WebbanalysKeymetrics

Sidvisningar får minskad betydelse

Sidvisningar har sedan den första webbservern gick igång varit ett mått på hur populär en webbplats är. Det resonemanget håller inte längre då sidvisningar många gånger är uppblåsta på konstgjord väg, men även därför att ny teknik radikalt minskar behovet för att ladda om sidor. Webbstatistik måste utökas att omfatta mer än bara mätning av sidvisningar som ett mått på exponering av sidinnehåll.

Sidvisningar på steroider

Att sidvisningar är föremål för "dopning" är utan tvekan något som både förekommer, de är även föremål för funderingar kring hur ett visst antal sidvisningar skall värderas. Värdet av ett högt antal sidvisningar kan ibland vara sammankopplat med en övertro på att det speglar hur populär en webbplats är. Många gånger handlar det snarare om hur webbplatsen är uppbyggd, och ibland där besökare tvingas igenom ett märkligt antal länkklick för att nå önskad information.

Notis på startsidan

Ett klick till ger sidvisning

Ett exempel på detta är bilden ovan till vänster som är en del av dagens innehåll på Aftonbladets startsida. Notisen innehåller vad som förefaller vara en länk till en artikel på en annan webbplats, men vid klick på länken så sker inte en övergång direkt till E24.

Istället laddas en ny sida på Aftonbladet, som i princip innehåller samma innehåll som notisen på startsidan, visserligen med en lite annorlunda rubrik och text, men likväl samma information. Vad som hänt är 2 saker, först att en sidvisning till har kunnat tillgodoräknas i webbstatistiken.

Sedan får webbplatsen på köpet en ny exponering av annonsinnehåll. 2 flugor i en smäll så att säga, men för besökaren en källa till irritation. Klickar man på en länk vill nog de flesta sändas till mer information och inte som i detta fall till en sida med näst intill samma information. Precis som bildspel (se länk nedan) orsakar länktrixande som detta en uppblåsning av antalet sidvisningar.

Obefintlig skillnad efter klickDen som analyserar loggfiler från en webbplats som nyttjar frames skall geller inte glömma bort att exkludera alla delar i ett frameset utom huvudinnehållets sida. Missar man detta så är sidvisningarna som presenteras uppblåst med en faktor av antalet framesdelar minus 1.

Vid det andra klicket är besökaren till slut framme vid artikeln ifråga, men först efter att ha använts till att få mer reklam exponerad.

Låg klickfrekvens trots massiv exponering?

Antalet sidvisningar blir i detta fall inte en pålitlig källa till beslut om annonsering, för risken är påfallande att ett stort antal av dessa inte ens ses av besökaren som ju snarare har fokus på att läsa artikeln.

Mäts annonskampanjens exponeringar ihop med klickvolym och konverteringsgrad så blir det uppenbart att det krävs ett massivt antal annonsvisningar för att få ut en godtagbar andel konverteringar.

Det blir inte speciellt effektivt, utan mer att likna vid "hagelskursmarknadsföring", d.v.s. att av den totala volymen av annonser förväntas någon av dem åtminstone ge träff.

Till slut framme vid artikeln!

Teknikskifte minskar betydelsen av sidvisingar

Med ny teknik, och då främst Ajax, blir behovet av att ladda hela sidor plötsligt eliminerat.

Men likväl laddas nytt innehåll in men som delmängder av den befintliga sidan. Sedan finns RSS feeds, Flash sekvenser och streaming media som alla utgör mätbara filladdningar men ej som sidor.

Dessa olika slags nedladdningar och visningar är mer att likna vid "händelser" (eng. events) vilka kan vida överstiga antalet sidvisningar på en modernt uppbyggd webbplats.

Dessvärre har dessa händelser idag en mycket begränsad synlighet i webbstatistiken, något som varje seriös webbanalytiker bör sträva efter att få synligt i den webbstatistik man arbetar med.

Utan den kunskapen blir beslutsunderlaget inte pålitligt, utan snedvridet i avsaknad på ett komplett dataunderlag.

Det är viktigt att inte stirra sig blind på antalet sidvisningar (vilket många gånger kan vara uppblåst av bildspel på vissa sajter) utan även värdera alla händelser i mixen, speciellt viktigt är detta när webbplatsen använder modern teknik för att leverera innehåll. Att mäta effektiviteten i annonskampanjer redan från annonsvisingen gör att en mer korrekt och rättvisande utvärdering av kampanjer kan ske.

Just nu sker ett teknikskifte när det gäller hur leveransen av innehåll sker vilket ställer krav på förändrad funktionalitet i de verktyg för webbstatistik som används av webbanalytiker.

Färre sidvisningar med smart ny teknik (och undvikande av länktrixande) avlastar webbservern, vilket ger en snabbare webbplats vilket i slutändan gagnar besökaren. Mindre ger i detta fall fördelar!

---