WebbanalysKeymetrics

Ompekning försvårar klickmätning av reklam online

Ju mer omfattande och noggranna mätningar som genomförs i samband med internetannonsering desto mer uppenbart blir det att klickmätningen inte alltid stämmer överens mellan egna mätningar och de som annonsleverantörerna presenterar. En mycket vanlig felkälla har sitt ursprung i att information om hänvisare saknas när klick på annonser sänder besökare till webbplatser.

Värdet av annonsmätningar

Internetannonsering med banners, sponsrade länkar, och andra metoder ger möjlighet till att exponera produkter och tjänster för en större publik. Ofta sker annonseringen online med hjälp av olika leverantörer som på en rad olika webbplatser får ut annonser där de exponeras för besökare. Till den som är kund, och med vars hjälp annonsen är tänkt att skapa en ökad mängd besökare, erbjuder annonsörerna rapportverktyg för att påvisa värdet av att annonsera just via dem. Kvalitén i vad dessa rapportverktyg ger skiftar mellan olika leverantörer men för den som driver en seriös mätning av sin webbplatstrafik och effekten av internetannonsering är det viktigt att kunna revidera dessa rapporter med egna analyser.

Egna mätningar stämmer inte med annonsleverantörens

Påfallande ofta finner annonsörer att de egna mätningarna inte stämmer med vad annonsleverantören uppger, speciellt när det gäller antalet klickningar på annonser vilket leder till besökare som hamnar på landningssidor. Det finns ett antal olika felkällor, en som man definitivt bör se upp med är sammankopplad till ompekningar. I samband med en undersökning tidigare angående varför det var omöjligt att se besökare som kom via Tradedoubler annonser så erhölls följande svar från en supportkontakt hos Tradedoubler:

Dock så bör inte denna referrer synas då vår refferer bara är en redirect och då stannar den ursprungliga webbplatsens url kvar.

Det betyder i praktiken att en Tradedoubler kund kommer endast att se hänvisingar från webbplatserna där Tradedoubler visat deras annons, inte att det är via Tradedoubler som besökaren kom. Dock finns det en lösning ur detta problem, lite längre ned kommer ett exempel med smartare länkning att visa hur man kan göra för att få ökad synlighet i den egna webbstatistiken.

Ett exempel på saknad hänvisare

För att exemplifiera vad som händer tar vi ett exempel från verkliga livet, och då från Expressens webbplats.

Viking Line annons hos Expressen

En lockande annons om att åka till Åland till ett pris från 25:- visas på toppen, och om besökaren finner det intressant så resulterar det i ett klick för att få veta mer.

Efter ett klick hamnar besökaren efter olika ompekningar (d.v.s. sidor som laddas och sänder en automatiskt vidare till andra sidor) på landningssidan hos Viking Line. Genom att i adressfältet mata in en finurlig sekvens med JavaScript kan man direkt i webbläsaren undersöka om det finns uppgift om vilken hänvisare som sänt besökaren till webbplatsen. I detta fall visar det sig saknas sådan uppgift!

Efter klick saknas hänvisarinformationOm kampanjmätning på annonsköparens sida sker med hjälp av att med hänvisarinformation försöka koppla besöket till ett annonsställe så kommer mätningen att ge 0 (noll) träffar, och det är ju givetvis fel.

Problemet ligger i att ompekningen öppnar ett nytt webbläsarfönster vilken per automatik saknar information om tidigare sidvisningar och som en följd all hänvisningsdata. Information om den sida vilken annonsen visades förblir ofta okänt av annonsköparen, vid klick på annons kan en besökare studsa mellan mer än 2 sidor i vissa annonsystem vilket gör att hänvisarinformationen går förlorad.

Landingssidor bör vara unika

En landingssida för reklam bör vara unik, är den inte det måste anropet till den ge en fingervisning om att det rör sig om en annonsklick och inte ett besök via länk på den befintliga webbplatsen. I Viking Line's fall återfinns på startsidan samma annons som visades på Expressen och de går båda till samma landningssida. Skillnaden är att det vid klick på annonsen på startsidan finns hänvisarinformation kvar.

Felaktig hänvisareDå inget nytt fönster öppnas och ingen ompekning sker så visar en kontroll med JavaScript att så är fallet, ett klick på den lokala annonsen lämnar kvar hänvisarinformationen. Att hantera en stor mängd landningssidor om man har många samtidiga kampanjer kan bli mycket tidskrävande, och alternativet är att använda en enkel men smart metod för att kunna särskilja olika annonsplatser och annonsleverantörer.

Smartare länkning ger unika avtryck

Genom att i anropet till en landningssida inkludera ett unikt parametervärde går det att säkerställa att nödvändig information finns tillgängligt, oavsett om hänvisarinformation saknas. Genom att skräddarsy parametern kan man inkludera uppgifter om annonsleverantör, annonsplats, eller annan data som är relevant att ha tillgängligt i samband med analys av annonskampanjer. Sist men inte minst så kan man där inkludera en för kampanjen unik identifierare vilket ger kampanjmätningen ett värde att dela upp besökarna efter. Mer kreativa användningsområden är att med parametern även styra innehållet på landningssidan.

Test av smartare länkning

För att exemplifiera hur man kan göra smartare länkning så finner du nedan 2 olika banners som du kan klicka på (kräver JavaScript). Båda av dem öppnar upp ett nytt fönster där banner # som visas styrs av en parameter som inkluderas i anropet. Trots att båda går till samma landningssida kommer parametern att skapa ett unika avtryck som möjliggör kampanjmätning trots att det är samma sida som laddas.

Banner 1   Banner 2


För att inte vara utelämnad åt annonsleverantörens mätningar bör man revidera att de siffror som presenteras avseende effektiviteten hos en annonskampanj även avspeglar sig i egna mätningar. För att kunna genomföra egna mätningar krävs att smart länkning implementeras så att unika avtryck säkerställer att bristen på hänvisarinformation inte omöjliggör för webbstatistiken. En annonsör som redan med sin annons (baserad på Flash) mäter antalet visningar (eng. ad impressions) av annonsen har en betydligt bättre kontroll över konverteringsgraden än den som mäter med start på landningssidan.

?Viktigt är också att påpeka att en konvertering kan ske långt efter klick på en annons, detta efter upprepade besök av annonsbesökarna till webbplatsen över tid. Annonsmätningssystem kan missa detta, men med ett eget system för webbstatistik kan detta samband påvisas. Kampanjer kan visa sig vara långt mer effektiva än vad enklare mätningar är kapabla att redovisa, det gäller att mäta på rätt sätt över tid.

När konverteringar drar ut på tiden kan skillnaden mellan en dålig eller bra kampanj endast påvisas i mätsystem som kan mäta över långa tidsintervall, konverteringar kan dröja fler än 10 besök och över 30 dagar. Det gäller att mäta effekterna även efter att kampanjen har slutförts!

---