WebbanalysKeymetrics

Smartare sökmotor

En intern sökmotor som styrs av besökarnas beteenden för att styra sökresultaten låter som en framtidsvision, men är ingalunda en utopi. Det smarta i att sammankoppla webbstatistik och interna sökningar, för att få bättre relevans i sökresultaten, är att det ger optimerade sökresultat som är bättre riktade. Aktiv ranking ger möjlighet att påverka sökresultaten proaktivt!

Besöksstyrda sökresultat

Fram tills nu har en överväldigande majoritet av de befintliga interna sökmotorerna i drift varit oförmögna att baserat på besökarens interaktion med webbplatsen styra hur sökresultat presenteras. Integrationen av data som erhålls från analys av besökstrafiken när det gäller interna sökningar öppnar upp en rad nya möjligheter.

Analysera sökord och fraser med webbstatistik

Sökord och fraser från interna sökningar

Genom att utnyttja den kunskap som webbstatistiken ger kan sökresultat rankas olika beroende på hur besökarnas beteenden förändras. I enklare analyser av trafik som passerar via interna sökningar får man fram information om antalet sökningar på olika sökord och fraser.

Många gånger kan de sökord och fraser som används vara rätt förvånande, speciellt när dessa inte rimligen har någon koppling till webbplatsens innehåll. Dessa sökord och fraser ger inblick i vad besökarna letar efter, men även om den interna sökmotorn levererar sökresultat som leder besökaren vidare.

Men att veta vad de sökte efter är en sak, hur kan man använda kunskapen om sökningar och ett fortsatt surfande på webbplatsen?

Relevanta sökresultat baserad på webbstatistik

Hemligheten ligger i att använda kunskap om besökarnas navigerande över webbplatsen, som ju tas fram med webbstatistik, för att styra sökresultatens ranking. Om ett sökresultat leder till fler konverteringar efter klickningar så är ju den att föredra, och kan med en integration mellan systemet för webbstatistik och sökmotorn optimeras automatiskt med en sådan koppling.

Att automatiskt styra rankingen i en sökmotor är ett utmärkt sätt att använda webbstatistik på, det gör att besökaren kommer till rätt plats snabbare och det med färre sidvisningar som följd. Genom att ha kontroll över de sökningar som utförs internt på en webbplats kan en webbplatsägare optimera sina interna sökningar, dessutom minskas antalet misslyckade sökningar efter information som sökmotorn inte innehåller.

De som håller noggrann kontroll på konverteringar och att besökarnas beteende leder till önskat resultat kan nu automatisera processen och säkerställa att de levererar optimerade sökresultat. Färre sökningar och mer relevanta sökresultat ger en bättre upplevelse av besök till en webbplats. Utan kontroll över sina interna sökningar lämnar man besökaren vind för våg att tröska igenom sökresultat på jakt efter rätt sida.

---