WebbanalysKeymetrics

Upptäck besök av mobila och portabla klienter

Besökare använder idag inte enbart webbläsare på datorer för att besöka webbplatser, mobiltelefoner är vanligt förekommande, men nu börjar spelkonsoler och andra typer av handdatorer att ge besöksdata på webbplatser. Möt besökarnas förändrade förutsättningar att se ditt innehåll!

Webbläsare av alla slag

När det talas om webbläsare så tänker nog de flesta på en webbläsare som körs på en dator, men det finns långt fler typer av enheter som med webbläsare gör tillgången till webbplatser möjlig på rörlig fot. Moderna mobiltelefoner och andra trådlösa handdatorer har inbyggt funktioner för åtkomst till Internet, och de används i olika omfattning mycket beroende på om en webbplats erbjuder innehåll anpassat till dem.

Upptäckta trådlösa enheter som anropat en webbplats

Stor variation på enheter

Variationen av mobila enheter kan för en välbesökt webbplats vara stor, och gör att anpassningar av innehållet kan bli rätt omfattande.

Med hjälp av analyser på olika typer av besökande enheter kan en tydligare bild tas fram på de olika mobiler och handdatorer som anropar webbplatsen,i exemplet från HBX Analytics visualiserar den stora spridningen av typer och modeller.

Olika enheter har skilda förutsättningar att tolka sidinnehåll beroende på den typ av sidbeskrivningsspråk (s.k. markup language) som används, även sådan information är möjlig att ta fram med hjälp av HBX teknik för klientbaserad datainsamling.

Skräddarsydda webbplatser för små fönster

Fler och fler webbplatsägare börjar komplettera sitt utbud med skräddarsydda versioner av sin webbplats för mobila enheter, ett exempel på detta är Sveriges Televisions webbplats för mobila enheter. Sidornas format är anpassade för mobiltelefoners små bildskärmar, och ger tillgång till nyheter som fortlöpande uppdateras (se länkar nedan). En annan sådan webbplats har Sveriges Radio som erbjuder ett intressant utbud, speciellt humor delen kan vara värt ett besök.

För att kunna urskilja besök från mobila och portabla klienter krävs moderna lösningar för webbanalys, och med kunskap om de tekniska förutsättningarna för de huvudsakliga typerna av telefoner kan innehåll för mobila och portabla enheter bättre anpassas. Kopplat till detta är behovet av att med en speciell webbplats anpassad för mobiltelefoner och handdatorer kunna erbjuda innehåll som passar de små fönster som dessa enheter har.

Utan korrekta mätningar blir det svårt att kunna analysera och skilja ut de vanliga datorbaserade webbläsarnas besök från de mobila och portabla enheterna. Då funktionaliteten skiljer sig markant mellan dessa typer av besökare är det lämpligt att med utförliga rapporter försäkra sig om korrekt kunskap om besökarnas förutsättingar i samband med utveckligen av webbplatser för mobila och portable enheter.

Externa länkar:

Sveriges Radio - mobil
Sveriges Television - mobil

---