WebbanalysKeymetrics

Osynliga hänvisningar vid sök med Firefox

För ett litet tag sedan hävdade Google att det skadade andra aktörer att MSN Search var förvald sökmotor i Internet Explorer 7, men som det så ofta visar sig så finns det mer under ytan. Firefox kommer med en sökruta som är kopplad mot Google, så vad är då problemet kan man undra.

Inbyggda sökfunktioner

I dagens webbläsare finns det olika inbyggda funktioner för att förenkla sökningar efter information, sökning direkt i adressfältet är ett sätt. Sökfunktionaliteten som finns i adressfältet i Firefox skapar frågetecken för den som analyserar vilka webbplatser som hänvisat besökare, där kan man tala om ett problem snarare.

Bättre konfigurationsval i MSIEI Microsoft Internet Explorer (MS IE) är sökfunktionaliteten i adressfältet konfigurerbart, dessutom utformat på ett sätt som definitivt främjar analys av hänvisarinformationen.

Här är det möjligt att välja önskad hantering av sökningar i adressfältet, låt gå att det vid sökning är låst till MSN. Hur det fungerar är enkelt att testa, under avancerat i inställningsmenyn är det bara att välja ett alternativ. Mata sedan in ordet hänvisningsinformation i adressfältet och klicka för att få svar.

Om du valt att sökning skall ske kommer sökresultat upp och vid klick av lämplig länk sänds du vidare till den webbplats som valts. För att säkerställa att det är möjligt att analysera hänvisningarna kan du mata in nedanstående textsträng (eller rent av klippa och klistra) i adressfältet och sända:

javascript:alert(document.referrer)

Med MS IE blir det för den som analyserar sin besökstrafik tydligt varifrån besökare som använder adressfältet för sökningar kommer ifrån.

Firefox döljer sökningar från adressfältet

Samma sökning i Firefox sänder besökaren direkt vidare till en lämplig webbplats, men till skillnad mot MS IE saknas helt möjlighet att konfigurera hur sökningarna av detta slag skall hanteras vilket ter sig lite märkligt. Frågan varför denna låsning till Google kan enklast besvaras med att Google sponsrar Firefox utvecklingen, och förklarar även varför Google i sökrutan inte kan ändras utan 3:e parts lösningar som CustomizeGoogle.

Denna brist på flexibilitet är ett mindre problem men vad som värre är blir uppenbart i samband med sökningar vilka resulterar i besök till webbplatser. För den som analyserar besökstrafiken uppstår här besök som inte ger information om sökningen. Med Tamper Data kan man spåra vad som händer vid en sökning i Firefox på samma ord.

Automatisk ompekning vid sök med FirefoxNaturligtvis används Google per automatik.

Men till skillnad mot MS IE sker här en automatisk ompekning och det medför att besöket till webbplatsen som en följd av sökningen i adressfältet inte synliggörs för den som analyserar besökstrafiken.

Genom att mata in JavaScript sekvensen från ovan visar det sig att webbläsaren saknar information om hänvisare (eng. referrer) vilket i webbstatistiken kommer att se ut som ett direktanrop eller bokmärke snarare än en hänvisning.

Mängden hänvisningar från Google är troligen större än vad som kan mätas när en webbplats har många besökare vilka använder Firefox. Utan hänvisarinformation är det inte möjligt att se vad sökningen var. Det är ytterst förvånansvärt att Google inte sett till att synliggöra den trafik som sänds iväg på detta sätt, en snabb och enkel lösning vore att istället som standard visa sökresultat och inte använda automatisk ompekning. Denna brist på synlighet påverkar även sökmotoroptimering när resultatet av det inte kan mätas.

Synlighet vid hänvisningar är ett mervärde och hjälp för den som analyserar, förhoppningsvis kommer man att inse det hos Google och utvecklingsteamet för Firefox. I en webbläsare som skall vara det bästa alternativet till MS IE är det egendomligt att flexibiliteten vad gäller sökfuntionaliteten saknas.

Extern länk:

Kriget mellan Google och Microsoft fortsätter

---