WebbanalysKeymetrics

Unika återkommande besökare

Webbplatsen DN.se slog rekord förra veckan med ett besöksantal på över 1 miljon unika besökare (webbläsare), men hur många unika besökare (webbläsare) var det egentligen? Sanningen ligger mellan antalet unika besökare (webbläsare) och antalet unika återkommande webbläsare, unika återkommande besökare (webbläsare) är ett betydligt mer pålitligt och konkret mätvärde.

Använd 1:a parts cookies (FPC)

Att en korrekt cookiehantering är viktig för att webbstatistik skall ge rättvisande siffror är mer än ett mantra, det är en nödvändighet. Cookies från 3:e part och ökända domäner vilka blockeras gör att mätningen på sådan data tenderar till att snedvridas ju mer trafik som mäts. Dessutom så blir siffrorna för unika besökare (webbläsare) än mer snedvridna om man inte tillämpar en konsekvent beräkning av unikheten. Exempel på detta är att blanda ihop en osalig blandning unika cookies men även IP nummer och webbläsares agentsträngar när cookies inte fastnar.

En majoritet av de mätningar som utförs idag för publicering i olika listor utförs just med 3:e parts statistikcookies. Hur stort mörkertalet är med cookieradering kan ingen säga, men för varje raderad cookie så leder nybesök till samma webbplats automatisk till en uppblåsning av antalet unika besökare (webbläsare). För att råda bot på raderingen så krympte man spannet på beräkningstiden från 1 månad till 1 vecka, detta skulle minska den påverkan av cookie radering som konstaterades som ett faktum och problem. Det gav effekt men är inte tillräckligt.

Ingen ursäkt att inte ha en korrekt cookiehantering

En korrekt implementerad och utsänd 1:a parts statistikcookie med P3P policy har en betydligt större chans att tas emot i webbläsare, och därmed betydligt bättre odds att finnas kvar i webbläsaren en längre tid. Oförmågan att göra hantera cookies på ett korrekt sätt är förbryllande speciellt i samband med publika mätningar och en källa till felaktiga mätvärden.

Cookies som sparas är hårdvaluta

En sparad statistikcookie möjliggör beräkning av unika återkommande besökare (webbläsare), ju mindre skillnad mellan det värdet och antalet unika besökare (webbläsare) desto närmare sanningen kommer man. Webbplatser med en återkommande mängd unika besökare (webbläsare) som är låg men med ett högt antal unika besökare (webbläsare) är exempel på en snedvridning av webbstatistiken p.g.a. cookieradering.

Genomsnittlig tid mellan besökDärmed blir unika återkommande besökare (webbläsare) ett betydligt mer relevant tal att presentera, dess trovärdighet är hästlängder före unika besökare (webbläsare) eftersom en besökare (webbläsare) som återkommer och har en cookie sedan tidigare verkligen är unikt identifierbar och kan särskiljas från mängden besök där cookies raderas efter besöket och webbläsaren tilldelas en ny cookie vid varje nytt besök.

En analys av den genomsnittliga tiden mellan besök påvisar tydligt också hur pass väl cookies sparas i webbläsare.

Nytt besök blir ny unik besökare

En besökare (webbläsare) som dagligen besöker en webbplats och får en ny statistikcookie vid varje besök kommer därmed felaktigt att inkluderas i summeringen av unika besökare som minst lika många unika besökare som antalet besök. Som en sidnot kan nämnas att detta är samma fenomen som uppträder när verktyg för webbstatistik felaktigt ställs in att använda sessioncookies som unikhets värde...

Cookies sparas om de har ett värde

Vad som däremot är intressant är det faktum att cookies vilka är värdefulla för besökaren faktiskt sparas, de värden den lagrar har ett mervärde och kan t.ex. användas för att ge access till annat innehåll eller andra kreativa plus tjänster. Så länge besökaren förstår värdet av att behålla den så sparas den, likt ett VIP kort till lämpligt inneställe.

Återkommande besökare värdefulla

För en annonsör innebär ett bekräftat antal återkommande unika besökare (webbläsare) att man har ett trovärdigt mått på den publik som frekventerar webbplatsen där annonsen visas på, och är ett mätvärde de snarare skall utgå ifrån vid köp av annonsplats. Återkommande besökare (webbläsare) gör dessutom möjligt för annonsören att göra populationsgrupperingar och analyser av dessa så att man kan för en annonsör hitta rätt annonsutrymme.

Transparans är nyckelordet, och det tycks vara en akut bristvara idag.

För att DN's bedrift att bryta genom miljonvallen vad gäller unika besökare (webbläsare) per vecka skall vara trovärdig är det synnerligen relevant att en presentation av hur många återkommande unika besökare (webbläsare) som samtidigt uppmättes blir publicerad.

För att balansera värdet av unika besökare per vecka (webbläsare) är det dags att utöka mätningarnas presentationer med återkommande unika besökare (webbläsare) per vecka, och därmed fastställa att mätningar skall ske med en korrekt cookiehantering. Man kanske rent av skall koppla unikhetsbegreppet till återkommande besök för att minska den galopperande inflationen som tycks förekomma när det gäller unika besökare. För det handlar om trovärdighet i mätvärdena.

---