WebbanalysKeymetrics

Vilken är egentligen Sveriges största sajt?

Att storleken på antalet unika besökare är viktigt speciellt för mediasajter är det inga tvivel om, storleken bidrar dessutom till att locka annonsörer som vill nå ut till fler unika besökare. Men vilken sajt är egentligen störst och sker mätningen av unika besökare på rätt sätt?

Störst tack vare sammanslagning av besökstrafik

Just nu presenteras MSN.se som Sveriges största sajt (IDG: MSN sopar banan med Aftonbladet) men det är uppenbart att så inte stämmer. 2 mycket uppenbara och väsenliga krav måste beaktas, 1) en sajt är lika med en domän 2) unika besökare skall vara unika för sajten ifråga.

KIA-indexMSN.se vilken presenteras som en sajt i KIAindex är dessvärre inte det, siffrorna som presenteras där är en sammanslagning av besökstrafik från MSN.se men även Hotmail.com och troligen fler. Vad som egentligen snarare är korrekt att påstå är att MSN.se är Sveriges största nätverk av sajter vilket är något annat.

I och med detta är beräkningen av unika besökare en sammanslagning av unika besökare som avser fler än en unik sajt. Och till råga på allt baserat på en 3:e parts cookie som ger missvisande mätvärden jämfört med en 1:a parts ditto.

Aftonbladet är fortfarande största sajten

KIA-indexDärmed är Aftonbladet fortfarande Sveriges största sajt, förutsatt att dess trafik liksom andra sajter som presenteras i KIAindex verkligen kommer ifrån en och samma domän. Och då med reservationen för snedvridna siffror som orsakas av ett ymnigt användande av 3:e parts cookies.

Endast SVT.se använder 1:a parts cookie

Eftersom 3:e parts cookies är missvisande för beräkningen av unika besökare, beakta att branschorganisationer som WAA och andra dödförklarat den , så är det märkligt att webbstatistik alltjämt baseras på detta för en majoritet av webbplatserna på KIAindex. Endast SVT.se av de sajter i 10-i-topp listan använder en 1:a parts cookie, något som föranleder till eftertanke om hur missvisande de redovisade värdena är för unika besökare och besök.

Vilken sajt som är störst är inte uppenbart, speciellt när nätverk av sajter presenteras som en enda sajt. Detta är missvisande och kräver en konsekvent presentation av enskilda sajter kontra nätverk av dess, dessutom är det utan en 1:a parts cookie inte rimligt att tala om unika besökare när 3:e parts cookies blockeras i en stor omfattning och dessutom oftast raderas efter avslutat besök.

1:a parts cookie är rätt underlag för en unikhetsberäkning vilket borgar för rättvisande mätningar av antalelet unika besökare. Det är på tiden att organisationer som KIAindex, vilka publicerar publika listor på trafikmätningar, tar till sig gällande branschstandarder.

Extern länk:

Death of 3rd Party Cookies

---