WebbanalysKeymetrics

Ogenerad varumärkessnyltning

Varumärkessnyltning är ett tjuvaktigt sätt att använda varumärken i syfte att framhäva sina produkter och tjänster. Det är viktigt att fortlöpande säkerställa att egna varumärkena inte missbrukas online i t.ex. adwords annonser. Här är ett exempel på ett ogenerat snyltande.

Tjuvfiske med annans varumärke eller företagsnamn

Att ett ogenerat tjuvfiskande efter besökare sker med andra företags varumärken eller namn står det inga tvivel om, vad som är märkligt är när så sker i direkt strid med de riktlinjer som gäller för annonser på t.ex. sökmotorer. När dessutom det annonserande företaget ifråga blivit kontaktade om det pågående snyltandet och underlåter att åtgärda det kan man bara konstatera att varumärkessnyltning är ett problem.

Kontroller viktiga

Eftersom varumärkessnyltning i olika former är ett problem på Internet är det viktigt att med regelbundna kontroller säkerställa att detta inte drabbar de egna varumärkena. Det finns företag som erbjuder tjänster av denna typ, att först göra en enkel undersökning kan påvisa behovet av att köpa en sådan tjänst. Enklaste kontrollen är att söka efter t.ex. företagets namn eller produktnamn i de mest använda sökmotorerna och kontrollera vad som dyker upp i de 3 första resultatsidorna.

?Dessa 3 utgör de sidor i vilka länkarna med största sannolikhet kommer att klickas på av besökarna, och där man lämpligen försäkrar sig om att varumärkessnyltning inte sker.

En kontroll på Google med en sökning på min arbetsgivares företagsnamn ger ett tydligt exempel på vad varumärkessnyltning går ut på.

Vid en sökning på företagets namn dyker en annons upp som i direkt strid med annonsplatsens regler gör reklam för en konkurrents partner.

Lämplig åtgärd vid snyltning i sökmotorannonser

Vid snyltande av varumärken i annonser, som exponeras på sökmotorernas sökresultat, finns det möjligheten att till sökmotorn anmäla detta. Just exemplet ovan är anmält till Google för att utröna om deras process för att hantera detta fungerar som utlovat.

Ett annat alternativ är att kontakta företaget ifråga direkt, något som gjorts tidigare med tydliga skärmdumpar och förklaringar utan att någon åtgärd vidtagits från deras sida. Trots att de fångas med "handen i kakburken" tycks de bry sig om att åtgärda det. Att en konkurrents partner (före detta?) beter sig på detta vis gör att man osökt ifrågasätter deras affärsetik.

Att varumärkessnyltning pågår är ett faktum, och den som är mån om sina varumärken och företagets anseende bör arbeta aktivt för att undvika sammanblandning med andra oseriösa företag. Varumärkessnyltning skall anmälas, de företag som tillhandahåller annonsutrymmen måste arbeta betydligt mer aktivt med att säkerställa att varumärkessnyltning undviks. Kostnaden för de drabbade företagen som utsätts för varumärkessnyltning kan man bara gissa sig till, däremot är det uppenbart att det finns företag som tjänar pengar på detta och det är inte acceptabelt.

Externa länk:

Nätets största varumärkessnyltare

---