WebbanalysKeymetrics

Snabba upp seg webbplats

Webbplatser som laddas långsamt in i webbläsaren är inte speciellt uppskattade av besökare, med enkla medel går det både att ta reda på hur pass snabbt webbplatsen laddas in, men även vad som orsakar långsam laddning. Här är ett par enkla optimeringstips som snabbt förbättrar!

Besökarens upplevelse av webbplatsens hastighet

Den som besöker en webbplats får en positiv upplevelse om de sidor som efterfrågas presenteras snabbt i webbläsaren, för en långsam laddning av sidinnehåll ger direkt annars en upplevelse av tröghet. Upplevelsen av hastigheten på en laddning av en webbsida är oftast något subjektivt, får man t.ex. upp den övre synliga delen av en sida på kort tid så upplevs det som en snabb laddning även om innehåll i den del av en sida som inte är synlig fortsätter att laddas.

Ge besökaren en snabbare upplevelse

Därför är det ett enkelt sätt att ge besökaren en upplevelse av snabbhet genom att säkerställa att den synliga delen av en webbsida laddar så fort som möjligt, och de nedre delarna som inte är synliga därefter. För att åstadkomma detta krävs att laddningssekvensen optimeras. Eftersom bilder (både webbplatsens egna men även reklam) oftast är de i filstorlek tyngsta ingående komponenterna i en sidladdning bör man optimera dessa om möjligt.

Felplacerad kod orsakar fördröjning

Exempel på laddning av en sidaI och med att fler och fler webbplatsägare växlar över till en klientinsamlad teknik (m.a.o. från teknik baserad på loggfiler), för att analysera sin besökstrafik, blir det viktigt att välja ett system som inte noterbart segar ned laddningen av webbplatsens sidor.

Placeras insamlingskod högt upp i en sida leder detta ofta till en fördröjning av sidans laddning, speciellt när koden är tvungen att anropa en extern server, vars prestanda man inte kontrollerar, för att ladda in en JavaScript fil som tillsammans med kod på sidan skapar nödvändig data för insamlingen av klientdata. Med valfri lämplig plugin för Firefox kan man se webbplatsens innehållsladdning.

Placera klientinsamlingskoden långt ned på sidan

I exemplet ovan är den segladdande insamlingskoden placerad högt upp på den kod som skapar webbsidan, och laddningen av bilder och efterföljande innehåll fördröjs tills dess att för insamlingskoden nödvändiga filer laddats klart och körts. Det är av den anledingen alltid rekommenderat att ha liknande insamlingskod i slutet av sidan, lämpligen precis före den stängande body taggen. På så sätt blir sidan presenterad för besökaren betydligt snabbare.

Externa filer kan sega ned rejält

Men, och det är en viktig punkt att komma ihåg, om en fil måste laddas från en extern server så är man utan undantag beroende av den överföringshastighet som leverantören har för leveransen av filen till besökarens webbläsare. Professionella system möjliggör att man på sin egen webbplats kan placera en sådan JavaScript fil, vilket minimerar risken att ens webbplats upplevs som seg p.g.a. problem med en snabb och effektiv leverans av filen från leverantören.

Det har uppmärksammats ett flertal gånger hur problem med leveranser av JavaScript filer segat ned ett stort antal webbplatser, av den enkla anledningen bör man sträva efter att minimera risken av att något liknande drabbar den egna webbplatsen. Detta faktum gäller även filer från t.ex. annonsservrar, men dessa är ytterst sällan långsamma i leveransen av innehåll av förklarliga skäl.

Besökarens surfhastighet en komponent

Viktigt är dock att komma ihåg att det inte enbart är den egna webbserverns anslutning till Internet som styr leveransprestandan av sidor. Även besökarens egna anslutningshastighet spelar en avgörande roll för hur lång tid sidans laddning tar.

Besökarnas anslutningshastighet till InternetJu långsammare ens besökare surfar desto viktigare är det med en snabb och optimerad webbplats, men det är rent generellt viktigt att kunna leverera innehåll snabbt.

För webbplatser med ett stort antal besökare och sidvisningar är det rent av kritiskt, tyngre innehåll belastar!

Genom att optimera sidornas innehåll kan en snabbare ladding av webbsidor uppnås, och som resultat av besökarna upplevas som snabb. Det gäller att välja en insamlingsmetod för klientdata som varken segar ned sidladdningen och dessutom ger mer information så befrias webbplatsägare från loggfilshantering för att få rättvisande webbstatistik.

Gör mätningar från olika typer av Internetanslutningar och leverantörer för att säkerställa att webbplatsen fyller kraven på en snabb leverans av sidor och innehåll, men även för att säkerställa att leverantören av klientinsamlad webbstatistik inte segar ned din webbplats.

Externa länkar:

HTTP traffic monitor
Bredbandskollen

---