WebbanalysKeymetrics

Organisk exponering i SERP allt viktigare när sökreklam blockeras

En bra organisk ranking och exponering blir allt viktigare i takt med att fler och fler internetsurfare använder olika plugins för att blockera annonser i samband med sökningar i sökmotorer. Köpt exponering är en genväg till resultatsidorna i sökmotorerna men syns inte annonsen så ger annonsen inget utfall, det gäller att arbeta långsiktigt med att synas organiskt där innehållet inte blockeras.

Ökad blockering ger mindre reklamvisningar

En webbläsare med standardinställningar kvar från installationen släpper igenom mycket reklam, något som fler och fler internetsurfare börjat upptäcka att de kan påverka. Ett ökande antal av dem som söker i sökmotorerna börjar dessutom använda sig av olika 3:e parts plugins för att filtrera bort och blockera annonser, även blockering av tillgång till reklamdomäner sker i ökande grad i både routrar, brandväggar och webbläsarens zon inställningar för oönskade webbplatser.

Sökreklamen syftar till att nå rätt målgrupp

Hos Google kan man finna följande text som beskriver hur man med lämpliga ord och fraser kan rikta reklam mot rätt målgrupp:

Klicka för större bild!Med Google AdWords kan du nå ut till personer när de aktivt letar efter dina produkter och tjänster. Det betyder att du tar emot riktade besökare och kunder. Kostnad per klick-prissättning innebär att du bara betalar när någon klickar på din annons...

Söker man efter resultat på ordet begravning så får man upp reklam som inte förefaller speciellt väl riktat mot rätt urval av besökare. Är fokus satt på begravning så är varken en kryssning eller att göra någon glad rimligen det som man är ute efter. Men rätt tänkt och utformat så ökar chansen att rätt målgrupp ser annonsen baserat på sökordet som använts i sökningen och sedan klickar på den

Firefox gynnat av öppenheten

Flexibiliteten i Firefox, till vilken ett stort antal plugins finns tillgängliga för att anpassa webbläsaren, gör att möjligheten att visa sökreklam minskar rätt markant och i många fall helt förhindrar att så sker. Som webbläsare så är en Firefox gynnad med det rika utbud av plugins som finns för en rad olika ändamål där blockering av reklam är en möjlighet.

Klicka för större bild!För surfaren med en aktiverad plugin som t.ex. CustomizeGoogle innebär det att surfandet sker utan reklamexponering. CustomizeGoogle användaren får bl.a. ett sökresultat som saknar sökreklam, men även länkar till andra sökmotorer där samma sökning kan utföras om inte sökresultaten från Google möter surfarens krav på relevans.

Men det är inte enbart användandet av reklamblockerande plugins som hotar sökreklamen!

Scroogle ger reklamfri sökning med knorr

Sökmotorernas robotar besöker och indexerar ett stort antal webbplatser på regelbunden basis, och med det innehåll som skapas av andra så bygger de upp ett innehåll som möjliggör försäljning av sökreklam. Oavsett vad man anser om deras affärsmodell så hindrar det inte kreativa individer från att på ett likartat sätt utnyttja Google's index.

Klicka för större bild!Scroogle är ett alternativ för den som utan en massa plugins vill använda Google's index, men utan den reklam och de cookies som Google inkluderar med sökresultatet. Med Scroogle blir den som söker anonym eftersom sökningen går via andra system för att hämta ut sökresultaten från Google. Det som är en liten knorr med att söka på Scroogle är det faktum att den numrerar sökresultaten individuellt, och inte som Google vilken spottar ut ett antal sökresultat i SERP med endast antal sidor angivet längst ned.

Relevanta sökresultat trängs undan p.g.a. sökmotoroptimering

Relevansen i de sökresultat som levereras i samband med sökningar varierar kraftigt beroende på vilka sökord man talar om, kring sökordet sökmotoroptimering är det en mycket stor mängd sökreklam.

Klicka för större bild!Dessutom är mängden rena sökoptimeringsjobb kring vissa ord så massivt att relevanta resultat tvingats längre ned i söklistorna. Ju sämre relevansen är i sökresultaten ju mer ökar chansen att surfare använder olika lösningar för att minska ner informationsmassan. Och ju mer sökreklam som blockeras ju mer ineffektiv blir det att annonsera på det sättet, och det kommer att driva på vikten av att ha en bra position i de organiska sökresultaten. Ett troligt scenario en bit fram i tiden är att trängseln i de organiska sökresultaten i SERP kommer att öka mycket, och det är hög tid att se över hur den egna internetmarknadsföringen i sökmotorer fungerar idag.

Sökmotoroptimering tar tid och kräver en uttalad strategi samt långsiktigt tänkande kombinerat med en noggrann webbanalys av besökstrafiken som förvånande nog förefaller prioriteras mycket lågt. Utan klarhet i vilka sökord som har bäst konverteringsgrad och vad kostnaden är för att anskaffa kvalificerade besökare med sökmotorannonsering kommer många budgetar för internetmarknadsföring att förbrukas utan att ROI kan påvisas. Webbanalys är och förblir ett besultstödssystem för den som tar sin webbplats på allvar.

Extern länk:

Användbarhetsexperten: sökmotorer är parasiter

---