WebbanalysKeymetrics

Sökordsspam med Google AdWords

Annonstexter och sökord måste ha en direkt anknytning till målsidan för annonsen i AdWords enligt Google's information, men många gånger kan de sakna både relevans och en direkt anknytning till målsidan. Sökordsspam är ett gissel för den annonsör som måste betala mer för att få sin annons placerad över annonser som inte är relevanta för det angivna sökordet.

AdWords genväg till exponering i Google

Sökmotoroptimering kostar både tid och pengar, och innebär många gånger inte ett garanterat resultat. Genvägen till exponering i Google's sökresultat heter AdWords, genom vilken en betald placering i högerkanten i sökresultatsidan kan generera ett antal besök. Annonsering via AdWords kostar pengar vid klickningar på den, och ju mer du betalar per klick ju högre hamnar din annons bland de andra AdWords annonserna. Detta medför att priset för att få in en annons på 1:a sidan av ett sökresultat kan variera en hel del. Men ju mer eftertraktat ett sökord är, desto mer kostar det att hamna högre upp bland AdWords annonserna.

Annons- och sökordsrelevans enligt Google's riktlinjer

Annons- och sökordsrelevans

För att säkerställa att annonserna som Google tar in är korrekta anger de tydliga riktlinjer som en potentiell annonsör har att följa. Men trots att det finns otvetydiga krav på relevans är så inte alltid fallet visar det sig. Genom att söka efter ordet webbanalys (vad annars?) blir det uppenbart att minst en AdWords annons är att anse som sökordsspam.

Irrelevant adword exponering på ordet webbanalysMen det är inte uppenbart när man ser annonsen, utan det kräver ett klick för att blottas. Vad klicket resulterar i är en landning på en sida vilken uppmanar en att registrera sig som medlem för att kunna köpa, sälja och ta del av ett fantastiskt community. Men vad har denna annonstext och sökordet för direkt anknytning till målsidan för annonsen?!? Svaret är ingen alls, och det blir uppenbart när man dessutom söker med webbplatsens interna sökmotor att relevansen är lika med noll.

Sökning påvisar att relevansen är lika med noll i detta exempel, dock föga överraskande...Dessutom skall webbplatsen enligt riktlinjerna använda en säker server (https://) när personlig information från användare samlas in, vilket inte var fallet med det Tradera registringsformulär som annonsklicket sänder besökare till.

Bättre kontroller krävs

Att en annons, som så uppenbart brister mot de riktlinjer som finns, slinker igenom är i sig ett problem som ju enkelt kan åtgärdas av en bättre kontroll av Google. Det borde ligga i deras intresse att annonser är korrekt utformade och följer de gällande riktlinjerna. Ett annat problem är, för den som annonserar via AdWords, att bristfälliga annonser hamnar före ibland annonserna om man inte ökar på kostnaden per klick för sin egen annons. M.a.o. så tvingas en annonsör antingen klaga till Google för att få en felaktig annons borttagen eller betala mer för att komma högre upp.

Kvalitetsgranskning tidsödande men nödvändigt

För Google borde det vara enklare att bättre kvalitetsgranska annonser innan de införs, att hantera klagomål från annonskunder är tidsödande och genererar inte mer intäkter. Bara i sökresultatet som uppvisar 10 AdWords annonser för ordet webbanalys så återfinns minst 3 irrelevanta annonser, ja till och med en annons som vid klick resulterar i att ett 500 fel kastas upp! En så hög andel som 40% irrelevanta och felaktiga annonser är iögonfallande mycket på en enda resultatsida.

Det är viktigt att säkerställa för egen del att de andra annonser som dyker upp tillsammans med egna annonser i samband med AdWords annonsering är relevanta, framför allt de som dyker upp ovanför ens egna. Skulle de inte vara det så se till att anmäla dem till Google, att annonser skall följa gällande riktlinjer är en självklarhet! Genom att irrelevanta annonser försvinner vinner både annonsör och besökare, annonsören kan minska kostnaden för att hamna högre upp i och med att ovanliggande felaktiga annonser försvinner och besökaren slipper spendera tid på att klicka på annonser som inte leder till rätt information utan kommer att snabbare ha en möjlighet att hitta rätt.

Extern länk:

Google: sökordsspamtext

---