WebbanalysKeymetrics

Politiska bloggsiffror felaktiga

Fler och fler börjar slänga ur sig hur många unika besökare de har i offentliga sammanhang, men har de egentligen en aning om det de hävdar verkligen stämmer? En enkel kontroll visar omgående att det är felaktiga siffror som används som mått på hur populär en politisk blogg är.

Missledande siffror på bästa sändningstid

På Aktuellts 21 sändning den 19:e Maj 2006 visades 2 intervjuer med politika bloggare. Fler och fler politiker har börjat att förstå den spridningsförmåga webben har, och därmed är det i det närmaste en lavin av åsikter som kommer ut på nätet inför valet. Men det som är lite irriterande är den bristande kunskap om hur man mäter besökstrafik på webben som blev uppenbar, och som inför samtliga tittare av Aktuellt gav sken av vad antalet besökare är på deras respektive bloggar. Följande citat är ur sändningen:

- Yazdanfar: ...ungefär 6 - 7 tusen unika besökare sedan start för ett år sedan...

- Federley: ...mina 8 tusen veckoläsare...

Cookies min käre Watson

Tjatigt men fundamentalt, utan en ordentlig statistikcookie är det direkt felaktigt att tala om unika besökare. I fallet Yazdanfar, som dessutom i inslaget skrev en felaktig URL på en plansch (som säkert den som har blogspot.se tackar för extra trafiken ifrån), så får man 5 cookies vid besök till hennes gamla webbplats. Den skulle ha haft 6 - 7 tusen besökare sedan start, men det går inte att beräkna unika besökare för den eftersom rätt cookie saknas. Yazdanfar's nya webbplats sänder inte ut någon cookie, så där kommer endast unika IP att kunna beräknas ur loggfilen som är den enda datakällan att tillgå. Antal IP nummer är ett rätt meningslöst mätvärde, hon behöver skaffa sig en bättre mätare av webbplatsens besöksantal.

Mäta utan cookie ger inte unika besökareFederley däremot har 2 olika räknare igång, den ena som är ett enkelt statistikverktyg och den andra som går till Bloggtoppen.

Besök till hans webbplats innebär en generös gödsling av cookies av vilka ingen kan användas till webbstatistik (Sitemeter använder IP nummer som unikt värde vilket är obrukbart att använda i dessa sammanhang).

Just siffror från Bloggtoppen är det han troligen åberopar i Aktuellt sändningen, och de är inget annat än en summering av IP nummer liksom i exemplet ovan.

Vilseledande mätningar

Inte fullt så unika besökareBloggtoppen mäter unikheten med rätt ansats men med fel dataunderlag, nämligen att de räknar antalet unika besökare per vecka men baserat på IP nummer eftersom en statistikcookie saknas. På webben finns det en uppsjö av gratisräknare som gör samma fel.

Om mätningarna varit korrekt utförda hade de varit mer intressanta att använda i jämförelser. Vad som skulle vara ännu mer intressant vore att veta återbesöksfrekvensen, en blogg är ju något som ständigt skall uppdateras och hållas aktuellt och därmed locka besökaren att återkomma frekvent.

Dessutom sker datainhätningen till Bloggtoppen med ett anrop efter en bild (eng. web beacon) vilket troligen leder till att sökrobotar följer den och därmed skapar en sammanblandning av all slags besökstrafik i dataunderlaget.

Om dessa sökrobotar inte exkluderas så blir siffrorna snedvridna. Visst kan man säga att alla som använder samma system kan sägas vara jämförbara. Men snedvridna siffror blir per automatik irrelevanta och opålitliga.

Lagen om cookies är tydlig

Liksom partiernas slarv med cookiehanteringen och upplysning om vad dessa används till så har bloggare samma uppenbara brist på kunskap om de lagar som finns. Hos PTS kan man enkelt ta reda på sina skyldigheter när ens webbplats sprider dessa, och rimligen borde bloggarna för den politiska ordningens skull se till att följa lagen. Påståenden om unika besökare som är baserade på oreviderade och inkorrekta mätningar bör inte presenteras som fakta, speciellt inte i ett heltäckande nyhetsprogram som Aktuellt. Journalister och reportrar borde kontrollera fakta innan detta går ut i media, och dessutom kräva att liknande påståenden kan backas upp av en trovärdig källa.

Vad lagen säger om cookies borde vara klart för varje person som publicerar information på webben där cookies sänds ut. Inte minst borde våra politiska företrädare vara föredömmen. Ju mer webben används för kommunikation med väljarna, desto viktigare är det att väljarna har fullt förtroende för att deras personliga integritet förblir intakt. För den som bloggar blir det viktigare att förstå sina besökares intressen för att bättre skriva om relevanta ämnen, webbstatistiken erbjuder ett sätt att mäta återbesöksfrekvenser och besökarnas lojalitet.

Externa länkar:

Yazdanfar's blogg
Federley's blogg

---