WebbanalysKeymetrics

Ofrivillig varumärkesintrång med Google annons

Det tycks ske något märkligt med Google AdWords annonser där en AdWords kund kan begå varumärkesintrång utan ens vara medveten om det. Boven är den logik med vilken annonserna visas, men tycks även tyda på en kontroll som haltar kraftigt även med varumärken som varit registrerade i flera år!

Reaktion angående varumärkessnyltning

Ett email kom nyligen som reaktion på artikeln om "Ogenerad varumärkessnyltning", enligt det avknoppade Nocom bolaget WebControl's VD Tobias Svensson ansåg de sig uthängda som oseriösa. Vad som i summeringen skrevs var "...den som är mån om sina varumärken och företagets anseende bör arbeta aktivt för att undvika sammanblandning med andra oseriösa företag".

Här syftas när det gäller oseriöst på företag som medvetet gör varumärkesintrång. I detta fall säger han att de påtalade problemet för Google ett bra tag sedan och fick veta att någon sådan annons på ordet inte fanns aktivt. Dessvärre stämde inte det med vad som verkligen var fallet och har förblivit så. Vidare försäkrar han att inget av de sökord som är kopplade till deras AdWords annonser är "websidestory" eller ens nära det. Det betyder att annonser som via Google AdWords exponeras i sökresultat kan resultera i att en annonsör ovetandes blir skyldig till varumärkesintrång.

Mer i säcken än grisen?

Han fortsätter "däremot påstår kännare av branschen att vi troligtvis båda har köpt webbanalys/webanalys/webbstatistik eller iaf något gemensamt och att Google då matchar ihop oss". Och "Jag har provat att klicka på vår annons vid diskuterat sökord men får inga träffar i min adwords statistik" vilket gör det än mer märkligt.

Detta tycks innebära att AdWords annonser kan komma att visas kopplat till helt andra sökord och fraser än de avtalade, i strid med Google's egna riktlinjer vad gäller varumärken, samt att annonsören förblir omedveten både om de klickningar som en sådan annonvisning skulle ge. Vad är då syftet med dem?

Det är uppenbart att den som köper AdWords annonser kan komma att göra varumärkesintrång, och det utan att vara medveten om att detta sker. Följden blir med andra ord att man köper mer än grisen i säcken.

Episerver sökningVarumärkesintrång trots registrering

Att varumärkesintrång av detta slag, stick i stäv med Googles AdWords egna riktlinjer, drabbar ett okänt antal företag blir uppenbart när man tittar på de exempel som sänts in efter den första artikeln om varumärkessnyltning.

SBAB sökningSe bara följande exempel där sökningar på registrerade varumärken även medför visningar av annonser från direkta konkurrenter till företaget som äger varumärket (klicka på bilderna för att se resultatet vid sökningar). Det finns även liknande AdWords visningar som kan sägas vara i gråzonen, speciellt i fall där varumärket skrivits sammansatt (vanligt p.g.a. domännamnens utformning).

Viking Line sökningDet vore rimligt att anta att även dessa skulle skyddas, men det förefaller inte vara så.

En djupare granskning av vad som händer i samband med Adwords annonsering tycks bekräfta att en annonsör kan komma att göra intrång i andra företags varumärken. och det per automatik av en presentationslogik som används vid visningar av AdWords. Att varumärkena är registrerade utgör ingen garanti alls för att liknande intrång kommer att förhindras.

Det är orimligt att varje varumärkesägare skall tvingas bevaka vad som sker i samband med visningar av AdWords annonser i Google's sökresultat, snarare skall Google's egna kontroller förhindra att varumärkesintrång sker. Det är ju uppenbart att det är Google's kontroller som brister och att en association av olika annonsörer i bakgrunden orsakar problemet.

Hos PRV står det mycket tydligt angivet "En ensamrätt till ett varumärke gäller också på Internet".

Uppdaterat 2006AUG30: En gammal artikel som påträffats visar att problemet ingalunda är nytt, och att inget gjorts för att förhindra automatiskt varumärkesintrång med Google AdWords. Läs mer i "Annonskrig rasar".

Externa länkar

PRV - Varumärken på Internet
PRV - Svensk Varumärkesdatabas (sökbart online)

---