WebbanalysKeymetrics

Orddelning på webb syns i din webbstatistik

Att osynligt dela upp ord, som webbstatistik till webb och statistik, utan att det för besökaren upplevs som särskrivet kan ha en viss positiv effekt på hur sidan blir indexerad i sökmotorerna. Det handlar om att använda de uppdelade orden på rätt sätt i texten för att få maximal effekt. Denna artikel är en uppföljning på en tidigare som handlade om hur särskrivning kan ge fördelar.

Delning av ordet webbanalys gav resultat

I ett experiment förra året skrevs en artikel i syfte att utvärdera hur pass positiv effekt en uppdelning av ett sammansatt ord egentligen var sett ur ett sökmotoroptimeringsperspektiv. Ordet webbanalys delades upp och blandades in på olika ställen i texten i syfte att utröna om påståendet att särskrivning gav fördelar verkligen hade förankring i verkligheten. Skulle påståendet visa sig stämma med verkligheten?

Sökresultat på webb och analys

Webb och analys

En sökning efter orden webb och analys i Google ger ett stort antal svar i resultatlistan, så det är lite kamp om en position i den första resultatlistan.

Resultatet blev inte riktigt rättvisande eftersom domänen innehöll båda orden, men likväl var resultatet bra, synlig i topp 10 listan på Google! I det förra experimentet så användes bl.a. en osynlig 1 pixel bild för att dela upp orden, en kanske något riskabel teknik som det finns åsikter om. Av del anledningen är det intressant att prova på om det är lika effektivt att skriva om webb och statistik i texten, m.a.o. en uppdelning av ordet webbstatistik.

Vad är då skillnaden om endast ett ord finns i domännamnet? Att delar av ett eftersökt ord finns i domännamnet har betydelse är uppenbart, det markeras ju med fetstil i sökresultaten. Enda sättet att få ett svar är att ta ordet webbstatistik och dela upp det. Orden webb och statistik bildar webbstatistik och gör att man genom att dela upp dem i en text borde öka på chansen att komma högre upp i sökmotorernas index.

Position 7 med en minimal arbetsinsatsSagt och gjort, men först en kontroll på hur många sökresultat det finns just nu vid sökning på webb och statistik på Google.

Webb och statistik

Ord som webb och statistik förekommer i alla möjliga sammanhang, det sammansatta ordet webbstatistik är betydligt mer sällsynt.

Det finns i skrivande stund ett större antal sökresultat än för webb och analys, denna webbplats återfinns i sökresultaten med en artikel i resultat-intervallet 100 - 199.

Eftersom webb förekommer i domännamnet bör det ge en viss fördel, däremot kommer statistik att ställa mer krav på texten i dokumentet.

Vi återkommer till experimentet om ett tag, först skall Google indexera sidan! Värt att notera är att tack vare den föregående artikeln har ett stort antal besök skett som en sidoeffekt, många tycks söka efter just särskrivning och sammansatta ord.

Uppdelning av sammansatta ord ger resultat i den ranking som kan uppnås i sökmotorernas index, men kräver en del experimenterande för att ge optimal effekt. Om det uppdelade ordet har beståndsdelar i namnet på domänen är det en fördel.

Sökresultat på webb och statistikDet finns olika sätt att åstadkomma en uppdelning av ord som besökare inte upplever som störande, ett annat alternativ är att använda CSS istället. Allra enklast är dock att skriva orden i texten både sammansatt och om möjligt uppdelat.

---