WebbanalysKeymetrics

Spörsmål angående de politiska webbplatsernas webbmätningar

Att Sveriges politiska partier skall hålla flaggan i topp vad gäller integriteten på sina webbplatser borde vara en självklarhet, men så är definitivt inte fallet. Faktum är att samtliga 7 av de i riksdagen sittandes partierna borde omgående göra en översyn av detta.

Grundläggande krav

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta. Men det räcker med en snabb kontroll för att konstatera att 2 av 7 saknar en cookiepolicy.

Centern och Vänstern följer inte lagen trots att det är ett grundläggande krav för varje Svensk webbplats som sänder ut cookies att informera om dem. Detta är mycket märkligt då man enkelt kan kopiera en färdig text från PTS webbplats, anpassa, och sedan publicera på sin webbplats!

Kladdiga kakor från Google Analytics

Politisk datainsamling

Med tanke på att det är data relaterat till politiska webbplatser som insamlas på dessa webbplatser uppstår osökt frågan hur de ansvariga för webbplatserna kan använda sig av webbanalytiska system där bl.a. ägandet av det insamlade datat inte är så reglerat att det inte kan komma i händerna på 3:e part.

På webbplatsen för den sittande statsministerns eget parti så sker datainsamling till en extern part där denna fråga är synnerligen befogad. Det är värt att notera att de inte är ensamma om att använda sig av detta system, för det gör även Kristdemokraterna och Vänstern.

Märkligt sätt att visa återhållsamhet När 3 av riksdagens 7 partier använder sig av detta system är det oroväckande. Är gratis skäl nog till att blunda för andra viktiga aspekter?

De cookiepolicys vilka som ligger ute just nu (2007-11-02) är bitvis vilseledande och ibland direkt felaktiga. Ta t.ex. den cookiepolicy som är till vänster där man påstar att man använder cookies (kakor) sparsamt. Som vi enkelt ser i bilden ovan så kan man bara dra slutsatsen att 5st cookies är sparsamt.

Sedan påstår de att "ibland" är det nödvändigt att sessioncookies används när de i verkligheten sänder ut cookies med varje sida som webbservern sänder ut. Men visst, sessionscookien försvinner när man lämnat sidan.

Däremot inte den permanenta cookie som sänds ut, och för att tydliggöra detta borde man med ett klarläggande påtala detta. Tydlighet är ett minimum som vi bör kunna avkräva av våra politiker, och detta borde även avspegla sig på de politiska partiernas webbplatser.

Cookie data läcker mellan domäner

Cookie läckage

Sedan ett exempel hos Folkpartiet där vi träffar på en gammal bekant där cookien skapas i webbplatsens domän för att sedan i utgående anrop hamna i en extern 3:e parts domän.

Inte rumsrent, och definitivt inte vad man borde se på en webbplats som skall vara mån om besökarens integritet.

Webbplatsen består av fler än 1 sida varför texten i cookiepolicyn gör sken av att sessions cookien försvinner när man lämnar sidan.

Fakta: Sessionscookies försvinner när man stänger ned sin webbläsare.

Helt utan cookie policy

Centern saknar liksom Vänstern en cookie policy, vilket verkligen är en röd/grön fadäs. Mer än 4 år efter lagen kom så har de inte fått till det.

Utan permanent cookie inga unika besökare

Unika besökare ur tomma intet

Miljöpartiet däremot har en cookiepolicy och här kommer den underhållande biten in. Med endast sessionscookies kan man inte ta fram användbar webbstatistik. En permanent cookie saknas!
 

Google Analytics cookie kommer inte från webbplatsen

Riktiga FPC kontra JavaScript ditto

En allmänt vedertagen och ofta förekommande påstående är att cookies från Google Analytics kommer från webbplatsen besökaren anropat.

Detta är felaktigt och bevisas enklast genom att stänga av JavaScript i webbläsaren.

Även villfarelsen att den är en 1:a parts cookie förekommer, 1:a parts cookies kommer alltid från den server man besöker och kan inte sägas om en cookie som skapas av kod i din egen webbläsare.

Beroendet av cookies skapade med JavaScript är en inbyggd svaghet i varje webbstatistiklösning.

Flera märkliga påståenden

Vilseledande användning

Den permanenta cookie som Socialdemokraterna sänder ut används endast för webbstatistik, inte för vad de påstår.

Som texten skrivits kan man förledas till att tro att de inte sänder ut en permanent cookie eftersom det inte anges...

Och det är inte ibland som sessionscookies sänds ut, utan hela tiden.

En pikant detalj är att sajten är kopplat till ett system för att hitta prospekts, frågan är om det kan förklara ökningen senatse tiden enligt SIFO's mätningar?

Ingen cookie policy och hänvisning till Google?!?

Lika illa längst till vänster

Ingen av de politiska partiernas cookiepolicy i kombination med hur de mäter sin besökstrafik klarar sig vid en snabb granskning, och Vänsterpartiet klarar sig inte heller som sista webbplats från det omdömet.

Inte nog med att man använder sig av ett system för webbstatistik från ett per definition riktigt kapitalistiskt företag, man följer inte heller den aktuella lagen med att upplysa besökarna om de cookies som sparas i deras webbläsare.

Det blir alltmer uppenbart att den som surfar måste aktivt skydda sin egen integritet genom att konsekvent blockera 3:e parts cookies och insamlingsdomäner som delas av många olika webbplatser men även med plugins minimera den samkörda analysen av deras surfning på olika svenska webbplatser.

Det borde vara självklart att våra politiska partier tar tag i de uppenbara problem deras webbplatser är behäftade med vad gäller cookies men även att de använder sig av system för webbstatistik som möjliggör en säkrare hantering av det data som insamlas.

---