WebbanalysKeymetrics

Storlek spelar roll för att locka annonsörer

Att storleken på antalet unika besökare blir viktigare är uppenbart, och nu har det gått så långt att Eniro stämmer Hitta.se när det gäller vilken av dessa 2 sajter som är störst. Men kan någon av dem med säkerhet säga att de är störst? Här får du veta hur man kan utföra en validering på rätt antal unika besökare.

Trovärdiga siffror saknas

KIA index redovisar, för en majoritet av de webbplatser som listas, siffror för antalet unika besökare per vecka som baseras på 3:e parts cookies. Trots att det är uppenbart att dessa ger snedvridna mätvärden och blockeras i en ökande omfattning, har riktlinjerna för mätning av webbtrafiken inte uppdaterats. Endast ett fåtal sajter har en pålitlig mätning aktiverad idag, och det är knappast seriöst att webbplatser med stöd av en snedvriden mätning baserad på en bristfällig cookiehantering marknadsföra sig som störst.

Att båda webbplatserna dessutom använder olika mätsystem, vilka utöver en bristfällig cookiehantering (se tidigare artiklar i ämnet via sök) dessutom är drabbade av cookieradering orsakade av säkerhetsprogramvaror och filtreringsfilter, ger skäl att misstänka en mätbar påverkan på antalet unika besökare i respektive mätsystem.

Endast revision ger svaret

Att revidera mätningarna hos bägge webbplatser är tämligen enkelt att göra, paralellt med de anrop som går ut till respektive mätsystem kan en kopia av dess sändas till en dedikerad insamlingssubdomän skapad i respektive domän. Den server som handhar anropen skall då sända ut en 1:a parts cookie (FPC) vilken säkerställer en betydligt mer korrekt unikhetsindikator och kontrollvärde för en kommande revision.

Med 7 dagars mätdata kan sedan en unikhetsberäkning på den unika FPC som subdomänen sänt ut i samband med datainsamlingen utföras, och därmed erhålls ett rättvisande antal unika besökare.

Beräkna snedvridningen

Med en sådan datainsamling och påföljande analys kan man över ett antal veckor dessutom erhålla mätdata på hur mycket snedvridning som användandet av 3:e parts cookies medför. Detsamma gäller den tämligen okända snedvridningen som även uppstår vid användandet av s.k. FPC som skapas med JavaScript kod i webbläsaren och är mycket vanligt förekommande.

För att möjliggöra liknande beräkningar i syfte att säkerställa rätt antal unika besökare kommer inom kort ett verktyg (WUV, Webbanalys - Unique Visitors) att tillhandahållas för gratis nedladdning på denna webbplats inkl. instruktioner på hur man sätter upp en subdomän för datainsamlingen och paralella anrop. Preliminära tester påvisar att snedvridningen mellan olika mätsystem på samma sajt kan vara mycket påtagligt.

För den webbplatsägare som enklare vill utföra kontrollmätningar och använder mätsystem vilka skapar s.k. FPC med JavaScript kan dessutom den egna webbserverns loggfiler användas. Där finns redan cookiedata insamlat och det går tämligen snabbt att analysera dagunika besöksantalet och veckounika ditto för att göra jämförelser mot de mätvärden som befintliga system presenterar.

Summering

Att offentligöra siffror på antalet unika besökare en webbplats har kräver att mätningen av dessa utförs på ett korrekt sätt och med en korrekt cookiehantering i mätsystemen. Varken Eniro eller Hitta.se kan med säkerhet göra detta eftersom deras publika mätningar av webbtrafik inte följer denna norm. Storlek spelar roll för att locka annonsörer och när det gäller annonspengar är det uppenbart att större är bättre, ibland till vilket pris som helst verkar det som.

Att validera sina egna mätvärden och säkerställa att ett rättvisande mätsystem används men även att siffrorna som erhålls går att lita på blir allt viktigare.

Externa länkar:

Reklambråk mellan Eniro och Hitta.se

Eniro stämmer Hitta - igen

---