WebbanalysKeymetrics

Sökmotoroptimering kräver långsiktigt arbete

Webbplatsägare som önskar öka besökstrafiken till sin webbplats faller ofta för löften om snabba resultat från sökmotoroptimerare som varken arbetar långsiktigt eller etiskt. För att säkerställa att sökmotoroptimeringen ger resultat måste alltid en mätning av utfallet ske liksom en nulägesanalys, utan en utförlig analys kan effekterna av sökmotoroptimeringen inte säkerställas.

Vikten av att synas högt i sökmotorernas index

Att en webbplats som syns högt i sökmotorernas index på relevanta sökbegrepp får en hel del besökstrafik överraskar knappast någon driftig webmaster eller resultatorienterad internetmarknadsförare idag. Just vikten av att synas högt i dessa index har skapat en mycket omfattande affärsverksamhet kring sökmotoroptimering, och liksom alla nya affärsområden så har sökmotoroptimering lockat både seriösa aktörer men även oseriösa dito. Samlingsnamnet för sökmotoroptimerare är SEO (search engine optimization), och syftar till att man med olika metoder söker förbättra den ranking som en webbplats har i sökmotorernas index.

Var tid har sina hästhandlare

Kännetecknande för många av dessa SEO är att de lockar med glada tillrop om att man "ser till att fler kvalitativa besökare levereras till ditt företags webbplats", djärvt påstår att "produkter för sökmotormarknadsföring genererar fler kunder till din webbplats", och "hjälper ditt företag att klättra på de största sökmotorernas träfflistor". Rent krasst bör man fråga sig hur dessa SEO kan kvalificera en anonym besökare som via en sökmotor kommer till en webbplats.

Rimligen är kvalitén på besökarna, som med sökord och fraser i en sökmotor funnit sökresultat i ett index och sedan klickat sig till webbplatsen, något som kan mätas med hjälp av webbanalys först efter det att besöket och de efterföljande händelserna fullbordats.

Det har tagit journalister ett bra tag att syna sökmotoroptimeringsbranschen vilken i många drag påminner om gamla tidens hästhandlare, och som parafras på något Kent Lundholm skrivit (se länk till artikeln längst ned) "Många är de som framstår rätt enfaldiga efter att ha anlitat SEO företag vilka tagit bra betalt för mediokra tjänster". Men det är viktigt att komma ihåg att det finns SEO som arbetar etiskt, långsiktigt och faktiskt även mäter besökstrafiken på ett kompetent och adekvat sätt.

Trendanalys av besökstrafik från sökmotorer

Andelen trafik hänvisad från sökmotorer 2005Alla webbplatser finns till för att locka en publik, och för en ny webbplats är det viktigt att med en kort startsträcka komma in i sökmotorernas index och på en så hög plats som möjligt.

Denna webbplats lanserades i December 2004 och fick in de första trevande besökarna från sökmotorerna 2 veckor efter lanseringen. Till en början utgjorde besökare från sökmotorer en mycket liten andel, men steg sedan snabbt till över 20% inom 1 månad.

I slutet av 2005 inträffade den högsta andelen besökare från sökmotorer märkligt nog under vecka 51, och uppnådde nästan 55% av antalet besökare.

Allt detta har uppnåtts utan någon egentlig sökmotoroptimering, snarare har innehållet och formatet på webbsidorna varit så utformat att de flesta sökmotorerna lyft upp den på höga positioner på de sökord och fraser som speglar innehållet. Ju mer besökare från sökmotorernas organiska index (till skillnad från betalt annonsutrymme) desto bättre, och målet bör ligga på att minst 30 procent av all besökstrafik skall komma från sökmotorerna. Hur ser det ut på din webbplats?

Långsiktig sökmotoroptimering

Det finns ett stort antal parametrar som styr hur webbsidor rankas i index, men med kontroll på ett tiotal parametrar har man receptet till att själv förbättra sin ranking i sökmotorernas index. Dock är det tidsödande att göra detta manuellt och dessutom kunskapskrävande vad gäller gällande villkor ur sökmotorernas synvinkel, vilket leder till att fler och fler upptäcker SEO. Det är viktigt att undvika alla fallgropar som finns vad gäller SEO genom att vara påläst, och satsa på en lösning som optimerar den egna webbplatsen (och inte via suspekta lösningar vilka involverar skuggdomäner eller andra mindre genomtänkta lösningar).

Genom en nulägesanalys av befintlig trafik blir det sedan enkelt att mäta effekten av sökmotoroptimeringen, att sökmotoroptimera utan att ha säkerställt mätvärden på nuläget gör att det blir svårt att kunna värdera den optimering man gör.

Att hitta rätt SEO

Använder man t.ex. Google för att finna lämpliga SEO som arbetar långsiktigt (sökfras långsiktig sökmotoroptimering) så är det inte speciellt många som nämner just långsiktigheten som ett grundtema i sin sökmotoroptimering (mindre än 150 resultat vid skrivande stund). Valet av SEO kräver en del efterforskning, som minimum bör man försöka finna relevanta artiklar i ämnet hos t.ex. IDG.se eller andra likartade webbplatser.

Revision av sökmotoroptimering

Den senaste trenden är att SEO anlitar revisionsföretag för att i sken av detta framstå som etiska, men tyvärr så uppstår osökt frågan om vad ett revisionsföretag vet om etik och de metoder som SEO använder. Speciellt löjeväckande blir det när flera av dessa reviderade SEO länge varit notoriska användare av en uppsjö olika metoder för att kringgå de regler som sökmotorföretagen satt upp.

SEO revision för osökt tankarna till sagan om kejsarens nya kläder, och då de oetiska metoder som vissa SEO använder finns till allmän beskådan på Internet överträffar verkligheten sagan. När företag utan förklaring förändrar sina arbetsmetoder finns det anledning att ifrågasätta, speciellt om man anlitat dem tidigare eller står i begrepp att göra det. När nu luppen satts på att granska SEO branschen kommer det troligen att ändras i mångas arbetsmetoder.

Genom att sökmotoroptimera långsiktigt och på den egna webbplatsen säkerställs att investerade marknadsföringspengar ger ett långt mer beständigt värde och låter webbplatsägare bibehålla kontrollen. Nulägesanalyser är absolut kritiskt för att utvärdera effekten av en sökmotoroptimering, och även för att på längre sikt värdera behovet av fortlöpande underhåll av den egna webbplatsens ranking. Snabba lösningar ger ofta stora men kortlivade resultat, anlita en professionell SEO som ger ett komplett paket där alla kritiska komponenter ingår och som framför allt erbjuder en långsiktig lösning där er webbplats optimeras!

Externa länkar:

Google bekräftar: Vi har slängt ut 500 Jajjasajter
Ikanobanken trotsar Google med dold länkfarm

---