WebbanalysKeymetrics

Otidsenligt larm om webbläsare

På många webbplatser sker kontroller av webbläsaren för att säkerställa att webbläsaren har stöd för den funktionalitet som webbplatsen kräver. Dilemmat som alltid är att kontroller måste uppdateras fortlöpande, annars blir otidsenliga kontroller ett hinder för den som drabbas av dem.

Dåligt script sätter upp stoppskylt framför besökaren

Stoppskylt i besökarens ansikte

Tidigare var kontrollen av webbläsarens version ett måste vid användande av vissa lösningar som inte hade stöd i alla dåtidens förekommande webbläsare. Utan kontrollen kunde problem uppstå där innehåll inte kunde presenteras korrekt, skillnaden mellan olika webbläsare var betydligt större än idag.

Trots detta lever de gamla kontrollerna vidare och ställer till det för besökare med “fel version”.

Aktiverat JavaScript bättre än test av agentsträngen

Då en stor andel av webbplatserna i Sverige idag använder sig av JavaScript funtionalitet i bl.a. menyer kan det vara bättre att testa för det och undvika att använda agentsträngen. En annan anledning är att agentsträngar kan manipuleras, vilket var fallet förr då Opera som standard härmade MS IE för att den skulle fungera på många webbplatser. Moderna webbläsare har ju garanterat stöd för JavaScript, m.a.o. är det smartare att testa om webbläsaren har JavaScript aktiverat. Dessutom använder dagens moderna system för webbstatistik även JavaScript varför det bör vara aktiverat så att datainsamling kan ske.

Senaste Opera är inte gammal...Kanske är manipulation av agentsträngen inte idag lika förekommande som då ovanstående script togs fram, men gamla scripts som denna blockerar fortfarande besökare. Gamla script måste undehållas, eller rent av tas bort.

Hos samma företags webbplats i Norge möts man inte av samma hinder, troligen för att Opera är betydligt mer använt än i Sverige. Men man skall komma ihåg att efter MS IE och Firefox så är Safari och Opera de mest förekommande webbläsarna, och har en webbplats besökare vilka använder dem är det viktigt att ta bort hindret som blockerar tillgång till webbplatsen.

För att säkerställa att en webbplats är funktionell för moderna webbläsare bör detta testas med de på marknaden förekommande webbläsarna. Men det är även viktigt att gamla scripts antingen uppdateras eller tas bort, Netscape har en rätt liten marknadsandel numera och är inte något att rekommmendera till sina besökare. Framför allt är den egna webbstatistiken den bästa källan till att få reda på vad de egna besökarna använder.

---