WebbanalysKeymetrics

Överhängande uppdatering för många webbplatser

En rättsprocess i USA, där Microsoft relativt obemärkt förlorade, har resulterat i ett jättelikt uppdateringsarbete för många webbplatsägare. Rättstvisten rörde en teknisk lösning att med automatik starta dynamisk innehåll direkt från webbläsare, och nu börjar konsekvensen av domslutet likt luftbubblor från djupet att smyga upp mot ytan! Det brådskar att ändra i hur innehåll levereras till webbläsaren.

Patenttvist ger massivt merarbete

En rättsprocess som knappt gav några större nyhetsrubriker i Sverige har nu kommit att hamna på var mans tröskel, det i och med den stundande uppdateringen av MS Internet Explorer men även ett antal andra applikationer som används frekvent i samband med surfning. Patenttvisten handlade om hur applikationer och dynamiskt innehåll inbäddas i webbläsare, och där Microsoft förlorade. Man kan tycka att patentet är sällsynt vag och borde ha ogiltigförklarats men snart är resultatet av denna rättstvist en realitet i de flesta surfares webbläsare. Av den anledningen krävs det snabba åtgärder för att lösa ett kommande problem.

Enkel lösning men tidsödande

Exempel på en meny i Flash som kommer att kräva 2 klicks för att fungera om inget görsInom kort kommer funktionaliteten i webbläsaren från Microsoft att ändras, och för den webbplats som använder t.ex. mycket Flash är det bråda dagar för att förbereda sig. Det som krävs är en justering av hur dynamiskt innehåll levereras till webbläsaren, och tydliga anvisningar på hur man skall bära sig åt finns postat på Microsoft webbplats (se länken längst "Activating ActiveX Controls"). Trots att lösningen är enkel kommer den att kräva en stor arbetsinsats för att allt innehåll, som laddas på det föregående sättet, skall komma att laddas på ett sätt som eliminerar det extra klick som annars kommer att krävas för att få in innehållet i webbläsaren.

Inte Microsoft ensamt som drabbas

2006APR25 Fixat enligt ElectroluxBerörda företag är förutom Microsoft även Adobe och Apple som samtliga erbjuder alternativa lösningar, men även alla de webbplatsägare som står inför denna omfattande uppdatering. Det är inte frågan om när det kommer att påverka oss alla utan snarare hur snart!

Om du t.ex. uppdaterat din Flash spelare nyligen så har du redan sett effekterna av denna ändring, vid besök till Flash intensiva webbplatser som Electrolux.com [Fixat 2006APR25] så kommer du att tvingas klicka 2 gånger på varje dynamiskt objekt som utgör navigationselementen där. Att besökare tvingas dubbelklicka i denna omfattning lär knappast bli populärt, och för att optimera besökarens upplevelse bör varje webbplatsägare omgående säkerställa att man följer de föreslagna metoderna för laddning av dynamiska objekt. Annars kan de extra klicken komma att driva besökare från webbplatsen.

"Klicka här om du vill aktivera och använda den här kontrollen" kommer att hamna mycket högt i listan bland de mest irriterande sakerna man kan uppleva på webben den närmaste tiden.

Precis som Thomas Baekdal sammanfattar så kärnfullt i sin artikel (MS IE ActiveX update) är det dags att uppdatera webbplatsen, eller göra sig beredd på att göra det om man har inbäddade objekt som berörs av den kommande förändringen. Det är inte frågan om utan när arbetet skall göras. Effekterna av detta påverkar även annonser som använder den berörda tekniken med inbäddade objekt, så det räcker inte enbart med att uppdatera den egna webbplatsen utan kvalitetssäkringen måste även utföras hos leverantörer som t.ex. annonsföretag.

Samtliga webbplatser med inbäddade objekt står inför ett uppdateringsbehov, och det är synnerligen bråttom att börja planera för detta. Vartefter som komponenter i webbläsarna men även webbläsarna själva uppdateras kommer fler och fler besökare att börja utsättas för dessa förändringar som knappast kan sägas vara förbättrande för användbarheten.

Extern länk:

Eolas changes widespread with next IE update
Microsoft: "Eolatekniken fanns redan"
MS IE ActiveX update

---