WebbanalysKeymetrics

Teknik och blick blockerar annonser

Personligt anpassade annonser skall enligt vissa bli nästa stora trend vad gäller internetmarknadsföring. Enligt företrädare för annonsbranschen är det med teknik baserad på cookies som besökare skall få anpassad reklam, men då krävs det att en s.k. reklamcookien finns kvar i besökarens webbläsare. Men gör sparas dessa överhuvudtaget?

Annonsblockeringen redan ett hinder för reklamexponering

I två artiklar nyligen fanns det två intressanta slutsatser att dra, nämligen att annonsföretagen vill skräddarsy reklamen bättre för besökaren i syfte att göra den mer mottaglig och att besökarnas blick undviker rörlig reklam på webbsidor. Dilemmat är att besökare till webbplatser redan tycks förefalla uttröttade på reklam, och med en rad olika metoder försöker att minska antalet annonser som de exponeras för.

The Adblock projectTill de flesta webbläsare finns det en uppsjö av annonsblockerare, och räcker det inte med det så finns andra mer tekniska lösningar att tillgå som t.ex. blockeringslistor och router inställningar.

Allt kan summeras i ett ord, undvikandestrategi, d.v.s. vad besökare gör för att slippa se annonser på webben. Hur omfattande detta är kan vi nog bara spekulera om, men att det är en realitet råder det nog inga tvivel om längre. Enligt vissa källor så undviker besökare till och med att rikta blicken mot områden där annonser brukar exponeras, en tankeställare för de som utformar annonser men även de som betalar för annonser och deras exponering på webbplatser.

Riktade annonser skall ge relevanta annonser

Tanken med riktade annonser känns helt rätt, om en besökare överhuvudtaget skall vilja befatta sig med reklam så bör den ju ha ett värde. Enligt aktörer som erbjuder internetmarknadsföring via annonser så är tanken den att surfare via en cookie (härmed döpt till reklamcookie, d.v.s. en cookie som används i reklamsyfte) skall kunna ge en annonsleverantör information om tidigare reklamexponeringar. Så långt låter allt rimligt och rent av lockande, men det krävs något mycket fundamentalt för att metoden skall kunna fungera. Och det är att den reklamcookie som sänds ut både tas emot av webbläsaren men även blir kvar där.

Cookieraderingen ett hinder

Cookies raderas i en allt mer utbredd omfattning, egna analyser visar dessutom att cookies från andra domäner än den som man besöker (s.k. 3:e parts cookies) blockeras direkt av mellan 9 till 15 procent av alla webbläsare som kommer till en svensk webbplats idag. En anledning till detta är det omfattande missbruket av 3:e parts cookies, där en och samma cookie använts för att spåra besökare över olika webbplatser (sök på denna webbplats efter ordet ful-cookies). Även en ökad säkerhetsmedvetenhet och säkerhetsfunktioner i webbläsare har bidragit till en ökad blockering och radering, och skall personligt anpassade annonser vinna mark måste hanteringen av reklamcookies definitivt bli en viktig punkt på agendan.

Genvägar med datalagring i cookies

I och med att blockeringen av 3:e parts cookies ökar så har andra metoder kommit i bruk, en av dessa är att med JavaScript skapa cookies som förefaller komma från webbplatsen ifråga. Problemet med dessa cookies är att de så att säga flyger in under radarn vad gäller säkerhetsinställningarna i dagen webbläsare. En annan metod är att använda delade objekt i Flash, och risken är att detta kan komma att leda till att Flash inaktiveras i webbläsare liksom att JavaScript börjar stängas av i en större omfattning. Hur man än vänder och vrider på hur data skall lagras så är det ytterst vad besökarna önskar med tanke på deras personliga integritet som styr vilka möjligheter som kommer att finnas tillgängliga.

Viktigt med tydlighet från annonsföretagen

Företag som erbjuder annonsörer en säker och korrekt cookiehantering kommer att vara de stora vinnarna, främst för att deras 1:a parts cookies (verkliga sådana, inte JavaScript skapade varianter) som sänds ut i samband med annonsvisningar kommer att finnas kvar längre i besökarnas webbläsare. Dessa annonsleverantörer kommer att bättre kunna anpassa reklamen med stöd av de olika parametrar som cookien kommer att kunna lagra, och som följd får de en större chans att skapa en bättre konverteringsgrad för annonserna.

Med Adblock så är reklamen inte längre synligMed en tydlig redogörelse över hur information relaterad till besökaren hanteras har man möjlighet att skapa ett förtroende hos dessa, och på sikt minska den urskillningslösa cookieraderingen.

Detta borde vara en fråga som Föreningen Sveriges Annonsörer aktivt arbetade med, ju bättre placerad en annons är ju effektivare bör den vara i att skapa resultat som ger deras medlemmar valuta för deras kostnader i samband med internetmarknadsföring.

Personligt riktad reklam verkar lockande för både mottagare och annonsör, rätt budskap till rätt besökare. Men det ställer krav på en betydligt bättre och tydligare teknisk implementation av cookies för att fungera i praktiken samt en tydlighet från berörda parter på hur de hanterar besökarnas personliga integritet för att de viktiga cookiefilerna skall förbli kvar i besökarens webbläsare. Leverantörerna av annonser står inför ett vägskäl där ett vägval är att välja att implementera en teknisk lösning som fullt ut tydliggör att de tar besökarens intergritet på fullt allvar genom att använda en 1:a parts cookiehantering som stöder opt-out.

Det är därför viktigt att ful-cookies och andra likartade tekniker förpassas till historien omgående, för alla förlorar på en fortsatt ökad cookieradering. Till sist är det mycket intressant att 2 olika leverantörer av reklam (se artiklarna nedan) börjar tala om cookies och hur de används, debatten har tidigare präglats av ett strutsliknande beteende där man ignorerat den centrala roll cookies har i samband med webbstatistik men även reklamexponering.

Externa länkar:

Besökarens blick blockerar rörlig röra på webben
Nätet öppnar för anpassade annonser
Vi undviker annonser på nätet. Eller?

---