WebbanalysKeymetrics

Uppgradera insticksmoduler i webbläsaren

Att insticksmoduler i webbläsare inte alltid uppgraderas automatiskt är ett område som kräver ett aktivt underhåll, kritiska säkerhetslarm kan komma plötsligt vilket kan föranleda ett akut uppgraderings behov. Kort efter en artikel här om hur du kan säkra din Flashspelare så larmar Computer Sweden om ett kritiskt säkerhetshål i Flash.

Flash versionen verifierad

Aktivt arbete med uppgraderingar av insticksmoduler

Olika webbläsare har för användaren olika bra stöd för att förenkla uppgradering av enstaka insticksmoduler, men gemensamt för dem alla är vikten av att uppgradera dessa i syfte att stänga igen säkerhetshål och förhindra att buggar ger effekter ingen surfare önskar.

Ett sätt att ta reda på vilken Flash version man har är att på en Flash animering högerklicka och välja About i menyn som dyker upp. En Flash intensiv webbplats för att göra detta på är Electrolux, surfa dit och högerklicka på en lämplig Flash animering. Då öppnas ett nytt fönster upp och hos Adobe får du reda på vilken version av Flash som just din webbläsare har. Genom att sedan besöka Macromedia Flash Player Download Center är uppgraderingen snart genomförd. Senaste versionen 8,0,24,0 är snabbt installerad.

Inställningar för insticksmoduler

Hantering av Firefox insticksmodulerI både MS Internet Explorer och Firefox återfinner man under verktygsmenyn inställningarna för de installerade insticksmodulerna. Firefox har dock en tydligare presentation av dessa, men båda har likväl relativt likartad funktionalitet.

Söker man efter uppgraderingar i Firefox så får man upp en lista med samtliga moduler och de som har nya versioner får upp en knapp som erbjuder användaren att uppdatera dem. Som alltid bör man innan en uppgradering läsa om vad uppgraderingen medför, i vissa fall kan funktionalitet i modulens nya version ha tagits bort.

Efter uppgraderingen krävs ofta en omstart av webbläsaren innan de nya insticksmodulerna kan aktiveras. Svårare än så är det inte, och insticksmoduler tenderar till att vara så små i storlek att en uppgradering är en fråga om sekunder.

En viss mått av aktivitet krävs av användaren av webbläsare för att försäkra sig om att man kör säkra versioner av insticksmoduler. Automatiska uppdateringar och påminnelser kan ibland inte finnas till samtliga moduler som man har installerad, utan liksom att ibland kolla oljan i en bilmotor bör man göra en översyn av de insticksmoduler man har installerade i sin webbläsare.

Extern länk:

Flash Player critical updates

---