WebbanalysKeymetrics

Sidan saknas - 404 file not found

Hur ofta besökare till en webbplats får upp ett kryptiskt meddelande om att sidan de efterfrågade saknas är okänt, men på daglig basis är det troligen ett rätt omfattande antal förfrågningar som resulterar i detta. Genom att plocka upp dessa fel kan en webmaster enkelt slussa besökaren vidare, men även säkerställa att de interna länkarna fungerar som avsett.

Länkar knyter samman informationen

Dagligen sker felaktiga anrop via länkar till webbsidor, men majoriteten av länkarna som används fungerar som avsett. Med länkar knyts informationen på en webbplats ihop, är dessa inte korrekta resulterar det i att ett felmeddelande i bästa fall visas för besökaren. Trasiga länkar är ett gissel, men genom att fånga upp dem kan man enkelt hjälpa besökaren till rätt innehåll.

Välbekant men ack så onödigt

På ett oräkneligt antal webbplatser resulterar ett s.k. 404 fel (filen saknas) i att en standard felsida (som medföljer i samband med webbserver installationan) blir vad besökaren presenteras. Detta sker eftersom ingen förändring av webbserverns felhantering gjorts.

Default felmeddelande från en IISFelsidor av detta slag är passiva, och en indikation på en bristande förståelse för vad man kan göra för att förbättra felhanteringen så att besökare skall kunna komma till rätt innehåll på ett både snabbt men även enkelt sätt.

Ett annat misstag är det när JavaScript anropet history.back(1) används på felhanterings-sidor. Låt säga att man skrivit in ett anrop fel i en nyöppnad webbläsare och får upp att man skall klicka på tillbaka knappen, om man ingenstans varit innan så har man inget att gå tillbaka till.

Andelen felaktiga anrop skiljer sig naturligtvis från webbplats till webbplats, men är de inte observerade så förblir ett stort antal besökare lämnade åt sitt öde.

Det är rimligt att anta att varje webbplats-ägare är måna om att besökare skall hitta rätt trots defekta interna men även externa länkar som pekar på webbplatsens sidor, och lösningen är att erbjuda hjälp så att besökaren kommer vidare på rätt spår.

Felsidor i sökresultat

Men alla webbplatser slänger inte upp en standard sida för felhantering av felaktiga anrop, många webbplatser har en betydligt bättre hantering av felen och försöker med dessa lotsa besökaren rätt. Fastän en sak kan man snabbt notera, en viktig detalj har missats.

Indexerad felsidorDen detaljen är att indikera för sökmotorernas robotar att felsidan inte skall indexeras, för vad skulle vara syftet med det?

Man kan anta att det stora flertalet felhanteringssidor som indexerats har blivit det till följd av att det finns länkar till dem från webbplatsens övriga innehåll, felhanteringssidor bör rimligen vara dolda sidor som visas när något går snett. Men har man likväl länkar till dem är det lämpligt att för sökrobotarna ange att de skall ignoreras och inte upptas i sökmotorns index. Det är snabbt gjort, infogar man följande i HEAD partiet av sidan så är det löst:

Exkludera felhanteringssidor från sökrobotarSamma effekt kan uppnås genom att i ROBOTS.TXT filen ange att den katalog, i vilken felhanteringssidorna finns, skall exkluderas.

Hjälp besökaren till rätt information

Det viktiga att omedelbart kunna erbjuda för en besökare vid ett ofrivilligt besök till en felhanteringssida är möjliga vägar därifrån. Genom att förse besökaren med lämpliga länkar kan besöket fortsätta med att förhoppningsvis rätt information påträffas.

?Men eftersom variationen i vad besökaren önskar läsa kan vara mycket olika är det mycket lämpligt att på en felhanteringssida erbjuda en sökfunktion.

Saknar man en egen intern sökmotor så kan istället en extern erbjudas, eller varför inte båda? Valfrihet gör att besökaren ges möjlighet till ett eget val allt utifrån hur de kom till webbplatsen och vad de var ute efter.

Vid ombyggnaden av en webbplats är detta viktigt, speciellt när innehållssystemet byts ut och nästintill samtliga länkar och sidnamn på webbplatsen ändras. Felhanteringssidor är en outnyttjad resurs, och kan med enkla medel bli en faktor i att behålla besökare på webbplatsen istället för att stöta bort dem.

Genom att erbjuda en effektiv och funktionell felhanteringssida kan en webbplats bistå en besökare med den information som leder dem vidare in i webbplatsen. Lika viktigt är även att säkerställa att felhanteringssidan inte indexeras av sökrobotar, men även att webbplatsen erbjuder något som är mer informativt än den default sida som en webbserver annars slänger upp.

Med webbanalys ges klarhet i vilka sidor på den egna webbplatsen som har trasiga länkar, men även vilka andra sidor som sänder besökare via trasiga länkar till webbplatsen. Är det en sökmotor som gör så är det en stark indikation på att webbplatsen är i ett skriande behov av en fräsch indexering från sökmotorns robotar. Andras webbplatser kan man bara ödmjukt be om en justering av länkar på, och i nödfall med en automatisk ompekning lotsa hänvisade besökare därifrån till rätt startsida på den egna webbplatsen.

Extern länk:

Improving the Dreaded 404 Error Message

---