WebbanalysKeymetrics

Faran med att anropa JS filer på andras servrar

Många webbplatser mäts av externa statistiksystem är beroende av att JS filer hämtas från leverantören, något som dessutom kan sega ned laddningen av webbsidor märkbart. Kan JS filen inte laddas fungerar heller inte mätningen av webbtrafiken, speciellt om statistiksystemet saknar möjligheten att mäta webbtrafik utan JavaScript.

JS beroendet

Striden om vem som är störst... egentligen!Striden om vilken av sajterna Eniro.se och Hitta.se som egentligen är störst rullar vidare varje vecka till allmän beskådan på KIAindex.

Det intressanta ligger strax under ytan för den som snabbt ser siffror på KIAindex och rör hårdvalutan i denna typ av mätningar.

Sajterna ifråga använder sig av 2 olika mätverktyg som hanterar cookiefrågan lite olika men så även datainsamlingen. Och däri ligger det en mycket intressant dold faktor!

På Hitta.se sker mätningen genom att en JS fil (i.e. JavaScript) laddas från leverantörens server, sedan körs den i filen befintliga koden som till slut anropar leverantörens datainsamling med de variabler som utgör dataunderlaget för de statistiska beräkningarna.

På Eniro.se har man valt en enklare metod där enbart ett 1x1 pixel anrop sänder ytterst begränsat med information till deras leverantörs datainsamling. Metoden är funktionell så länge inte säkerhetsmjukvara hos besökaren blockerar ett sådant anrop som vanligtvis benämns som en "web bug". Dessutom får man i övrigt en mycket begränsad webbstatistik som underlag för vidare webbanalys med denna teknik.

Ingen datainsamling... ingen besöksstatistik!

Dilemmat är att trovärdigheten i båda mätningar haltar, i Eniro's fall därför att beräkningen av unika besökare baserats på en 3:e parts cookie.

Men värre är att i Hitta.se fallet så visade det sig att idag den 18:e Oktober 2007 så gick det inte att ladda ned JS filen från den externa servern med följd att inga anrop för datainsamling kunde ske då koden som krävdes inte kördes!

Hur länge detta fel pågått och orsakat "datablödning" är oklart.

Men med tanke på hur nära bägge sajterna ligger i sina respektive värden för unika besökare skulle det vara snudd på sensationellt om Eniro inte var den större sajten för vecka 42.

Undvik datablödning

Exemplet ovan visar på hur vikigt det är att använda sig av en teknik som inte har inbyggda begränsningar, men även hur statistik som på ytan förefaller korrekt kan vara ytterst snedvriden och direkt felaktig.

Skall antalet unika besökare vara trovärdigt krävs en genomtänkt cookiehantering, datainsamling och beräkning av antalet unika besökare. Utan detta blir siffrorna mer att se som ungefärliga gissningar för annonsköpare.

För ett ostört inflöde av mätdata till webbstatistiksystem krävs att beroenden som kan orsaka störningar undviks. Genom att placera JS filer på sin egen server säkerställer man att anropen åtminstone sker till externa leverantörers datainsamlingspunkter. Det finns en uppenbar fara i att vara beroende av externa JS filer på externa webbservrar.

Om Hitta.se är större än Eniro.se vad gäller unika besökare vecka 42 2007 så kan man bara konstatera att nätta små justeringar av verklighetens antal unika besökare gjorts i mätvärdena från statistiksystemet. Botemedlet heter mätvalidering.

---