och kan undvikas.

Mät skillnaden mellan före och efter FPC

Mätning av cookie acceptans före och efter 1:a parts cookie implementation

Effekten av att införa en FPC på webbplatsen, som accepteras av webbläsare inställda att blockera en 3:e parts cookie, går att fastställa med mätning.

Vad som direkt kan noteras efter en sådan implementation är att cookie blockeringen snabbt faller ned mot 0%.

De enda kvarvarande webbläsare som inte tar emot cookies blir de som är inställda att helt och hållet blockera samtliga cookies oavsett vilken typ de är.

Som bilden ovan visar så faller andelen av sidvisningar, till vilka statistikcookien blockeras, kraftigt i samband med att en FPC tagits i drift.

Eftersom en betydligt större andel av de statistikcookies som sänds ut tas emot kommer därmed olika mätvärden att bli mer rättvisande. Antalet sidor där en statistikcookie givit avtryck ökar markant, och ger en mer korrekt beräkning av antalet unika webbläsare vilka besök webbplatsen. Dessutom blir mätvärdena vad gäller återbesök, besöksfrekvens, men även många andra betydligt mer korrekta. Felavvikelsen som kvarstår är till slut de webbläsare som helt blockerar cookies, samt de besökare som antingen rensar cookies manuellt eller med rensningsprogram.

Lyft fram en tydlig policy

Används en extern leverantör för mätningar av besökstrafiken är det viktigt att med certifikat och/eller P3P policy tydliggöra hur det data används som kopplas till den statistikcookie som sänds ut. Med en tydlig policy blir det enkelt för besökarna att få svar på detta, i Internet Explorer kan du snabbt undersöka detta genom att under menyvalet Visa | Sekretessrapport se vilka cookies som accepteras (eller av annan anledning blockerats). Markera lämplig cookie och klicka på Sammanfattning så skall information presenteras om sådan finns.

Total cookieblockering förefaller marginellt

Antalet webbläsare vilka är inställda på total blockering av cookies tycks vara få, mätningar på webbplatser med betydande volymer av besökare tycks tyda på det. Användarvänligheten minskar en hel del på många webbplatser om webbplatsens egna cookies inte tas emot, exempel på en funktion som inte fungerar i så fall är att webbläsaren inte sparar inloggningsuppgifter då det sparas i cookies.

Om andelen webbläsare som blockerar en 3:e parts statistikcookie är stor bör man byta till en riktig FPC, och även i samband med det se över sin cookiepolicy. Att tydligt ange för besökare hur data relaterat till deras besök hanteras ökar trovärdigheten på sikt för cookies och kan bidra till att minska raderingen av dem. Rent generellt kan man säga att en FPC är en förutsättningen för en så korrekt webbstatistik som möjligt.

Undvik om möjligt statistiklösningar som använder sig av JavaScript för att skapa cookies för webbstatistik, använd leverantörer som på ett tydligt sätt klargör hur de både hanterar det insamlade data, säkerhet, och med FPC öppet för besökare redovisar en tydlig cookieinformation. Säkerställ även att er webbstatistik bygger på en permanent statistikcookie.

---