WebbanalysKeymetrics

Varumärkesskydd väsentligt

Innehavare av varumärken riskerar att få dessa missbrukade av oseriösa annonsörer. Med Google AdWords kan vem som helst betala för att få sin reklam kopplad till sökningar på andras varumärken, något som enligt Google's riktlinjer inte är tillåtet. Men det kräver en del arbete...

Lättförstådda riktlinjer

Google's varumärkespolicyGoogle har en mycket tydlig policy vad gäller varumärken och hur dessa får användas i samband med att annonsörer skapar annonstexter och kopplar dessa till sökord.

Det finns ingen chans att någon skall missuppfatta vad som gäller vid användandet av varumärken men likväl så skyddas inte alltid varumärken.

Kontroll eller svängdörr

Hur effektiva de interna kontrollerna av AdWords är kan man bara spekulera om, men vad sker så när varumärkessnyltandet är ett faktum? Det som logiskt blir aktuellt är att påtala missbruket direkt till det lokala Google kontoret, rimligen bör ju de ha godkänt den varumärkeskränkande annonsen som via AdWords sprids. Men resultatet blir ett svar där följande anges:

"Jag har granskat våra uppgifter och sett att termen websidestory inte är varumärkesskyddat."

WebSideStory är ett registrerat varumärke som ägs av WebSideStory, Inc. men inte varumärkesskyddat i Sverige hos PRV. Frågan som osökt uppstår är om riktlinjerna som Google anger är alltför diffusa, de anger ju inte var varumärkesskyddet skall vara registrerat för att gälla. Det borde vara rimligt att företagsnamn inte får användas av konkurrenter, men att så inte är fallet blir mycket uppenbart.

Fritt att använda adsense i adwords annonser

Det innebär i princip att enligt Google's gällande riktlinjer skulle Google's lokala konkurrenter på annonsmarknaden i Sverige kunna köpa AdWords annonser och koppla dessa mot sökordet "adsense" eftersom inte heller är registrerat hos PRV. Ett inte speciellt lämpligt förfarande men så är reglerna enligt Google bevisligen.

Processen är både seg och lång

Det enda alternativet som återstår, när man på det lokala planet inte får gehör för att Google skall förhindra annonsörer från att missbruka andra företags namn, är att ett företag skickar en mängd information som Google behöver. Detta på företagspapper med firmatecknarens underskrift, till följande adress:

Google Inc.
Att: Google AdWords, Trademark Complaints
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View
CA 94043, U.S.A.

Det går även att faxa till: +1 650 649 1774 och adresera det till "Google Trademark Complaints". Den information som krävs kan man få av det lokala Google kontorets AdWords avdelning. Hela denna procedur är bisarr, det borde vara självklart att registrerade bolag per automatik hade åtminstone sina namn skyddade av en global aktör som Google. Men oavsett hur det än går i detta ärende så finns det en given vinnare, nämligen Google som får betalt oavsett om varumärkessnyltning sker eller ej bara någon klickar på annonsen. Alla andra tvingas lägga ned tid för att fortlöpande säkerställa att ett missbruk inte sker av deras varumärken, vilket inte är acceptabelt.

Varumärkessnyltandet är ett uppenbart problem utan snabb lösning, och för varumärkesägare kommer kostnaden men även tidsåtgången för att bevaka de egna varumärkena troligen öka. Kontroller krävs regelbundet för att säkerställa att missbruk ej sker, och det är hög tid att kontrollera att man har sina varumärken registerade. Anmälningar till Google skall ske på gammalt sätt, på papper med företagslogga på toppen samt undertecknat av firmatecknaren. Till och med Skatteverket har kommit längre.

Extern länk:

Hjälp med varumärkesansökan

---